I ^sintratuin Omdat je méér wilt dan alleen een reis boeken. Huldiging topsporters Gillian en Mark Nieuwe huisvesting voor politie De nieuwe Rabobank Zevenhuizen-Moerkapelle. Daar voelt iedereen zich thuis. Lampionnen- en fakkeloptocht Boekenmarkt in De Brug Drive-In bij De Schuilplaats Jeugddienst Bijbelvakantieweek 1 20e jaarga nummer 752 28 januari 1998 Boskoopse sportverkiezingen ottert si Rabobank HET GRATIS INTRANOVA MAGAZINE KAMERPLANTEN LIGT VOOR U KLAAR. chatjes Lieve kleine witte bloempjes als bloeipracht van het Lelietje der Dalen. Heerlijk geurend vraagt ze om een licht plekje. Kan na de bloei zo naar buiten. Van 9.95 voor NIEUWERKERK A/D IJSSEL Hoofdweg Noord 25a, Tel. 0180-320527 HET GROENE WARENHUIS Koopavond: donderdag en vrijdag tot 21.00 uur. Maandag t/m zaterdag vanaf 9.00 uur. ^da'i°ageten n gesto°kte n"{fatntna atva°gen Project Rf Pro, ICT- <ehob, 'othseh, Ooi Zevenhuizen - Het Oranjecomité heeft besloten dat ook de kinderen met een fakkel mogen meedoen met de lampionnenoptocht op zaterdag 31 januari. Dat kan slechts onder één voorwaarde: kinderen met een fak kel lopen voorop, tussen de politie- escorte en muziekvereniging De Kleine Trompetter; dus niet tussen de kinderen, die met een lampion lopen. De route van de tocht is dit jaar als volgt: om 19.00 uur wordt gestart bij dorpshuis Swanla. Daar na volgt de optocht de Swanlaweg, Potgietersingel, Multatulistraat, Perkstraat, Boutensstraat, Potgie tersingel, de Opril, Dorpsstraat, Burg. Boerstraat, Schielandsingel, Weth. Kreftlaan, Eendrachtsdijk, Dorpsstraat om te eindigen bij het gemeenteplein. Na afloop wordt een versnapering uitgedeeld en zal de vrijwillige brandweer van Zevenhuizen vuur werk afsteken. Boskoop - Op zaterdag 31 januari wordt door de missionaire commis sie van de hervormde gemeente een boekenmarkt georganiseerd in het hervormd ontmoetingscentrum De Brug aan het Kerkplein. Behalve boeken zijn er ook oude langspeel platen te koop. De markt is geopend van 10.00 tot 15.00 uur; de op brengst is bestemd voor het nieuwe project van de MC: het missionaire werk in Rotterdam-Delfshaven. Benthuizen - Zaterdag 31 januari staat er een drive-in avond op het programma van koffiebar De Schuil plaats. ledereen vanaf 14 jaar is wel kom bij "De Bron", achter de Her vormde kerk in Benthuizen. Aan vang 20.00 uur. Zevenhuizen - Op zondag 1 februari wordt een jeugddienst gehouden in de hervormde kerk van Zevenhui zen. Het thema van de dienst, die om 19.00 uur begint, luidt: "Hou het sim pel". Voorganger in deze dienst is dominee van Beek. Muzikale mede werking wordt verleend door het christelijk jongerenkoor Inspirited uit Rijswijk en organist Ike Zintel. Hazerswoude-Dorp - "Hou Qe) vast" is het thema van de 24, 25 en 26 februari te houden Bijbelvakantie week. Tijdens deze week zijn alle kinderen vanaf 4 jaar welkom. Voor de kinderen tot en met groep 6 zijn de ochtenden in de gereformeerde kerk aan de Korenmolenstraat. Hier staan klaarovers om de kinderen te helpen met oversteken. De tieners worden in het vereni gingsgebouw aan het Raadhuisplein verwacht. Voor beide groepen be ginnen de ochtenden om 9.30 uur en eindigen om 11.30 uur. Er wordt veel gezongen en geknutseld en er wordt een verhaal uit de bijbel verteld. De Bijbelvakantieweek wordt geor ganiseerd door de Gereformeerde en Hervormde Evangelisatiecom- missies. Voor meer informatie kan men bel len met Sabine van Vliet, telefoon 0172-589964. Zevenhuizen - Gerard Hazebroek voor zijn nieuwe onderkomen in de Dorpsstraat. Het politiebureau is iedere dag (behalve zondag) geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Door Svlvia van Doornen Boskoop - 's Ochtends teruggekomen uit Australië en met de voeten nog maar kort op Boskoopse bodem, werden