ombinatie Nesselander/Hart van Holland, nog 2 weken op donderdag Prettige vakantie Pamela van Delden voor een jaar naar Texas Uw vreemd geld op Afspraak en zonder Kosten! Eilandentocht Zoetermeer '77 Fietstocht voor 55-plussers Echtpaar Rozendaal-Molenaar 65 jaar getrouwd Expositie in Galerie en Beeldentuin Laerken Rabobank sjj? Zevenhuizen-Moerkapelle Stil in huis pjtljl' ook in augustus! Zevenhuizen-Moerkapelle 5 augustus 1997: H Kan'ndetuinmaar T/M ZATERDAG 16 AUGUSTUS BIJ AANKOOP VAN 25.- CHEQUE VAN 2.5Q KADO! Hg Door Karin van Langeraad Boskoop-Half ingepakte tassen, papieren en foto's, een rood gloeiende telefoon: allemaal voorbodes van het op handen zijnde vertrek van Pamela van Delden. Deze ondernemende Boskoopse gaat voor een jaar naar Nazareth in Texas. Tijdens haar schooltijd op de MAVO aan het Coenecoop College werd het Pamela nog niet echt duidelijk wat zij na haar schooltijd wilde gaan doen. In de loop van de tijd had zij zo hier en daar al eens navraag gedaan en de mogelijkhe den bekeken om een jaar naar het buitenland te gaan. Zo kwam zij al spoedig in contact met APS Interculturele Programma's Nederland, een organisatie die gastgezinnen en jongeren bij elkaar brengt. Voor haarjverd een enthousiast gastgezin gevon den in Nazareth, de familie Lange. Pamela verheugt zich op haar verblijf, hoewel vlak voor het eigenlijke vertrekAe nervosi teit ook wel wat toenam. Zoetermeer - Toerfietsvereniging Zoetermeer '77 organiseert zater dag 23 augustus de Eilandentocht. Deelnemers aan deze tocht kunnen kiezen uit drie afstanden, 40, 85 en 160 kilometer. De kosten zijn, exclusief pont, af han- kelijk van de gekozen afstand en be dragen tussen de 5.- en 6.-. N.T.F.U.-leden krijgen op vertoon van hun TFK 2 - korting. Voor de 40 km-tocht bestaat de mo gelijkheid om per gezin in te schrij ven. Kinderen tot en met 12 jaar betalen 1.- (Hierbij is een medaille inbegrepen). De starttijden zijn tussen 8.00 uur, voor de 160 km, en 12.00 uur voor 12.00 uur voor de 40 km. Om 8.00 uur start een groep met begeleiding voor een afstand over 85 km. De snelheid welke deze groep aanhoud bedraagt ca. 25 kilometer per uur. Startpunt is het clubgebouw van de Toervereniging Zoetermeer '77, Buytenparklaan 2b, (wijk 17, nabij Locomotion), Zoetermeer. Voor in formatie, Ap Middelkamp, 079- 3311132 (na 18.00 uur). Waddinxveen-Op dinsdag 12 augus tus organiseert het Seniorenwerk van de Stichting Waddinxveens Welzijnswerk de vijf de fietstocht van dit seizoen. De tocht van circa 40 kilometer voert richting Reeuwijkse Piassen. Bij goed weer is het vertrek om 10.00 uur vanaf het Anne Frank-centrum. Kosten 3.50 per persoon (inclusief drie consumpties). Alle enthousias te fietsers vanaf 55 jaar en ouder zijn van harte welkom. Het is niet nodig om van te voren in te schrijven. Ook de rest van het gezin van Delden i is reuze enthousiast. Moeder Sue zal haar uiteraard wel missen, maar vindt l - :|f|- het een hele goede kans om wat meer van de wereld te zien, nu de gele- ge tijd gaat beleven. Ook Emily, de genheid voor Pamela nog optimaal is. twee jaar oudere zus van Pamela, gaat En de kennismaking met de organisa- in september voor een jaar weg. Zij tie AFS is heel prettig verlopen en ook gaat voor een jaar naar Australië wer- de briefwisseling met de familie Lange ken bij familie. Broertje Anthony en uit Texas, zodat zij er alle vertrouwen moeder Sue blijven samen achter: in heeft dat Pamela daar een geweldi- "het zal wel heel stil worden, maar je De uitwisselingen worden georgani seerd in samenwerking met in totaal 58 partnerlanden. In augustus ver trekken er bijna 100 Nederlandse jon geren die hun grenzen gaan verleggen en naar verre landen vertrekken om andere culturen te leren kennen. Zij zullen allen het dagelijks leven mee maken van bijvoorbeeld een Ecuado- raanse familie, een gezin in Hong Kong, of zoals in het geval van Pamela naar een gezin in de Verenigde Staten. De nu toenemende internationale contacten leiden soms tot meer inter nationale en interculturele spannin