Vakantie prijsje SPAARWEEK ra intratuin Kever-vervoer voor bruidspaar lintratuin pres°P ee" rb'a^je Volgende week Rabobank "Olijks I a' uw 'nfo rntatie Vijftig jaar Hervormd kerkkoor Ordinary Guy bij De Schuilplaats Gezocht: collectanten Basa bij Go-Jazz Jubileumreceptie De Kleine Trompetter ®7f 20e jaargang X; nummer 737 8 oktober 1997 zie pag. 20 Zevenhuizen-Moerkapelle **&OAr, >Itr, Finale-concert Zevenhuizen - Het Hervormd Kerk- koor uit Zevenhuizen, waarvan Nel Oskam dirigente is, bestaat vijftig: jaar. Ter gelegenheid van dit jubi leum geeft'het koor op vrijdag 24 j oktober een concert in de Hervorm- de kerk aan de Dorpsstraat. Het christelijk mannenkoor De j Gouwestem verleent medewerking aan deze avond. De koren worden j begeleid door Ben Kramer op piano en orgel. Naast het optreden van de j koren is er ook samenzang. Het con cert begint om 20.00 uur (kerk open 19.30 uur) en de toegang is gratisNa afloop wordt een collecte gehou den. Benthuizen - Koffiebar De Schuil plaats opent het seizoen met het vertonen van de film Ordinary Guy. Een originele, kostelijke film met een verrassend slot. Iedereen vanaf 14 jaar is welkom op deze openings avond in De Bron, achter de her vormde kerk. Van 2 tot en met 8 november is de landelijke collecte van het Diabetes Fonds Nederland. Er wordt nog niet bij iedere deur van Nederland aan gebeld voor een bijdrage in de be strijding van diabetes (suikerziek te). Ook uw hulp is dringend ge wenst. Met de opbrengst van de collecte wordt wetenschappelijk onderzoek rond diabetes en de mogelijke com plicaties die kunnen ontstaan be taald. Dit jaar speelt diabetes en nieraandoeningen een centrale rol in de campagne. j Voor meer informatie over de col lecte Geef 's voor diabetes en of over j diabetes kern men bellen naar 033- j 4622055. Gouda - De Stichting Go-Jazz start op 12 oktober haar achtste seizoen met de groep BASA, onder leiding van de Afrikaanse gitarist Phola N. Mamba. Aanvang 15.30 uur in de j Agnietenkapel aan de Nieuwe Markt 1 in Gouda. Entree ƒ15,-. Zevenhuizen - Zaterdag 11 oktober organiseert de honderdjarige mu ziekvereniging De Kleine Trompet ter een jubileumreceptie in dorps-1 huis Swanla van 16.00 tot 18.00 uur. j ledereen is welkom. j Debuut VC Nesselande Door Svlvia van Doornen Zevenhuizen - Aan de vooravond van de competitie speelde het eerste herenteam van Volleybal club Nesselande afgelopen donderdagavond 2 oktober een oefenwedstrijd tegen landskam pioen Piet Zoomers/Dynamo. In dorpshuis Swanla presenteerde VC Nesselande zich voor het eerst in een nieuwe outfit aan het thuispubliek. Begeleid door mini's werden zowel de leden van het eerste als tweede heren- en damesteam in de spotlights gezet. Meteen na aanvang van de wed strijd liet VC Nesselande blij ken dat er op hoog-niveau werd gespeeld. PZ/Dynamo trok uit eindelijk, na een spannende vijfde set, aan het langste eind en won met 3-2. De setstanden waren 15-4,13-15,15-9, 10-15 en 14-16. Er werd goed gespeeld en het was voor het publiek een aan trekkelijke wedstrijd. Wat het komende seizoen betreft, is VC Nesselande hoopvol gestemd. De resultaten in de voorbereidingen zijn goed en men is vastbesloten te strij den voor de hoogste prijzen. Nieuw opgenomen spelers in de selectie zijn de 23-jarige Joost van der Hoek; een jonge, goed in het team passende spelverdeler die zijn kwaliteiten heeft bewezen bij Dimplex/Ekspalvo, en Arno van Solkema, de 29-jarige zeer geroutineerde midden-aanvaller die eerder bij de club heeft gespeeld. Vo rige week is bekend geworden dat, naast Jochem de Gruijter, ook Timo Dijkgraaf is geselecteerd voor de Na tionale Selectie. VC Nesselande ziet dit als een bevestiging dat zij zich op de goede weg bevindt. Bij de volleybalclub, die vorig seizoen nog Rentokil/ZVH heette, hebben dit jaar wat veranderingen plaatsgevon den. Meest opvallend is de naamswij- Het eerste herenteam van VC Nesselande toont trots het nieuwe tenue nw.'