topsporters Gillian van den Berg en Mark van der Zijden afgelopen donderdagavond 22 januari warm onthaald tijdens een feeste lijke happening in De Rozenburcht, Begeleid door een fanfarekorps en temidden van hun fans, werden Gillian en Mark op deze avond van de Boskoopse sportverkiezingen 1997, door het gemeentebestuur flink in het zonnetje gezet. Beiden hebben een zilveren medaille gehaald bij de WK zwemmen in Perth. Gillian als lid van de waterpoloploeg en Mark als lid van de ploeg 4 x 200 meter vrije slag. Later die avond werd bekendgemaakt dat Gillian, op grond van haar sportieve prestaties in 1997, opnieuw is gekozen tot Sportvrouw van het Jaar. Mark, die zich vorig jaar nog Sportman van het Jaar mocht noemen, kwam vanwege het feit dat hij voor zijn studie al geruime tijd niet meer in Boskoop woont, niet in aanmerking voorde titel Sportman van het Jaar 1997. Bij de sportverkiezingen 1997 in de categorie 'Talenten', is atlete Femke Rietveld eerste geworden. Zij is twee de van Nederland op de 400 meter en behaalde een gouden plak tijdens de Nederlandse Kampioenschappen voor junioren op de baan, en brons tijdens de Europese Jeugd Olympi sche dagen in Portugal. Als tweede koos de jury de atleet Eric de Groot, die zich naast kogelslingeraar ontwik kelde tot hoogspringer en inmiddels tot de landelijke top behoort. Als der de werd Wesley Bijland gekozen. Hij werd tweede bij de Nederlandse Kam pioenschappen taekwondo voor jeugd. Bij de bekendmaking van de Sport vrouwvan het Jaar 1997, gafdejuryte kennen niet om Gillian van den Berg heen te kunnen. Vanwege het feit dat zij een steunpilaar is voor haar eigen waterpoloteam van De Gouwestaete, zij opnieuw werd geselecteerd voor het Oranjeteam dat in Frankrijk de F1NA Worldcup won, derde werd bij de Europese Kampioenschappen in Sevilla en deze maand zilver haalde tijdens de Wereld Kampioenschap pen (dit laatste telt echter niet eens mee omdat dit 1998 betreft), werd Gillian voor de derde opeenvolgende keer gekozen tot Sportvrouw van het Jaar. Goede tweede werd de atlete Sonja Kleijn die met een indrukwek kende prestatielijst tot de top van Nederland mag worden gerekend. Als derde koos de jury voor Brenda Pouw die in 1997 Nederlands kampioen bij de meisjes A werd op haar sterkste onderdeel speerwerpen. Haar worp van 47,66 meter was goed voor een gouden medaille alsmede een per soonlijk record. Als Sportman van het Jaar 1997 werd de ongenaakbare masterzwemmer Nic Geers gekozen. Hoewel hij als se niorzwemmer steeds meer concur rentie krijgt, werd hij opnieuw Neder lands kampioen in maar liefst vijf cate gorieën. Nummer twee werd de atleet Fred van Zoest die vroeg in het jaar de regionale crosscompetitie won met drie gewonnen wedstrijden. Verder liep hij onder andere een clubrecord op de halve marathon in Gouda en werd hij eerste tijdens de Langs de Gouweloop en de Midden-Holland loop. Als derde werd de atleet Arjan Klein gekozen. Vroeg in het seizoen kwam hij bij het kogelstoten tot een nieuw persoonlijk- en clubrecord van 56,08 meter en werd daarna Neder lands kampioen bij de jongens B met 56,60 meter. Bij de categorie 'Sportploeg van het Jaar' werd, evenals vorig jaar, het ge mengd 35 plus team van Tennisvere niging Boskoop als eerste gekozen. Dit team, bestaande uit Jack Boot, Elisabeth Brands, Dennis en Joke Baans met als reserve Tonnie Vurens, werd voor de derde achtereenvolgen de maal Nederlands kampioen door alle concurrenten te verslaan. Flore- ant zaterdag 1 heeft een fantastisch seizoen achter de rug en werd geko zen als tweede. Een stralende Gillian van den Berg en even goedlachse Mark van der Zijden genoten duidelijk van het warme onthaal in De Rozenburcht.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1998 | | pagina 1