Boskoopse marathonlopers gehuldigd I Koffiebar De Schuilplaats Vur intiatuin Kunstmoment Gouda trekt veel bezoekers [Historisch Centrum "Ons Verleden" open j! Kaarten Zang en Kleur Henk Vos op Luilak- toernooi i Benthuizer Zangertjes opKoninginnemarkt 'Japanse gewoontes' bij ilNWH ping V.P.G. FOTOLIJSTJES Anke Mensink gastexposant bij Gees van Vliet SPOTGOEDKOOP [Zevenhuizen - Het Historisch Cen trum "Ons Verleden" is open voor [bezoekers op zaterdag 25 april van 113.30 tot 16.00 uur. De toegang is [gratis. De maquette van de Molen- [viergang en een maquette van Moerkapelle, daterend van begin de Ijaren zestig, zijn te bezichtigen. [HetHistorisch Centrum zoekt mate- [riaal dat tentoongesteld kan wor- Iden eind 1998 binnen het thema winter". Voor informatie: telefoon [0186631817 of 631641. (Zevenhuizen - De laatste kaart avond van het winterkaarten bij I Zang en Kleur is op vrijdag 24 april (vanaf 20.00 uur in het clubgebouw. IjZomerkaarten begint op 8 mei. Boskoop - Feyenoord-aanvaller j Henk Vos zal op 30 mei de prijzen i uitreiken bij het 43e Luilakvoetbal- jj toernooi in Boskoop. I Benthuizen - Het kinderkoor De j Benthuizer Zangertjes staan ook dit j jaar op de Koninginnemarkt met overheerlijke pannenkoeken. Even tueel worden de pannenkoeken be- zorgd (telefoon 079-3313247}. Dit |i geldt alleen voor Benthuizen. 1 - Op uitnodiging van de Nederlandse Vereniging van Huis houwen komt mevrouw Jurokawa °P dinsdag 28 april vertellen over het leven van alledag van het Japan- lse gezin, thuis, op school en op het tterk. De avond wordt gehouden in Be Brug aan het Kerkplein 5. Aan- ^ang20.00 uur. Leden hebben gratis 'oegang, niet-leden betalen ƒ5,-. Boskoop - Op dinsdag 28 april is er een 'ez'ng in de kerk van de Vrijzin nig Protestantse Geloofsgemeen- P aan de Burg. Colijnstraat 24. e 'ezing wordt verzorgd door do- rauiee Marthe de Vries, remon- Is fants predikante uit Rotterdam. et 'Bonta is: "De bijbel als toets- Ibm a'S struikelblok". Aanvang 0 uur. Vanaf 19.45 uur staat de 0 ie klaar, ledereen is welkom, oormeer informatie: 0182-394.777. Door Svlvia van Doornen Boskoop - Maandagmiddag 20 april werden in het gemeentehuis van Boskoop de hardlopers gehuldigd die een dag eerder de marathon van Rotterdam hadden uitgelopen. Na dat de lopers, veelal in gezelschap van hun partner, even na half vijf gezamenlijk de hal van het gemeen tehuis betraden, werden zij tijdens de toespraak van wethouder Sport zaken Piet Trimp gecomplimen teerd voor hun inzet en uithoudings vermogen. Piet Trimp sprak van su per-sportieve dorpsgenoten die voor de getoonde prestatie heel veel in huis moeten hebben. Vervolgens kregen de snelste Boskoopse Marlies Benschop (3.53.27) en snelste Bosko per Jan de Jong (2.46.04) een prijs uitgereikt. De overige deelnemers werden verrast met een bloemetje. Van de Boskoopse atletiekvere niging AV'47 verschenen in Rot terdam 27 lopers aan de start- streep. In totaal waren er 28 Boskoop se deelnemers, waarvan 4 vrouwen. Na het vertrek om 12.00 uur moest er 42 kilometer en 195 meter binnen vijf uur tijd worden gelopen. De weersom standigheden waren afgelopen zon dag ideaal te noemen. Aad Stolwijk (3.35.20), Willem Benschop (3.39.38), Casper Jansen (3.51.24) en Jan van der Meij (4.00.00) behaalden met deze netto tijden een persoonlijk record. Onder de Boskoopse deelnemers wa ren 4 uitvallers. Benthuizen - Op zaterdag 25 april heeft koffiebar De Schuilplaats een Gospel drive-in op het programma staan. Iedereen vanaf 14 jaar is welkom in De Bron achter de Nederlands Hervormde kerk. Aanvang 20.00 uur. HET GRATIS INTRANOVA MAGAZINE KLEUR IN DE TUIN LIGT VOOR U KLAAR. Impatiens 'Fire Fly'. Nieuw soort vlijtig Mesje. Bloeit uitermate rijk met kleine bloemetjes. Beginnend in april en tot het einde van de zomer niet te stuiten. Per stuk 3.95, nu 3 voor 6. Koninginnedag open van 10.00 - 17.00 uur. NIEUWERKERK A/D IJSSEL Hoofdweg Noord 25a, Tel. 0180-320527 HET GROENE WARENHUIS Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Door Karin van Langeraad Gouda/Waddinxveen - In het weekend van 18 en 19 april konden belangstel lenden genieten van een culturele route door Gouda tijdens 'Kunstmo ment'. Deze route voerde langs vie rentwintig locaties, veelal ateliers en galeries, allemaal gevestigd in en rond de monumentale binnenstad. Het merendeel van de galeries toonde naast de eigen collectie ook werk van gastexposanten en bovendien kon er een kijkje genomen worden bij een aantal gastateliers. In het totaal wa ren er 44 kunstenaars of vormgevers betrokken bij 'Kunstmoment'. Er werd een breed scala aan disciplines voor het voetlicht gebracht, zoals schilderijen, tekeningen, grafiek, sculpturen, keramiek, glasobjecten en nog veel meer. In het Catharina Gasthuis aan de Oosthaven waren vijf kunstenaars aan het werk. Vooral voor kinderen was dit erg leuk, in veel gevallen mochten zij 'een handje hel pen'. De Waddinxveense Anke Mensink was één van de kunstenaars bij 'Kunstmoment'. Zij was te gast in het atelier van Gees van Vliet. De schilde rijen van Anke laten veel ritme en kleur zien, met steeds terugkerende patronen. Haar laatste werk laat ook iets meer zien van haar kennis van portretteren. Ook Gees van Vliet heeft een duidelij ke ontwikkeling in haar werk laten zien. Naast de schalen van keramiek, in vele soorten en maten, heeft zij de 'stoepa' in haar collectie geïntrodu ceerd. De stoepa is een boed dhistische tempel, die het wereldse met het religieuze verbindt, waarbij de verschillende onderdelen van de stoepa de kosmos vertegenwoordi gen. KIJK SNEL OP PAG 8

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1998 | | pagina 1