Lions-Rottemerenloop In elkaar geslagen? Groep 8 valt in de prijzen /an Holland: iedere week in 29.000 brievenbussen! ""efce/yfcs I a' Uty ""oi-matie °p een Gemeente Zevenhuizen fffi} Moerkapelle Cabaretier Kees Torn in De Tunnel Vergadering 80!TtMrat;E8!£0 Molenvrienden Rommelmarkt Gouwebloem Expositie Galerie Laerken Jeugddienst Getuigen gezocht !_eSent»erb/aa, Doel Wet WOZ aanslagen gemeentelijke belastingen 1997 Door Gerard Verheiien Zevenhuizen - De Lionsloop van afge lopen zaterdag was weer een groot succes. Ieder jaar groeit het aantal deelnemers. Dit keer hadden 379 sporters zich aangemeld voor de loop langs de Rottemeren. Een loop die ging over 5, 10 en 21 kilometer. Kilo meters door een landelijk gebied met veel water, dat het domein is van een rijk geschakeerde vogelpopulatie. Een gebied ook dat gesierd wordt door het restant van het cultureel erf goed van de Rottemeren, de molen. Speciaal voor deze gelegenheid draai de hij als vanouds. Voor de 5 kilometer hadden zich 31 personen opgegeven. Voor de 10 kilo meter 144. De halve marathon was bij de deelnemers veruit favoriet. Voor deze afstand verschenen maar liefst 204 lopers aan de start. Onder hen 34 ouder dan 50 jaar en 91 in de leeftijd tussen de 40 en de 50 jaar. De opbrengst van de Lionsloop wordt ieder jaar ter beschikking gesteld voor een goed doel. Dit jaar werd gekozen voor een doel dicht bij huis, namelijk de Vereniging Molenvrienden Rotte- merengebied. Uitslag'. 21 kilometer heren: 1. Jan de Jong, Boskoop (1.13.12); 2. Frans Woerden, Mijdrecht; 3. Ruud Wage- maker (vet. 1), Zoetermeer. 21 kilome ter dames: 1Agnes Hijman, Mijdrecht Verkeerde toelichting Een aantal mensen heeft door een fout van de drukker een oude toelichting 1996 bij de aanslag 1997 ontvangen. Inde volgende editie komen wij hierop terug. 19e jaargang nummer 705 26 februari 1997 om 19.00 uur begint luidt: "Niet te geloven!" De heer F. Kwint uit Bles- kensgraaf zal met ons nadenken over dit thema. Muzikale medewer king wordt verleend door "Meeting" uit Waddinxveén en organist ike Zuitel. Boskoop-Vrijdag 28 januari start De Tunnel met haar eerste theaterpro gramma voor dit jaar. Dit jaar met de winnaar van het Leids Cabaret Festival 1994: Kees Torn. Zijn de buut met het programma 'laat maar laaien' was ijzersterk en ook over zijn nieuwe programma is de pers zeer enthousiast. Zaal open 20.30 uur en de entree bedraagt 12,50 voor niet-leden en 10,= voor leden VERENIGING MOLENVRIENDÊN Zevenhuizen - De jaarlijkse algeme ne ledenvergadering van de Vereni ging Molenvrienden wordt gehou den op donderdagavond 13 maart l[! dorpshuis Swanla in Zevenhui zen. Aanvang 20.00 uur. Het huishoudelijk deel van de ver gadering bevat onder andere de be spreking van de verslagen over het «gelopen jaar en de bestuursver kiezing. de pauze volgt de vertoning van e.'"m Het polderland in de jaren 'wintig en een inleiding met dia's door de heer J. Hofstra over het uuderhoud van de molens, waarin "i tl6 recente ingrijpende res- "oratie van de Bovenmolen nader aan de orde stelt. Waddinxveén - Op zaterdag 8 maart houdt Stichting De Gouwebloem een rommelmarkt in het eigen ge bouw aan de Toilenslaan 161 van 10.00 tot 16.00 uur. Tevens is er verkoop van handwerken en zelfge maakte artikelen van de deelne mers. Er kunnen nog spullen voor de rommelmarkt ingeleverd wor den en wel op maandag 3 en dins dag 4 maart van 13.00 tot 15.30 uur en op vrijdag 7 maart