Barbie in bibliotheek 'Met Novib op reis naar Ethiopië' bij Dick Brunaschool Waterdrager sgiintratuin art van Holland: iedere woensdag in de brievenbus! al EHBO Waddinxveen start inschrijving beginnerscursus Aquarellen in bibliotheek Expositie bij Verheul Hetty Wigmans-Knol exposeert in de Bloe men Stulp 20e jaargang^ nummer 720 11 juni 1997 Maand van het spannende boek x„ Waddinxveen - In september start EHBO Waddinxveen met de cursus voor aankomende EHBO'ers. Op het lesprogramma staan onderwerpen als botbreuken, {slagaderlijke) bloe dingen, bewustzijnsstoornissen, be ademen, shock, vergiftiging. Decur- sus bestaat uit 25 lessen, waarvan 16 basislessen, 4 lessen voor Verband leer en 4 lessen voor Reanimatie. De cursus wordt afgestoten met een of ficieel examen. De lesavonden vin den 's maandags van 20.00 - 22.00 uurplaats. Voor inschrijvingen en informatie kan men contact opnemen met me vrouw B. Kok, 's avonds bereikbaar via telefoonnummer 0182-630786. Zevenhuizen -Tot en met 27 juni zijn in de bibliotheek van Zevenhuizen aquarélien te bezichtigen van Ma rianne van de Jagt-Wensveen uit Zevenhuizen. De onderwerpen van haar schilderijen zijn onder andere bloemen, tuinen, beren, knuffels, et cetera. De vitrine wordt mede ver zorgd door Alita Wuite. De tentoon stelling is tijdens de reguliere ope ningstijden te bezichtigen. In de bibliotheek is een, in het kader van "Juni de maand van het span nende boek", een thematafel inge richt met spannende boeken, thril lers, detectives en dergelijke. Te vens is een (gratis) brochure ver krijgbaar met daarin boekentips, misschien ook mede met het oog op de naderende zomervakantie. Moerkapelle - Bij kapsalon Verheul worden in de maand juni aquarellen van Janny ten Hoopen geëxposeerd. Aanvankelijk werkte Janny na de middelbare school met acryl. Na bvvintig jaar pakte ze haar liefhebbe rij weer op en volgde aquarellessen bij Arja Tuitel en Lennie de Boer en sinds kort bij Bob Tomanovic. Vooral de vrije lessen bij Arja Tuitel waren van grote invloed. De klanten van Kapsalon Verheul kunnen de komende weken genieten van de expositie, maar ook belangstellen den die een kijkje willen komen ne men zijn van harte welkom. Zevenhuizen - in de Bloemen Stulp is ^n expositie van de getalenteerde Rotterdamse aquareiliste Hetty wigmans-Knol. ,n haar werk is een duidelijke voor liefde voor het vastleggen van hloemstillevens en bloemen in het '«'gemeen te vinden. He«y 11 am verleden jaar nog een Prijs in ontvangst tijdens het Prins Alexander Festival van de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam. e «positie is nog te bewonderen Jot midden juli in de Bloemen Stulp, otpsstraat 163 te Zevenhuizen. Moerkapelle ten onder tegen Sparta Door Gerard Verheiien Moerkapelle - Vorige week dinsdag kreeg de voetbalvereniging Moerka pelle de topselectie van het Rotter damse Sparta op bezoek. De gasten maakten in twee keer drie kwartier duidelijk dat er tussen de vierde klas en de eredivisie een gapend gat ligt. Sparta won met 8-1. De door de heer Lagendijk moge lijk gemaakte wedstrijd trok veel publiek. Onder hen burge meester Schoots en wethouder Zijderhand, wiens zoon Peter in de selectie van Moerkapelle meedeed. Op voorhand was duidelijk dat het elftal van trainer Cees Verbree geen kans zou maken tegen het team van Dolf Roks en Adrie van Tiggelen. Toch ft?®»*i zou Moerkapelle direct na de aftrap een fnogelijkheid krijgen de leiding te nemen. Uit een voorzet van rechts ontving Rachid Boutasquont de bal de jeugdige voetballertjes van Moerkapelle poseren met de selectie vrij voor Edward Metgod. Jammer voor Moerkapelle schoot hij hoog over en naast. Dit was eigenlijk het enige iichtpuntje voor de gastheer. Het tempo werd door Sparta behoor lijk opgeschroefd. Vooral Arjan van der Laan had hier een groot aandeel in. Hij was het ook die keeper Ad van der Kraan in de 10e minuut tot een schitterende safe naar de rechter bo venhoek dwong. Vooralsnog wist de doelman het onheil te voorkomen maar even later moest hij toch capitu leren. Aan het eind van een combina tie tussen Rob Alflen, Arjan van der Laan en Dennis de Nooyer schoot Alfons Groenendijk 0-1 binnen. Uit een