Herdenken in vrijheid Dodenherdenking 1998 eeftuin ^sintratuin Baby- en kinderspullenbeurs in Het Zuidhonk "Neem tijd om te leven" Nesselande kampioen van Nederland sitie Artique Kaarten bij Zang en Kleur Oud papier Geraniummarkt Spelletjes bij De Schuilplaats Klaverjassen Rommelmarkt K^kenpad op 16 mei 4 mei 1998 20e jaargang nummer 766 6 mei 1998 San»? met een vesper Voor" |dd if 's dominee M. Roos. Ieder- tie-oiT^kom. Voor meer informa- ir h'nherd, Heer; oerkapelle - Galerie Artique aan et Kerkewater 4 exposeert werk an leerlingen van Ingrid van der lugt. Het zijn werkstukken die het gelopen seizoen gemaakt zijn. De -xpositie wordt geopend op vrijdag 8 mei om 20.00 uur en eindigt zater- j 16 mei. De leerlingen hebben met potlood, pastelkrijt, aquarel verf en olieverf gewerkt. Zevenhuizen - Op 8 mei start bij vogelvereniging Zang en Kleur het zomerkaarten. In de periode tot en met 17 juli wordt iedere twee weken een kaartavond gehouden. Aanvang 20.00 uur in het clubgebouw aan de Zuidplasweg. ledereen is welkom. Oud Verlaat - Op 8 en 9 mei houdt de christelijke basisschool De Nesse- vliet een oud papier-inzameling. De container staat bij De Vierkap en is geopend op vrijdag van 12.00 tot 19.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur. Het is de bedoeling dat het papier zover mogelijk ach terin de container wordt gestapeld en als de container gesloten of vol is, kan er geen papier worden ach ter gelaten. - De KMTP/Groei afdeling e.o. organiseert op vrijdag en zaterdag 9 mei een geranium- markt in de showtuin bij het voor malige hotel aan de Zuidkade. De bin is geopend van 10.30 tot 17.00 uur. benthuizen-Zaterdag 9 mei staat bij 'iebar De Schuilplaats een spelle- psavond op het programma. leder en vanaf 14 jaar is vanaf 20.00 uur |elkom in De Bron, achter de Ne derlands hervormde kerk. Waddinxveen - Klaverjasclub Poor is per l mei verhuist naar °tel De Unie aan de Kerkweg-Oost t Spoor kaart om de week op ze locatie. Aanvang 11.00 uur. Er *°rden vijf partijen geklaverjast, voor- meer informatie: 0172-217798. benthUizen - Op zaterdag 16 mei R t de jaarlijkse rommelmarkt in othuizen gehouden. De organisa- e an nog spullen gebruiken; hier 33°g5^n men bellen naar: 079- innn°°P0p zaterdag 16 mei van O,.tot 16-00 uur wordt de Kerken- ontd^L6eb°uden. De deelnemers te °p hun tocht vier kerken, n ,eten de Oudshoornse kerk in sir en aan den Rijn, de Remon- mo se 'h Nieuwkoop, de Re- kijnS rantse kerk in Alphen aan den B0en de Remonstrantse kerk in 0urtcKOP' 0m 16,30 uur za' in de afep°ornse kerk de dag worden Door Karin van Langeraad Zevenhuizen - Ook in Zevenhuizen werden maandagavond 4 mei alle burgers er militairen herdacht, die sinds de Tweede Wereldoorlog tot op heden, wanneer of waar ook ter wereld, in het belang van het Koninkrijk of tijdens vredesmissies van internationale organisaties zijn gevallen, dan wel door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen. In Zevenhuizen ging aan de herden kingsplechtigheid een Herden kingsdienst vooraf in de Neder lands Hervormde kerk. "De Kleine Trompetter" heeft gezorgd voor de muzikale omlijsting van de plechtig heid en Mariska Arron droeg twee gedichten voor. Eén van deze gedich ten was het gedicht 'Verzet' van de Zevenhuizenaar Sietse Wijnsma. Siet- se heeft dit gedicht tijdens de herden kingsplechtigheden op de Dam in Amsterdam voorgedragen. Sietse Wijnsma, een 18 jarige scholier van het Coeneco'op College in Waddinx- veen, werd hiervoor geselecteerd door het Nationaal Comité 4/5 mei, naar aanleiding van een dichtwed strijd voor scholieren in het voortge zet onderwijs. Het Comité probeert op deze wijze jongeren actief te be trekken bij de Herdenking en de waar dering voor vrijheid. Nadat twee minuten stilte in acht wa ren genomen werd door alle aanwezi gen het Wilhelmus