Vurige opstoker Rabobank Sgsintratuin iedere donderdag Prettige vakantie Joke en Bert de Nobel openen bloemenzaak in Moerkapelle Ineke Breugem: 50 jaar Uw vreemd geld op Afspraak en zonder Kosten! Rabobank Uitslag puzzel SKR Fietstocht tourclub Zevenhuizen Vesting dagen ook in augustus! Zevenhuizen-Moerkapelle administratief medew.? Vakantie-combinatie ie jaargan9' ^X^727 20e jaar9an9, "31 juli 1997 Zevenhuizen-Moerkapelle CaPe/sevveg 5 r Pens,°e„en "OI0<SI3O«%P°l'<™llsse,. '■'"">'0 4389 024 GEELTJES ZAAIEN, KNAKEN OOGSTEN. BIJ AANKOOP VAN 25,- CHEQUE VAN 2.50 KADO! Zwaar metalen vuurkorf met een royale diameter van 37 cm. Enorm gezellig om tijdens lange zomeravonden bij het vuur na te genieten. Van 49.- voor Ineke Breugem moest zelf meehelpen tijdens het 'warmstomenvan de ballon. NIEUWERKERK A/D IJSSEL Hoofdweg Noord 25a Tel. 0180-320527 HET GROENE WARENHUIS Koopavond: donderdag en vrijdag tot 21.00 uur. Zaterdag en maandag vanaf 9.00 uur open. Zoekt u een baan als zie advertentie van John Toy op pagina 12 Door Gerard Verheijen Zevenhuizen - Vorige week kon men in het Hart van Holland de tweede puzzel vinden t.b.v. de Stichting Kinderhulp Roemenië. Het juist woord dat déze keer moest worden gevonden was "AlbertHeijn". Uit de vele inzendingen hebben wij weer drie gelukkigen getrokken. 25 gulden gaat naar W. Burger, Me relplein 17 te Boskoop. 50 gulden is gewonnen door mevr. H. van Essen, Cord. Hullplaats 139 te Rotterdam en de hoofdprijs van 100 gulden gaat deze week naar: G. de Hoog, J. van Effenlaan 21 te Waddinxveen. Alle maal van harte gefeliciteerd. Heeft u niets gewonnen? Geen nood, deze week vindt u de derde puzzei op pagina 16. Ook nu maakt u weer kans op de geldbedragen van resp. 25,50 en 100 gulden. Zorg we! dat uw in zending voor maandag 4 augustus a.s. binnen is. De gelukkigen kunnen vanaf vrijdag 1 augustus a.s. het geldbedrag afha len bij het kantoor van het Hart van Holland, Noordelijke Dwarsweg la te Zevenhuizen. U dient wel een gel dig legitimatiebewijs mee te nemen. Zevenhuizén - Op 2 en 3 augustus is er een weekendtocht van tourclub Zevenhuizen. De routes zijn uitge- pijld en bestaan uit de afstanden: 35 kilometer, starttijd tussen 10.00 en 13.00 uur; 90 kilometer, starttijd tus sen 8.00 en 10.00 uur; 120 kilometer, starttijd tussen 8.00 en 9.00 uur. De kosten zijn: tot en met 30 kilometer ƒ2,50; tot en met 100 kilometer ƒ3, tot en met 200 kilometer ƒ4, Starten en inschrijven: Café de Roerdomp, Tweemanspol- der 12 in Zevenhuizen. Regio - De Vestingdagen Hellevoet- sluis 1997 zullen op 15, 16 en 17 augustus plaatsvinden. Het evene- ir.eni, dat voor de 19e maal wordt gehouden, trekt jaarlijks ruim 100.000 bezoekers naar de Vesting stad en de voormalige Marinehaven Heiievoetsluis. Tijdens de Vesting- dagen zijn er talrijke evenementen, d zich op het land, op- en in het water, en in de iucht afspelen. Er is een gróte verzameling old-timers, eer. antieke kermis, een luchtspekta- kei, een vlootschouw, een model bouw-tentoonstelling, straatthea ter, vuurwerk enzovoort. Het meest bekende en karakteristie ke onderdeel van de Vestingdagen is het St