van 9.30-11.30 uur aan het adres Toilenslaan 161. Hazerswoude-Dorp-Tot lOmaart is in Galerie Laerken, Bent 2 in Hazer- swoude-Dorp de expositie te be zichtigen van Gerard Brouwer, Eppe de Haan Theo Germann met bronzen en stenen beelden. Ook zijn er schilderijen te zien van Rose Marijke Weiss, Peter Prins en Ans Rotteveel. Verder is er glaswerk van Willem Heesen en Assay Khalidi en keramiek van Jolanda Verdegaal. De galerie is geopend op woensdag van 14.00.17.00 uur, zater-, zon- en feestdagen van 11.00-17.00 uur en op afspraak: telefoon 0172-589837. Zevenhuizen-Zondagavond 2 maart is er weer een jeugddienst in de Hervormde gemeente van Zeven huizen. Het thema van de dienst, die Geen waarde op beschikking Bij een bepaald type woningen (twee onder een kap-woningen) is door een programmafout geen waarde op de beschikking terecht gekomen. De betrokkenen zullen z.s.m. een nieuwe beschikking ontvangen. Betaaltermijnen Zoals ook in de toelichting staat kunt u, indien u problemen heeft met de twee betalingstermijnen, verzoeken om in meer termijnen te betalen. Met deze (ook telefonische) verzoeken zal soepel worden omgegaan. Buro belastingen gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle telefoonnummer 0180-637785 Zevenhuizen/Waddinxveen - Een achttienjarige Waddinxveense jon gen verliet in de nacht van zaterdag op zondag de Zevenhuizense disco theek om 3.45 uur. Vier uur later kwam hij thuis met een gebroken neus, blauw oog, gekneusde hand en striemen in het gezicht. Verder was hij drijfnat en zat onder de modder. Het geheugen van de jongen gaat terug tot het moment dat hij bij het spoor en de (fiets)tunnei op de Noor delijke Dwarsweg in Zevenhuizen was. Wat zich (daar) heeft afge speeld is tot nu toe onduidelijk. De politie roept getuigen op zich te mel den: telefoon 0182-621666. Ichthusschool gaat naar Movieworld Door Karin van Lanseraad Boskoop - De spanning was te snijden op zaterdagochtend 22 februari in het lokaal van groep 8 van de Ichthusschool in Boskoop. Een prachtig versierde klas, veel eten en drinken, schmink op de gezichten en twee televisietoestellen aan, afgestemd op Telekids van RTL4. Samen met 18 andere scholen was er ook voor deze school kans op het winnen van een dagtrip naar Warners Brothers Movieworld in Duits land. Na de reclame is het zover: Leontien (van Rad van fortuin) draait de letters om en een gejoel stijgt op uit de schoolban ken. En jawel, daar is ook de verwachte cameraploeg voor live-uitzending in het program ma Telekids. Gefeliciteerd Ichthusschool! (1.19.44); 2. Martine Lust, Brielle; 3. Jolanda van der Helm, Naaldwijk. 10 kilometer heren: 1. Antal Amptme- ijer, Rotterdam (34.37); 2. Rob Prins, Capelle a/d IJssel; 3. Johan Verwoerd; 10 kilometer dames; 1. Barbara Kamp, Dordrecht (37.25); 2. Sylvia Bouman, Moordrecht; 3. Sylvia de Gooier, Papendrecht. 5 kilometer heren: 1. Maarten van Erkel, Nieuwerkerk a/d [Jssel (16.58); 2. Rien van Vliet, Nieuwerkerk a/d IJssel; 3. Ed Zijl, Voorschoten; 5 kilo meter dames: 1. Catharine Mulders, Barbara Kamp uit Dordrecht en Maar ten van Erkel uit Nieuwerkerk aan den IJssel vermorzelden de bestaande parcoursrecords op respectievelijk de 10 en 5 kilometer. De negende Lions-Rottemerenloop zal worden gehouden op zaterdag 28 februari 1998. Rotterdam (21.20); 2. Pia Romijn, Pap endrecht; 2. Francis Mulders, Rotter dam.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1997 | | pagina 1