laintratuin Omdat je snel over je geld wilt beschikken. Lampionnenoptocht Even uitproberen die stemcomputer! 1 v Primula's De nieuwe Rabobank Zevenhuizen-Moerkapelle. Daar voelt iedereen zich thuis. j Zeven Zevenhuizense 1 politieke partijen in I Mainstreet IjWoonadvies jbij Plattelandsvrouwen I Jeugddienst I Country-avond Mode, toen en nu Bingo in De Boog Lustrumconcert I El Jakim /V makelaardij o.g. 20e j 'WtUKt HET GRATIS INTRANOVA MAGAZINE KAMERPLANTEN LIGT VOOR U KLAAR. Prima Vrolijk bloeiende Primula's in bonte kleuren. Voelen zich binnen heerlijk op hun gemak. Wel goed in het licht zetten. Nu 5 stuks voor NIEUWERKERK A/D IJSSEL Hoofdweg Noord 25a, Tel. 0180-320527 HET GROENE WARENHUIS Koopavond: donderdag en vrijdag tot 21.00 uur. Maandag t/m zaterdag vanaf 9.00 uur. ovens Aan- en verkoop van woningen en bedrijven. Alle taxaties Hypotheken Ook 's avonds bereikbaar h Leny Hovens INVM! Nrd. Dwarsweg 1 - 2761 GA Zevenhuizen - Tel. 0180-632001 I Zevenhuizen - Op donderdag 26 fe- I bruari zullen de zeven politieke par- I tijen in Zevenhuizen zich preserite- I ren in de 'pub van Ben'; Mainstreet. I Voor het eerst in de geschiedenis I zullen alle Zevenhuizense partijen: I Gemeentebelangen, CDA, WD, I PvdA, SGP, RPF en D66 van zich la- I ten horen in een 'politiek café'. I Iedereen is welkom vanaf 20.30 uur bij Mainstreet aan de Dorpsstraat. Moerkapelle - De afdeling Moerka- pelle van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen houdt op I woensdag 11 februari haar maande- I lijkse bijeenkomst in dorpshuis Op K Moer. Aanvang 20.00 uur. Op deze I avond zal de heer Marin Dalessi, I woonadviseur, vertellen over trend- I lijnen en kleurgebruik op woonge- bied. I Waddinxveen - Zondag 8 februari is !er een jeugddienst bij de hervormde stichting De Rank. Het thema is: I "Liefde is..?". Voorganger is domi- I nee Dierx uit Oude Wetering. Ieder- I een is welkom. I Boskoop - Op dinsdag 10 februari I organiseert de Katholieke Vrouwen- I vereniging een country-avond met I de Nashvill Express Dancers. Aan- I vang 20.00 uur in de parochiezaal. I Waddinxveen - De afdeling Wad- I dinxveen van de Nederlandse Chris- I tenVrouwen Bond (NCVB) houdt I woensdag 11 februari haar maande- I lijkse vergadering. Op deze avond zal mevrouw Bruggeman uit Capelle j aan den Ussel spreken over "Mode, toen en nu". Aanvang 19.45 uur in De Hoeksteen aan de Esdoornlaan. le- Idereen is welkom. I Waddinxveen-Op vrijdag 6 februari I wordt in buurtcentrum De Boog een I bingo gehouden. De zaal gaat om I 19.00 uur open. De bingo begint om I 20.00 uur. Iedereen is welkom aan de I C. Huygenslaan 2. Zevenhuizen - Op zaterdag 14 fe bruari geeft het interkerkelijk go- I spelkoor El Jakim een concert ter i ere van het tweede lustrum. Tijdens i dit concert, dat om 20.00 uur begint I in de Nederlands hervormde kerk, I wordt een selectie gebracht van nummers die de afgelopen tien jaar op het repertoire stonden. De sopraan Margaret Roest verleent haar medewerking aan dit concert alsmede Rianne Siebel op dwars fluit, Arie Boertje op slagwerk en Carli van der Burg op saxofoon. De toegang bedraagt ƒ12,50. Een gedeelte van de opbrengst gaat naar het goede doel: de pastorale dienst van de Willem van den Bergh Leefge meenschap in Noordwijk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Marijke j Boertje, van der Duynlaan 1, tele foon (0180)631775 en Ineke de Bruin, Bredeweg 3, Moerkapelle, te- 'efoon (079)5933071. nummer 753 4 februari 1998 Zevenhuizen - Op de verjaardag van Koningin Beatrix werd door het Oranjeco mité de jaarlijkse lampionnenoptocht georganiseerd. Veel kinderen liepen met hun ouders in de striemende kou met hun lampionnen van dorpshuis Swanla via omwegen naar het gemeentehuis. Uiteraard met het tamboer- en Lyrakorps van de Kleine Trompetter voorop. Daar werden ze verwelkomd door burgemeester Schoots en zijn vrouw en spreekstalmeester Nico Dirkzwager. Nadat de kinderen hun zakje mandarijnen hadden afgehaald, werd het festijn afgesloten met een knallend vuurwerk door de vrijwillige brandweer. Ook de politie was aanwezig om alles in goede banen te leiden. Onder de aanwezigen bevond zich Peter van Sprang die extra in de feestvreugde deelde, omdat hij gelijk-met de Koningin jarig is. Hij werd acht jaar en door de heer Dirkzwager van harte gefeliciteerd. Door Svlvia van Doornen Boskoop - Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen waarbij de Boskopers voor de eerste maal hun stem zullen gaan uitbrengen per stemcomputer, kon men afgelopen maandagmorgen eens rustig bekijken hoe deze nieuwe manier van stemmen nu precies in z'n werk gaat. In het zorgcentrum aan de Boezemlaan werd door medewerkers van de gemeente Boskoop een demonstratie gegeven van deze computer die het stemhokje, het stembiljet, het rode stempotlood en de stembus voorgoed tot het verleden laat behoren. Stap voor stap werd het gebruik van de computer uitgelegd en de 91-jarige mevrouw G.M. Koster-van Egmond mocht, samen met burgemeester J.J. Spros, de spits afbijten door als eerste door middel van de computer haar 'stem' uit te brengen. Uiteraard bleef het hier bij een oefening, want pas op 4 maart zullen de computers in een negental stemlokalen in gebruik worden genomen om die dag van 8.00 's morgens tot 20.00 uur 's avonds, de Boskopers in de gelegen- heid te stellen hun stem te laten gelden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1998 | | pagina 1