I tr^^sss Spart i g partner VC Nesselande haalt volgende ronde niet Verkooptentoonstelling Rode Kruis Nieuw orgel Morgensterkerk Volleybal Europacup III Koffiebar De Schuilplaats Sinterklaas in de Zevenster Creatieve kerstmarkt ik— J"1 jaargang 20e nummer 745 3 december 1997 Organisatie J8f<obmk tÈHHÈm tQv&rt k§u*i>iY Mtiluhenri it9 9®°P*f)d i Grand DE GRATIS INTRA NOVA VOL KERSTIPEEEN LIGT VOOR U KLAAR De Servische spar voelt zich overal in huis thuis. Dit kerstboompje bezit een grijs/blauwe naaldentooi en kan na de kerst zo in de tuin geplant worden. Hoogte (incl. pot) 80 tot 100 cm. Van 14.95 Voor Zondag 7 december geopend van 10.00 - 17.00 uur. NIEUWERKERK A/D IJSSEL Hoofdweg Noord 25a Tel. 0180-320527 HET GROENE WARENHUIS Koopavond: donderdag en vrijdag tot 21.00 uur. Maandag Vm zaterdag vanaf 9.00 uur open. Waddinxveen - De afdelingen Wel- j fare en Telefooncirkel van de afde- ling Waddinxveen van het Neder- j landse Rode Kruis organiseren op woensdag 10 december de jaarlijkse i verkooptentoonstelling. Iedereen is j welkom in het Anne Frankcentrum j van 10.00 tot 16.00 uur. - 1 Waddinxveen-Op vrijdag 12 decem ber om 19.30 uur vindt de ingebruik- j name plaats van het Bakker Tim- j menga orgel in De Morgensterkerk j aan de Sterrenlaan 1. Op zaterdag 13 december van 10.00 tot 15.30 uur wordt het orgel door verschillende organisten bespeeld. Een ieder kan dan het orgel dan van nabij bezichtigen. Benthuizen - Zaterdag 6 december komt Sinterklaas met Zwarte Piet i naar koffiebar De Schuilplaats. Tij- dens het eten van allerlei snoep- j goed, moet iedereen zijn surprise zien te verdienen door middel van een groot spel. Er is een deskundige jury die de origineelste surprise zal belonen met een prijs. Iedereen vanaf 14 jaar is van harte welkom in De Bron, achter de Neder lands Hervormde kerk in Benthui zen. Aanvang 20.30 uur. Zevenhuizen - Op donderdag 4 de cember komt om 14.00 uur de goed heilig man in De Zevenster. De bewo ners en ouderen uit Zevenhuizen heten hem alvast een hartelijk wel kom. Voor de ouderen uit Zevenhui zen en voor de bewoners van de Zevenster is er na afloop een leuke verrassing en worden er poffertjes gegeten. Het feest begint om 14.00 uur maar om 13.30 uur is de zaal al Door Gerard Verheiien Zevenhuizen - Trainer Teun Buijs had gelijk toen hij vóór de aanvang van het kwalificatie toernooi voor de volgende ronde van de Europacup III stelde dat het Poolse volleybalteam als de gevaarlijkste tegenstander moest worden beschouwd. Zaterdagavond verloor zijn zestal het cruciale duel tegen Mostostal Kedzierzyn nipt met 3-2. Dat betekende tevens dat de kansen van VC Nesselande voor de volgende ronde tot nul waren gereduceerd. Vrijdagavond startte VC Nesselande tegen Volley 80 uit Luxemburg. Bin nen een uur won Nesselande uiterst gemakkelijk met 3-0. Omdat ook Mos tostal Kedzierzyn die avond van de Kroatische tegenstander Pauk Vero- nika (geflatteerd) met 3-0 won, werd de wedstrijd zaterdag tussen Nesse lande en de Poolse formatie de be langrijkste van het toernooi. Aange zien slechts de winnaar van de halve competitie kon doorgaan naar de vol gende ronde was het voor beide ploe gen erop of eronder. De eerste set deed reeds het ergste voor Teun Buijs en zijn mannen vrezen. Nesselande keek tegen een constante achter stand aan en verloor met 15-9. Tijdens de tweede set ging de strijd gelijk op en kwam Nesselande na een 7-7 stand zelfs even op voorsprong. Helaas kon het die niet vasthouden en moest het toezien hoe de Polen ook die tweede set naar zich toetrokken (15-12). Karakteristiek waren de relatief vele keren dat Nesselande de opslag ver loor door óf buiten de lijnen te slaan óf in het net te serveren. Ondanks de vele aanmoedigingen van de trouwe I supporters moest toch het ergste I voor Nesselande worden gevreesd. Maar als door een wonder vielen de derde en vierde set totaal anders uit. Via 15-4 en 15-9 werden de Polen te ruggewezen en was in feite alles weer mogelijk. In de beslissende rally-poin ter bezweken de spelers van Nesse lande onder de druk. Door teveel per soonlijke fouten moesten ze toezien hoe Mostostal Kedzierzyn met 15-10 j de overwinning opeiste. Het Europa cup-avontuur was over en uit. Want i voor de Polen wachtte slechts de Luxemburgers. Een tegenstander die I 'weggeslagen' zou worden. Daarmee was voor de Polen het vervolg in de Europacup III een feit. Voor Nesselande was de ontmoeting tegen de Kroaten slechts formaliteit. Er stond niets meer op het spel. Tegen Pauk Vero- nika leek het er op dat Nesselande een gemak kelijke zege zou beha len. De eerste set werd in 20 minuten gewonnen met 15-5. In de tweede set lieten aanvoerder Michiel van der Kuip en de zijnen het jammerlijk afweten, waardoor die met 15-11 verloren ging. De derde set herstelde Nesselande zich (15-11) en kon zich vervolgens opmaken voor de vierde beslissende set. Van een 4-4 gelijke stand lie pen de Kroaten echter vrij gemakkelijk weg naar 14-8. Nesselande kwam nog wel terug tot 11-14, maar moest uit eindelijk een 11-15 nederlaag incasse ren. Opnieuw dus een rally-pointer. Weer een spannende. Bij 14-14 bleken de Kroaten over de sterkste zenuwen te beschikken. Met 16-14 wonnen ze de vijfdeset en dus van de wedstrijd. Mocht het afgelopen volleybal-week end sportief gezien niet datgene ge bracht hebben wat velen hadden ge hoopt, de organisatie rondom het kwalificatietoernooi was in één woord geweldig. Niet voor niets kre gen de organisatoren een daverend applaus. Het publiek applaudiseert voor een schitterende actie van de thuisploeg. epen zodat iedereen klaar zit ais de Sint en zijn pieten binnen komen. De kosten bedragen ƒ6,per persoon. Zevenhuizen - Vrijdag 12 december van 18.00 tot 21.00 uur en zaterdag 13 december van 10.00 tot 16.00 uur wordt er een creatieve kerstmarkt gehouden in het kerkje van de Vere niging Vrijzinnig Hervormden aan de Dorpsstraat 139. Er is een scala aan 'hebbedingen' te koop zoals droogbloemen, origami en keramiek. Stichting Orion is er met onder meer zelf kaarsen maken en allerlei door getalenteerde hob byisten vervaardigde producten. Enkele koren onder leiding van Mar- gré van Gestel zullen het geheel op vrijdagavond opluisteren. De op brengst is bestemd voor onderhoud aan het kerkgebouw. Iedereen is van harte welkom.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1997 | | pagina 1