Aankomst Sint in Zeven huizen en Moerkapelle ^ssintratuin Bloedafname-avond Klaveijassen in Zevenhuizen Koffiebar De Schuilplaats Sint Nicolaasfeest Bingo in De Boog Sint- en kerstcadeaus in de kerk Klaas de Graaff GETUIG EN-OPROEP Wie heeft op woensdag 12 november jl. tussen 16.35 en 18.10 uur op het parkeerterrein van Albert Heijn gezien dat een auto (waarschijnlijk lichtblauw) een geparkeerde donkergroene Peugeot 605 heeft aangereden. De Peugeot stond voor op het parkeerterrein, bij de reclameborden, geparkeerd. Ook degenen die de donkergroene Peugeot, voor of na de aanrijding, hebben zien staan worden verzocht te reageren. Voor uw reactie kunt u bellen naar: G. van der Wende, tel. 0180-631965 of 010-2204400 Moerkapelle - Op dinsdag 2 decem ber is er een bloedafname-avond van het Rode Kruis in gebouw Moerveen aan de Herenweg 13 in j Moerkapelle van 19.00 tot 21.00 uur. Zevenhuizen - Zaterdag 29 novem- herorganiseert klaverjasvereniging iHotel Vos een klaverjastoernooi lover drie partijen volgens N.K.U.- reglement. Het toernooi wordt ge- j houden in Hotel Vos aan de Dorps- j straat 60. Inschrijven kan vanaf 13.00 uur. Aanvang 13.30 uur. Er zijn mooie prijzen te winnen. De deelna- mekosten bedragen ƒ5,per per- isoon. Voor meer informatie: tele- j jfoon 0180-631801 of 631205. j Benthuizen -Zaterdag 22 november j [is in koffiebar De Schuilplaats een j I programma dat in het teken zal i staan van het spelletje "Pictionary". 1 Iedereen vanaf 14 jaar is welkom in De Bron, achter de Nederlands Her- vormde kerk. j Op 6 december komt Sinterklaas naar de koffiebar. Door middel van een spel moet men zijn eigen surpri- j se zien te winnen. Alle wensen van ongeveer ƒ10,- kunnen ingeleverd worden voor maandag 24 november bij Gert van der Velden, Koningin Wilhelminastraat 41. Boskoop - Op dinsdag 25 november organiseert de Katholieke Vrouwen vereniging een ouderwetse Sinter klaasavond in de Parochiezaal, le dereen die komt moet een nietma chine en plakband meenemen. De I avond begint om 20.00 uur en kost j ƒ5,per persoon. Waddinxveen - Op vrijdag 21 no vember wordt in buurtcentrum De Boog een bingo gehouden. Er zijn mooie prijzen te winnen. De zaal gaa! open om 19.00 uur. De bingo j begint om 20.00 uur. ledereen is I welkom aan de C. Huygenslaan 2. - Boskoop - Om juist in deze periode van het jaar ook iets te kunnen bij dragen aan de vele noden in de we reld, stelt de kerk van de Vrijzinnig Brotestantse Geloofsgemeenschap op zaterdag 22 november haar deu ren open om ideële organisaties zo als: Unicef, Solidariteitswinkel, Am nesty International, Dierenbescher ming, Rode Kruis, Kinderpostze gels/kerstkaarten, Stichting Mensen in Nood en Stichting Oost Europa Boskoop in staat te stellen hun arti kelen te verkopen. De geloofsge meenschap zelf zal koffie en thee met cake en koek verkopen, waar- an de opbrengst is bestemd voor het kinderziekenhuis Bethesda in "oedapest. De verkoop is van 9.00 ot 16.00 uur aan de Burgemeester 1 olijnstraat 24. Voor meer informa tie: 0182-394777. Grandioze afsluiting eeuwfeest Kleine Trompetter Door Gerard Verheiien Zevenhuizen - Zaterdag 15 november gaat de geschiedenis van De Kleine Trompetter in als een dag met de kwalificatie: onvergetelijk. De afsluiting van de festiviteiten in het kader van het 100-jarig bestaan werd een overdonderend succes. Het was dan ook niet voor niets dat de leden van het organisatiecomité na afloop een staande ovatie kregen. Het succes van de avond was mede te danken aan presenta tor Robin Metselaar, die de ver schillende onderdelen vlot aan elkaar praatte. Als eerste kondigde hij de Koninklijke Militaire Kapel aan. On der de bezielende leiding van majoor Pieter Jansen verzorgde dit professio nele muziekkorps het eerste gedeelte van de avond. Het optreden bracht