gen. Het bevorderen van wederzijds begrip tussen de verschillende samenlevingen is van groot belang. Door mensen van verschillende cul turen met elkaar in contact te brengen wil AFS meer begrip, respect en waar dering bewerkstelligen tussen men sen met verschillende achtergron den, godsdiensten en gewoonten. Vertrek vanaf Schiphol Na een grandioos afscheidsweekend van alle familie, vrienden en kennis sen is Pamela op woensdag 6 augus tus vertrokken vanaf Schiphol. Pame la kon als kind al heel gemakkelijk van huis. "Maar een jaar is natuurlijk toch wel wat anders. Ik zal iedereen vrese lijk missen, maar ik heb er ook enorm veel zin in!" weet van te voren dat het voor een jaar is en dat gaat tóch snel voorbij." High school en culturele activitei ten Pamela gaat al vrij snel na aankomst in Nazareth naar de High School. Zij gaat een jaar volledig meedraaien in het lesprogramma daar. De familie Lange woont op het platteland van Texas en heeft zelf ook zes kinderen. Vier daarvan zijn inmiddels het huis uit. Nazareth is een zogenaamde 'far ming community', het boerenbedrijf wordt er dus ook door de familie Lan ge uitgeoefend. De kinderen die nog thuis wonen zijn een meisje van bijna 16 jaar en een jongen van 14 jaar. Pamela komt dus wel in huis bij een leeftijdsgenoot van haar. Samen zul len ze dan ook de High School bezoe ken. Verder zal Pamela ongetwijfeld kennis maken met de Amerikaanse sfeer op de High school en de vele culturele en sportactiviteiten die daar georganiseerd worden. AFS Interculturele programma's De organisatie AFS brengt in Neder land al bijna 50 jaar gastgezinnen en jongeren bij elkaar. Daarmee is AFS de oudste uitwisselingsorganisatie in ons land. AFS is een internationale non-profit organisatie, die niet op po litieke of religieuze leest geschoeid is. huurd in 't Weegje. Dit hebben zij al die tijd met heel veel plezier gedaan. Zij kijken echter wel terug op een leven van hard werken: "Maar in die tijd was het hele leven anders. Je was met veel minder gelukkig." Het echt paar heeft 1 dochter en 2 kleindoch ters. De dochter van de heer en me vrouw Rozendaal heeft de ziekte van Alzheimer. Gelukkig voor het echt paar wonen de beide kleindochters in de buurt. Mevrouw Rozendaal heeft wat heupklachten en loopt dus niet meer zo best. Haar man heeft een lichte attaque gehad. Door Karin van Langeraad Waddinxveen-Op dinsdag 5 augustus hebben de heer en mevrouw Rozen daal-Molenaar herdacht dat zij 65 jaar geleden elkaar het ja-woord hebben gegeven. Burgemeester Jonkman heeft het echtpaar bezocht bij hen thuis aan het Jan van Bijnenpad, waar bij hij zijn felicitaties heeft overge bracht. Mevrouw Rozendaal is geboren te Ouderkerk a/d IJssel en de heer Ro zendaal te Streefkerk. Het echtpaar Rozendaal heeft jarenlang, van 1944 tot en met 1970, vissersbootjes ver- Mooie laagblijvende heester met de melodieuze naam Cuphea. Absolute zonaanbidster. L, Bloeit weelderig met kleine bloempjes. W-Keuze uit diverse kleuren. bwW itr-». ook goed op het terras of op het balkon. ■If v V Van 6.95 voor Hazerswoude-Dorp-Van 2 augustus tot 2 oktober is in Galerie en Beel dentuin Laerken een expositie van twee families, drie generaties dwars over de grenzen: Hans Alfred Madsen (DK: 1902) kera miek; Paul Madsen Cederdorff (DK: 1938) schilderijen, stenen en bron zen beelden, sujetten; Peter Madsen Lederdorff (DK: 1966) schilderijen; Pieter Corneiis Klap (NL: 1902) schil derijen; Marinus Klap (NL: 1944) ste nen en bronzen beelden; Daphne Klap (NL: 1968) alternatieve vor men; Sanne Klap (NL: 1970) jKinder)mode ontwerpen, woensdag van 14.00 tot 17.00 uur, i'ate.r~> zon- en feestdagen van 11.00 1 00 uur en op afspraak, tele- oon 0172-589837, fax 0172-586049. ''dereen is welkom in Galerie en beeldentuin Laerken aan de Bent 2. NIEUWERKERK A/D IJSSEL Hoofdweg Noord 25a Tel. 0180-320527 9 WÊSÊmmW^ HET GROENE WARENHUIS Koopavond: donderdag en vrijdag tot 21.00 uur. Zaterdag en maandag vanaf 9.00 uur open.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1997 | | pagina 1