Tentoonstelling Zang en Kleur in 't lak iSssiintrqtuin Van^ZTet°benSte,,in ■KISUtP Regio Postzegelbeurs Bestratingswerkzaam heden bij Buckiscope hervat Rab°bank Sinterklaasfeest in bibliotheek Speculaaspoppen verkoop Cabaretgroep Zou't in Gereformeerde kerk hhmmHmMmSI is vpm/ m°er dond^n::" 20e jaargang nummer 744 [26 november 1997 Zevenhuizen Confe rence Ro om Zevenhuizen - Op vrijdagavond 28 november treedt cabaretgroep Zou't met het programma "Niet al leen op zondag" op in de Gerefor meerde kerk aan de Dorpsstraat. Aanvang 20.30 uur. De leden van de groep maken hun teksten en muziek zelf. De wereld van de kerk en de kerk in de wereld komen hierin aan bod. Zou't treedt gratis op. Door middel van een col lecte hoopt de groep geld in te zame len voor een huizenproject in Sao Paulo. Alle belangstellenden zijn welkom. Voor meer informatie: 0180-631271. I Capelle aan den IJssel - Zaterdag 29 en zondag 30 november wordt in De Trefterp de 38e Capelse Postzegel- beurs gehouden. Openingstijden j zijn beide dagen van 10.00-17.00 uur. jbe toegang is gratis. De laatste maanden is het assortiment postze- I gels en aantekenstrookjes geweldig uitgebreid. Ook de jeugdhoek en de j voorlichtingsstand van JFN zijn aan wezig. Voor inlichtingen over de beurs en de vereniging kan men bel len naar 0180-317897 (W.T. Rath) of j 0104552069 (A.J. Elshoff). Boskoop - Maandag 24 november zijn de bestratingswerkzaamheden hervat voor het appartementen complex Buckiscope aan het Re- ijerskoop. De aanleg van de bestra ling zal ongeveer een maand duren. Eerder waren de werkzaamheden op last van de gemeente stopgezet, in overleg met de nutsbedrijven en projectontwikkelaar Amstelland Vastgoed, die verantwoordelijk is •oor de uitvoering van de werk zaamheden, is een oplossing gevon- 0'voor de afwateringsproblemen door de nutsleidingen in de grond te verlagen. Na een lange, vermoeiende reis, arriveerde de Sint op het 'dorpsplein' in Moerkapelle, waar hij samen met de Pieten de wachtende kinderen verblijdde. Op de brug en in het gras langs het water klopten de harten van de kinde ren en hun ouders vol verwachting. En niet alleen zij stonden te trappelen van ongeduld ook het paard van Sin terklaas liep daar onrustig heen en weer. Dat de Sint alle jaren een dagje ouder wordt, was goed te zien aan de manier van opstappen. Krakend in zijn heupen en met steun van zijn Pieten besteeg hij met moeite de rug van zijn trouwe viervoeter. Vervol gens ging het richting Dorpsplein waar hij werd welkom geheten door opnieuw burgemeester Schoots. Net als in Moerkapelle ging het daarna richting dorpshuis. Ook in Swanla was er voor de kinderen iets georgani seerd en kregen zij van Sinterklaas een kleinigheid. Zevenhuizen - Op 5 en 6 december organiseert vogelvereniging Zang en Kleur haar jaarlijkse tentoonstelling. In totaal zijn er 433 vogels te bezichtigen. Er is een uitgebreide verkoopstand waar men vogels kan kopen. Ook is er een stand voor tweedehands dierenbenodigdheden. Een ieder die nog iets over heeft voor de vogelvereniging zoals kooien, dierenriemen, voerbakken enzovoort kan contact opnemen met de heer J. van den Berg, telefoon 0180-632271. DE GRATIS INTRA NOVA VOL KERSTIDEEEN LIGT VOOR U KLAAR. Lakanthurium; bloeit schitterend het hele jaar door. De glanzende rode bloemen doen deze kamerplant z'n naam eer aan. Wenst licht op z'n staanplaats en vermijdt het liefst de volle zon. Kamerplantenvoeding is z'n favoriete maal. Van 24.95 voor Koopavond: donderdag en vrijdag tot NIEUWERKERK A/D IJSSEL Hoofdweg Noord 25a Tel. 0180-320527 HET GROENE WARENHUIS 21.00 uur. Maandag t/m zaterdag vanaf 9.00 uur open. jSPfgipMgg"'™ «Tl i?»H W ftiPm f M n Waddinxveen - Sinterklaas heeft heterg druk om op tijd voor ieder een cadeautjes te kopen. Zijn Pieten helpen hem geweldig goed. Toch kan Sint nog wat extra hulp gebrui ken. Maar niet iedereen mag de Goedheiligman helpen, je moet dan wel een Pietendiploma hebben. Op woensdag 3 december van: 13.00-14.00 uur zijn kinderen van 4 tot en met 6 jaar van harte welkom in de Openbare Bibliotheek aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan 1. Zij kunnen aan de slag om een echt Pietendiploma te verdienen. Want een Piet moet van alle markten thuis zijn. Kinderen die mee willen doen j moeten zich voor 2 december opge ven bij de bibliotheek. Benthuizen - Op zaterdag 29 novem ber worden in Benthuizen specu- j laaspoppen verkocht. De opbrengst is bestemd voor het kinderkoor De Benthuizer Zangertjes. j Sinterklaas gearriveerd Door Gerard Verheiien Zevenhuizen-Moerkapelle - Ze zijn er weer. Sinterklaas en zijn Pieten. Zaterdag om 10.30 uur brachten zij eerst een bezoek aan Moerkapelle. Daar werden ze opgewacht door burgemeester Schoots en drommen kinderen met hun ouders en opa's en oma's. Voor de kinderen was het Luilekkerland, want de Pieten hadden zakken vol pepernoten bij zich. Toen Sinterklaas uiteindelijk plaats nam op de mooi versier de zetel die voor hem klaar stond, heette de burgemeester hem namens allen van harte welkom. "Ge lukkig dat u er weer bent met uw Pieten en gelukkig heeft u beter weer meegebracht dan vorig jaar." Na en kele liedjes gezongen te hebben, ver trok de Sint in z'n buggy naar dorps huis Op Moer. Daar werd ter ere van hem een toneelstuk opgevoerd. Na afloop van de voorstelling ontvingen alle kinderen een presentje. In Zevenhuizen ar riveerde de Sint om 14.OOuur.Bijnawas hij verlaat omdat de brugwachter nog sliep. Maar na dat die met veel la waai door de Pieten uit z'n bed gehaald was, kon de stoom boot gelukkig door varen naar de stei ger van Hart van Holland.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1997 | | pagina 1