gezongen en werd de vlag in top gehesen. Aansluitend heeft burgemeester L.M. Schoots als eerste bloemen gelegd bij het monu ment. Hij werd daarbij gevolgd door vertegenwoordigers van de basis scholen uit Zevenhuizen en Moerka- pelle en vele anderen die op deze wijze de gevallenen wilden herden ken. Een défilé langs het monument 4 mmimKsssg? besloot de plechtigheid. De Nationale Herdenking is niet al leen herdenken van diegene die hun leven verloren, maar houdt ook bezin ning in op heden en toekomst. Dit jaar stond daarbij het thema 'herdenken in vrijheid' centraal, om juist voor de Tweede Kamer verkiezingen stil te staan bij het belang van de democra tie, waar leden in vrijheid gekozen worden en waar in vrijheid keuzes kunnen worden gemaakt. Door Svlvia van Doornen Ook in Boskoop werd afgelopen maandagavond gezamenlijk twee minuten stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan hen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven lieten voor onze vrijheid. Burgemeester mevrouw L.E. Stolker-Nanninga legde vervolgens als eerste een krans voor het monument op het Raadhuisplein(zie foto). Onze nationale dodenherden king op 4 mei leeft bij jong en oud. Dat niet alleen ouderen in onze samenleving zich hierbij betrokken voelen, bleek in Boskoop uit het feit dat vele tientallen jongeren als eerbetuiging een roos legden en een ogenblik stilstonden voor het monument. HET GRATIS INTRANOVA MAGAZINE KLEUR IN DE TUIN LIGT VOOR U KLAAR. Kant-en-klare hanging basket. Rijkelijk gevuld met éénjarige zomerbloeiers en/of groene bladplanten. De hele zomer door een bloeiend zweeftuintje. Van 29.95 voor Zaterdag 9 mei demonstratie 'hanging baskets maken'. NIEUWERKERK A/D IJSSEL Hoofdweg Noord 25a, Tel. 0180-320527 HET GROENE WARENHUIS Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Waddinxveen - Op 11 en 12 mei wordt door de Stichting Wijkwerk De Zuidpias de jaarlijkse baby- en kinderspullenbeurs georganiseerd. Alle gebruiksartike len rondom baby's, peuters en kleuters kunnen gekocht of verkocht worden. De inname van artikelen is op maandag 11 mei van 19.00 tot 21.00 uur en op dinsdag 12 mei van 9.00 tot 11.00 uur. De verkoop is op dinsdag 12 mei van 13.30 tot 19.00 uur. Afrekenen gebeurt op dinsdag 12 mei van 20.00 tot 21.30 uur. Zevenhuizen - De kerken in Nederland zijn een grote actie begonnen om te waarschuwen voor de gevaren van de 24-uurs economie. Nederland stevent af op een economie, die 24 uur per dag' op volle toeren draait, zeven dag per week. Het menselijk patroon van wer ken, ontspannen en rusten wordt daardoor verstoord. Stress en ge zondheidsproblemen zijn het gevolg, momenten voor gezamenlijke vrije tijd verdwijnen. Ook de kerkgang komt in het gedrag, zeker als de zon dag als 'gewone' werkdag wordt ge zien. De 24-uurs economie werkt ook nadelig op tal van sociale verbanden. Het wordt steeds moeilijker deel te nemen aan het verenigingsleven. Het doel van de actie van de Neder landse kerken is om in juni zoveel mogelijk handtekeningen aan te bie den aan de minister van Economische Zaken, H. Wijers, die overigens heeft toegezegd binnenkort de openingstij den van winkels opnieuw te bekijken. De kerkelijke actie wordt onder steund door onder andere de vakbon den, milieubeweging en andere maat schappelijke organisaties. Wie met de actie in kan stemmen kan een handtekening komen zetten op zondag 10 en zondag 17 mei om 10.45 uur en op donderdag 14 mei van 19.00 tot 20.00 uur in de Gereformeerde kerk aan de Dorpsstraat 106 in Zeven huizen. Ferry van Hal met beker en bloemen Zevenhuizen - Volleybalclub Nesselande presteerde het afgelopen zaterdag de landstitel te veroveren op regerend kampioen PZ/Dynamo. Het werd feest in dorpshuis Swanla. (zie verder op pagina 9).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1998 | | pagina 1