pass van Arjan van der Laan bracht hij in de 17e minuut 0-2 op het scorebord. Wie dacht dat dit het mo ment was waarop Sparta ver Van Moerkapelle zou weglopen, kwam bedrogen uit. Door stug te verdedigen voorkwamen René Stormbroek, Mark Kloos (controleerde Dennis de Nooyer voortreffelijk), Edwin Zuider- veld, Eric Noorland en Marco van der Loos dit. Zij werden hierbij uitstekend geassisteerd door Ron Kievit, Ronald van der Bor, Lennaert Visser, Rachid Boutasquont en Peter Zijderhand. Dit leidde ertoe dat de eerste helft werd afgesloten met 0-4. In de tweede helft liep Sparta verder uit naar 0-8. Dit leek ook de eindstand te worden, ware het niet dat Peter Zijderhand door de Rotterdamse re servedoelman Frank van der Geest kort voor het einde binnen de 16-me- ter fors onderuit gehaald werd. De door scheidsrechter Molenaar toege kende strafschop werd door Ron Kie vit (zoon van de legendarische Esdra Kievit) feilloos binnengeschoten, waarmee Moerkapelle de verdiende eer redde (1-8). Van 18 juni toten met 19juliisin de openbare bibliotheek van Boskoop de tentoonstelling 'Barbie' te zien. Barbie Roberts werd ruim 35 jaar ge leden geïntroduceerd als de eerste pop voor kinderen met borsten en een volwassen figuur. De Amerikaan se Ruth Handier, die bij speelgoedfa brikant Mattel werkte, zag in Duits land de pop Lilly die het sekssymbool was voor volwassen mannen. Zij wil de een dergelijke pop op de markt brengen, maar dan fatsoenlijker. Dat werd Barbie, die in de daarop volgen de jaren steeds meisjesachtiger is geworden. Barbie bleek voor massa's meisjes de droompop, daarom werd Barbie gevolgd door een hele familie, onder andere Ken, Midge, Skipper. Deze figuren werden echter geen van allen zo populair als Barbie zelf. Naast poppen ontstond een hele industrie van Barbie-producten, nodig om een complete droomwereld te enscene ren. In Nederland, met name in Vlaar- dingen, is zelfs een aparte winkel met uitsluitend Barbie-spulletjes. Zoiets bestaat zelfs niet in Amerika, waar Barbie model staat voor de ideale vrouw. In deze tentoonstelling wordt de pop Barbie en de spulletjes rondom haar tentoongesteld in een bij haar passen de omgeving. De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de openingstijden van de bibliotheek. DE GRATIS BROCHURE OVER WATER IN DE TUIN LIGT VOOR U KLAAR. Kijk, da's nog eens een origineel vaderdagkado. Het is leuk uitpakken, deze 60 cm hoge Tunesische kruik van terracotta. Decoratief in de tuin of op het terras. Neem er één of meer en u creëert een echt Mediterrane sfeer. Van 29,95 voor 142 NIEUWERKERK A/D IJSSEL Hoofdweg Noord 25a Tel. 0180-320527 HET GROENE WARENHUIS Koopavond: donderdag en vrijdag tot 21.00 uur. Zaterdag en maandag: vanaf 9.00 uur open Door Karin van Langeraad Waddinxveen - Op woensdag 4 juni hebben medewerkers van de Novib een project verzorgd over het leven in Ethiopië voor de leerlingen van de Dick Brunaschool aan de Sperwer- hoek. De Novib deed dit op uitnodi ging van de Kerngroep Ontwikke lingssamenwerking Waddinxveen. Leden van de Kerngroep brachten met de REST-delegatie een bezoek aan de Dick Brunaschool tijdens het project. De kinderen konden in een nage bouwd bamboedorp kennis maken met verschillende aspecten van het leven in Ethiopië. Allereerst gingen de kinderen aan het werk om een drinkwatervoorziening te maken. Ook in Ethiopië is de Novib op dit moment bezig met het aanleggen van drinkwatervoorzieningen. Vervol gens konden de kinderen amuletten maken, een mand vlechten en ge schminkt worden. Steeds werd aan de kinderen uitgelegd op welke ma nier en waarom de mensen in Ethio pië dit doen. Bijvoorbeeld de beteke nis van een amulet: een doosje in een mooie vorm wat is versierd en waarin een briefje zit met een wens. Deze amulet biedt bescherming tegen kwade dingen. Voor de kinderen was het een geslaagde ochtend. De Kerngroep Ontwikkelingssamen werking heeft met haar Afrikaanse gasten van de REST-delegatie in heel Waddinxveen bezoeken afgelegd. Na het bezoek aan de Dick Brunaschool werden nog bezoek gebracht aan een gemengd boerenbedrijf en een toma- tenkwekerij.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1997 | | pagina 1