oomevenement; de oudste en grootste gebeurtenis op het gebied van stoom in Nederland en zelfs op het vasteland van West-Europa. Moerkapelle - "Nobility" zo heet de nieuwe bloemenzaak, die Joke en Bert de Nobel aanstaande vrij dag, 1 augus tus, in de Dorpsstraat 38 in Moerka pelle gaan openen. De ondernemers komen uit Zoetermeer, waar ze een zelfde bedrijf runden. Nobility heeft een breed assortiment. U kunt er niet alleen terecht voor bloemen en plan ten, maar ook voor allerlei andere artikelen. Zo verkopen Joke en Bert zeer aparte beelden, leuke meubelen en meubelaccessoires, mooie strakke vazen, opvallende schilderijen, spie gels met een niet alledaagse lijst en dieren van zwart smeedijzer en van aardewerk. Ondanks het feit dat U er zeer exclusieve dingen kunt krijgen, wil Nobility niet het stempel van ex clusief hebben. Zeker niet! Hoofdzaak blijven de gewone bos bloemen en planten voor iedereen. Bloemen en planten in vele kleuren én in een heel aparte verpakking. Wat dit betreft hoeft U voor een aparte bos bloemen zeker niet naar de grote stad. In Zoe termeer stonden Joke en Bert de No bel er overigens om bekend dat hun bloemen zo lang stonden. Dat is niet zo vreemd als U weet dat Bert ze zeker driemaal per week vers op de veiling haalt. En dat betekent gewoon eerste kwaliteit. Joke en Bert de Nobel voor hun nieuwe zaak aan de Dorpsstraat te Moerkapelle, waar voorheen bloemen/kado-shop De ParaSol was gevestigd. Klaar voor het grote avontuur... Door Gerard Verheijen Moerkapelle - Sarah zien gaat nooit ongemerkt voorbij. Voor zo'n halve eeuwfeest moet iets aparts worden georganiseerd. Zo ook voor Ineke Breugem uit Moerkapelle, die vorige week vrijdag 50 jaar werd. De zondag daarvoor had Ineke bezoek van haar kinderen. Toen er een ballon over voer, liet ze enthousiast blijken dat ze ook wel eens zo'n tochtje door de lucht wilde maken. Vanaf grote hoog te je eigen omgeving eens aanschou wen dat leek haar het einde. Dat was op dat moment niet tegen dovemans oren gezegd. Dochter Petra en schoonzoon Ernst bladerden de vol gende dag de Gouden Gids door en kwamen uit bij Balloon Adventures (avontuurlijk ballonvaren) uit Capel- le a/d IJssel. Lekker dichtbij. Die firma was bereid om in Moerkapelle zelf te starten als er een veldje beschikbaar was van een bepaalde grootte. Nu is de familie Breugem bevriend met de familie Schipper, woonachtig aan de Bredeweg. Die was (uiteraard) direct bereid haar medewerking te verle nen. In aller ijl werd door Balloon Adventures bij de gemeente nog een vergunning aangevraagd én verkre gen. En dinsdagavond was het dan zover. Toch wel een beetje zenuwach tig kroop Ineke, nauwlettend gadege slagen door haar man Hans, in haar mandje. Hans zelf mocht ook mee, maar had niet het lef. Wel kwam hij vlak voor de start met z'n kleindochter op de arm nog even hard aangehold om Ineke een kusje te brengen. Een beetje pips en bleekjes in een hoek je gezeten vertrok ze vervolgens naar on gekende hoogte om enige tijd later, en een enorme ervaring rijker, weer veilig voet aan de grond te zetten.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1997 | | pagina 1