.-■'■■xX'V-1' ■J'-'XXX.:).-1'- S ziging. Nadat Rentokil stopte als hoofdsponsor, werd naarstig op zoek gegaan naar een nieuwe hoofdspon sor. Om het hoge niveau vast te hou den en in de toekomst verder te kun nen ontwikkelen, bleek het gunstig om voortaan als Rotterdamse club naar buiten te gaan treden. Met het oog op de nieuwe Rotterdamse wijk Nesselande die zich tot aan Zevenhui zen heeft ontwikkeld, werd gekozen voor de naam VC Nesselande. De nieu we club leidde tot het aantrekken van belangrijke, nieuwe sponsors en een uitstekende samenwerking met Rot terdam Topsport. Inmiddels is bekend dat VC Nesselan de haar thuiswedstrijden in de nieu we topsporthal in de Stadiondriehoek van Rotterdam zal gaan spelen. Deze nieuw te bouwen topsporthal zal in augustus 1999 gereed zijn. Verder is een samenwerkingsverband ontstaan met de Rotterdamse Thorbecke LOOT-school, waar studeren en het bedrijven van topsport worden ge combineerd. NeVoBo heeft in samen werking met VC Nesselande besloten om de nationale jeugdselectie voortaan permanent in Rotterdam te laten trainen en studeren. I DE GRATIS INTRA NOVA 'BINNEN GEZELLIG MAKEN' LIGT VOOR U KLAAR. Prachtige sierkolen in rieten mand. De Brassica oleracea kleuren uw terras of balkon in de herfst en de winter. Ze staan bij voorkeur in de zon. Gevarieerd in kleurkeuze. 3 sierkolen incl. rieten mand van 19.95 voor Speciaal voor in de herfstvakantie biedt Intratuin u de mogelijkheid om uw borders te verhogen met tuingrond. Inhoud zak 30 liter. Nu 4 zakken tuinaarde voor 5.- Per zak 1,95. NIEUWERKERK A/D IJSSEL Hoofdweg Noord 25a Tel. 0180-320527 Xsi, rrr1T1inrrr en H E T GROENE WARENHUIS Koopavond: donderdag en vrijdag tot 21.00 uur. Zaterdag en Tnaandag vanaf 9.00 uur open. Door Svlvia van Doornen Moerkapelle - Op hun huwelijksdag 3 oktober, lieten Angelique Hertog en Hans Vriend zich op bijzondere wijze naar het gemeentehuis rijden. Een witte Volkswagen-kever, gevolgd door zeven soortgenoten, vervoerde hen vanaf Angelique's ouderlijke huis aan de Jhr. v.d. Weistraat naar het gemeentehuis van Nieuwerkerk aan den IJssel waar het huwelijk werd vol trokken. Dat Angelique en Hans 'iets hebben' met kevers mocht duidelijk blijken. Zij hebben meerdere kevers gehad en nog altijd gaan zij graag naar kever shows. In hun woning in Nieuwerkerk, waar zij zo'n drie jaar samenwonen, is een verzameling kever-miniaturen en andere kever-attributen te zien. De grote finale in het jubileumjaar van De Kleine Trompetter is op za terdag 15 november. Dan wordt een eert gegeven waaraan medewer king wordt verleend door Marco Bakker, de Koninklijke Militaire Ka pel en Gouda's Liedertafel. De mid- j denstand van Zevenhuizen-Moerka pelle organiseert in verband met dit concert een kraslot-actie. Koopavond: donderdag en vrijdag tot 21. NIEUWERKERK A/D IJSSEL Hoofdweg Noord 25a Tel. 0180-320527 HET GROENE WARENHUIS 00 uur. Zaterdag en maandag vanaf 9.00 uur open.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1997 | | pagina 1