kanjer kapster terug op 4 Sietse Wijnsma kijkt mei Genieten van zomers weekend lover ZL95 isintratuin Informatie-avond migraine TDK SA-90 JLuilakfeest in De Dreef i Jaarvergadering KW jNachtrit [Rommelmarkt De Overkant Wild-West toernooi hockeyclub Ölympia's Ronde door de regio V/M SPOTGOEDKOOP Week: De r*gt fileer! kan zowel binnen als.buiten 'Hoofdweg Wij zoeken een van een Bel snel voor een afspraak! Een briefje schrijven mag uiteraard ook. Dames- en herenkapsalon Dorpsstraat 56 2731 AR, Benthuizen (079) 341 25 27 Vraag naar Carol of Diane. b.g.g. na 1 8.00 uur (079) 361 60 29 Hemelvaartsdag open van 9.00 - 18.00 uur. NIEUWERKERK A/D IJSSEL Noord 25a, Tel. 0180-320527 KIJK SNEL OP PAG 6 Rortdj Bevrf, 'Je Kutist ,Jd'figsd. rk»Pelle VCiV, Fe, esselande nn Oog veel Waddinxveen - In de nacht van 29 op 130 mei vindt in sporthal De Dreef leen groots Luilakfeest plaats. De I sound van diverse dj's en een ge- jluidsinstallatie van 28.000 watt I sound staan garant voor een spekta kel voor alle jongeren van Waddinx veen. Het leest begint om 20.00 uur en duurt tot 6.00 uur. De toegang I bedraagt in de voorverkoop ƒ15,-. r Op de avond aan de zaal ƒ17,50. De kaarten zijn vanaf heden verkrijg baar bij de Stichting Waddinxveens Welzijnswerk aan de Kerkstraat 13 op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Boskoop-0p dinsdag 19inei sluit de Katholieke Vrouwenvereniging het jaar af met de jaarvergadering. Na het officiële gedeelte wordt er bingo (gespeeld voor de "Cliniclowns"; dit I zijn vrijwilligers die optreden voor kankerpatiëntjes in het ziekenhuis. |jAanvang 20.00 uur in de Parochie zaal. Regio - De Nederlandse Vereniging van Migrainepatiënten regio Gouda houdt samen met de werkgroep Clus terhoofdpijn op zaterdag 23 mei een bijeenkomst in het Zorgcentrum Goverwelle aan het Middenmolen plein 266 in Gouda. Aanvang 10.30 uur. Gastspreker is dr J. Haan. Hij is als neuroloog verbonden aan het Rijn land ziekenhuis te Leiderdorp. Het thema luidt: Migraine en haar be handeling met de reeds beschikbare en nog te verwachten nieuwe medicij nen. Aansluitend zal dr Haan de speci fieke behandeling met deze medica ties bij Clusterhoofdpijn toelichten. In de pauze krijgt men de gelegenheid schriftelijke vragen in te dienen. Deze zullen door een forum, bestaande uit dr Haan en twee bestuursleden wor den beantwoord. De toegang is voor leden gratis, voor niet-leden ƒ2,50. Het Zorgcentrum Goverwelle heeft ruime parkeermogelijkheden en is op vijf minuten loopafstand van het sta tion Goverwelle gelegen. Voor meer informatie: J. Heemskerk, telefoon 0172-214113 en E. Straatsma, telefoon 010-4203185. I Waddinxveen - Autoclub De Gouwe Rijders organiseert op 20 mei de nachtrit. Men kan aan deze puzzel- j tocht meedoen per auto of motor. De inschrijving voor deze rit is op de i avond bij restaurant Paddle's aan I i de Zuidkade 4a vanaf 19.30 uur. Ge start wordt tussen 20.00 en 20.30 uur. Ook niet-leden zijn welkom. Waddinxveen - Op zaterdag 16 mei san 12.00 tot 16.00 uur wordt in en 'ondom het wijkgebouw van speel tuinvereniging De Overkant een II rommelmarkt gehouden. Vooraf gaand aan deze markt wordt om 00 uur de kleine dierweide offici al geopend. D°k dit jaar zijn er crea-stands waar Afgemaakte werkstukken worden tentoongesteld en verkocht. Eén TM de deelnemers is de heer Piet [Verlooij met zijn van bouwtekenin gen en foto's nagebouwde stoom machines. Op de markt is ook een flantenhoek ingericht. Door