de aanwezigen, te horen aan het dave rende applaus, zonder meer in ver voering. Niet alleen de muziek was een genot om naar te luisteren, ook de show van de man vóór het orkest was een lust voor het oog. De chef-dirigent hanteerde het dirigeerstokje met zo veel enthousiasme dat het een won der was dat het soms niet tussen de orkestleden belandde. De Koninklijke Militaire Kapel trad niet uitsluitend solo op. Ook samen met De Kleine Trompetter werden nog twee marsen verzorgd. Voor de leden een unieke ervaring. Samen met de Koninklijke Militaire Kapel bracht De Kleine Trompetter schitterende muziek ten gehore. Onder de muzikanten van De Kleine Trompetter bevond zich er één die al vanaf 1947 actief lid is: Klaas de Graaff. Jarenlang bespeelde hij de so praan-saxofoon. De laatste vijf jaar is dat de klarinet. Voor burgemeester Schoots was dit bij het aanbreken van de pauze reden om hem in het zonne tje te zetten. Reeds bij besluit van 18 februari van dit jaar had het college van Burgemeester en Wethouders besloten om De Graaff de erepenning van de gemeente Zevenhuizen-Moer- kapelle toe te kennen om hem die vervolgens op de finaleavond uit te kunnen reiken. lees verder op pagina 14! Zaterdag 22 november, zo heeft Sint-Nicolaas laten weten, is het bezoek aan Zevenhuizen en Moerkapelle gepland. De Sint zal op zijn witte schimmel, begeleid door De Kleine Trompetter, via de Moerdijk straat om ongeveer 10.30 uur op de Dorpsstraat in Moerkapelle arriveren waar hij ontvangen zal worden door Burgemeester L.M. Schoots. Als het weer het toelaat zal de Sint hier de prijsjes trekken van de Winkeliersac tie die Winkeliersvereniging Moerka pelle de laatste drie dagen voor aan komst van de Sint organiseert. Daarna vertrekt de Sint met zijn ge volg naar dorpshuis Op Moer, waar hij met alle kinderen hoopt te genie ten van een Sinterklaas-toneelstukje, opgevoerd door een paar knechten van de Sint met steun van de VOO toneelgroep. Het Dorpshuis is voor de opvoering van "waar is toch die lijst met cadeautjes" vanaf 11.00 uur geo pend en dit alles zal plaatsvinden in de sportzaal, zodat er voor alle kinde ren voldoende plaats is. De overige Pieten letten op de kinderen zodat alle moeders en vaders kunnen gaan winkelen of zo. In Zevenhuizen zal Sint om onge veer 14.00 uur de Catgesbrug pas seren waar hij verwelkomd wordt door de ceremoniemeester van de Middenstandsvereniging die de Sint verder zal begeleiden naar het kan toor van Hart van Holland. Ook hier het altijd vrolijke muziekkorps De Kleine Trompetter dat de Sint naar het Dorpsplein brengt waar hij om 14.15 uur, wederom door Burgemees ter Schoots, wordt ontvangen. Tijdens de boottocht en rit door de Dorpsstraat, die de Sint ook dit jaar weer op zijn eigen witte schimmel maakt, zal door alle pieten uit zijn gevolg goed opgelet worden wie van de kinderen de raarste pet, cap of iets dergelijks op zijn/haar hoofd heeft. De Sint zal voor de drie mooiste een prijs uitreiken voor aanvang van het toneelstukje, wat later die middag opgevoerd wordt in dorpshuis Swan- la. Het Dorpshuis is voor de opvoering vanaf 14.45 uur geopend en dit alles zal plaatsvinden in de kleine sport zaal. De Sint heeft toegezegd dat zijn Pieten-knechten tijdens dit optreden, in de zaal goed op zullen passen zodat alle ouders in diezelfde tijd rustig kun nen gaan winkelen. BEZOEK NU ONZE KERSTMARKT Zeer decoratieve metalen waxinehouder met ruimte voor 9 lichtjes. Biedt sfeervol licht in donkere dagen. Ook voor de kleinste hoekjes in huis. Van 9.95 voor (Excl. waxinelichtjes) NIEUWERKERK A/D IJSSEL Hoofdweg Noord 25a Tel. 0180-320527 HET GROENE WARENHUIS Koopavond: donderdag en vrijdag tot 21.00 uur. Maandag t/m zaterdag vanaf 9.00 uur open.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1997 | | pagina 1