Karin van Langeraad Waddinxveen - Op zaterdag 16 mei ijrordt voor de tweede keer het Wild est Toernooi voor mini's georga- Useerd bij de Hockeyclub Waddinx- ',een' Vorig jaar was het toernooi een groot succes, mede door het jachtige weer. Tweeëndertig eams uit de regio nemen deel aan ,het toernooi. i t-tp zondag 17 mei is er een toernooi ocJr meisjes D, ook in Wildwest 'I waaraan zes elftallen meedoen jkglo-Tussen 15 en 24 mei passeert or de regio Olympia's Ronde stztH ^e^er'an(4- Een wielerwed 1 voor zowel amateurs als pro- ^eze sportieve gebeur- 'S an voor enig ongemak zorgen dJeen Aeine vertraging, een ti - Parkeerverbod en een kort- 'ge geluids- of verkeersover- i0tie Ofympia Ronde pass.eert op Uur w- me' om on8eveer 13.30 lm- '"k'inxveen en daarna (circa uur) Moerkapelle n (orn on- er 14.00 uur) Benthuizen. Regio - Het zomerse weer van de afgelopen dagen heeft in het weekend gezorgd voor een massale toeloop bij onder andere de Zevenhuizerplas. Veel 'dagjesmensentrokken erop uit en er waren er zelfs bij die een duik in het verfrissende water aandurfden. Ook op de fiets en op de skates wist men het mooie natuurgebied rondom de Rottemeren en de Zevenhuizer plas te vinden. Voorde liefhebbers, de wind was gunstig, kon er ook goed gezeild worden op de Rottemeren. Openingstijden O WA Maandag vrijdag van 00 00 Zaterdag 00 00 tot tot 2Ce jaargang X [nummer 767 13 mei 1998 Zevenhuizen - Het begint met een iets andere les dan anders op het Coenecoop College en het eindigt met een voordracht van het eigen werk op de Dam in Amsterdam tij dens de Nationale Dodenherden king op 4 mei. Het overkwam Sietse Wijnsma, winnaar van een dicht wedstrijd uitgeschreven door het Comité 4/5 mei voor scholieren in het voortgezet onderwijs in Zuid- Holland. Sietse: "Er kwam een dich teres bij ons in de les die een voor dracht deed over haar eigen werk en vertelde hoe een gedicht tot stand komt. Vervolgens zijn we zelf gaan oefenen, wat uiteindelijk heeft gere sulteerd in het gedicht 'Verzet'". Op het moment dat er iemand op school kwam van het Comité 4/ 5 mei voor de prijsuitreiking had Sietse Wijnsma nog geen idee dat hij in de prijzen was gevallen. "Dat kwam echt als een complete verras sing." Nadat hij eerst wat belangstel ling kreeg van de regionale media, kwam de aandacht pas goed op gang na een ANP persbericht. Veel aanbie dingen heeft Sietse gekregen om zich zelf en zijn gedicht te presenteren, waar hij overigens selectief mee om is gegaan. Naast publicatie in verschil lende dagbladen heeft Sietse meege werkt aan een interview voor 'Ontbijt t.v.', wat uitgezonden is op de och tend van 4 mei en aan een interview voor Radio Rijnmond. De dag zelf was indrukwekkend. Om half vijf was hij in Amsterdam. Na een stemtest op de Dam heeft hij eerst de herdenkingsceremonie in de Nieuwe Kerk in Amsterdam bijgewoond. Na de plechtigheid in de kerk begon de spanning voor Sietse toch wel wat op te lopen en was er sprake van enige nervositeit. Gelukkig heeft hij van te- Van 7.95 voor voren goede instructies gekregen van Theo Stam van de theaterschool. Siet se: "Hierdoor wist ik hoe ik rustig kon staan en hoe ik goed en duidelijk het gedicht kon voordragen. Toen het eenmaal zo ver was, viel de spanning weg en kon ik goed voordragen." Met Theo Stam was er van tevoren uitge breid doorgenomen wat de belangrij ke punten waren in het gedicht, pre cies die punten die Sietse zelf belang rijk vindt. Hij heeft dat ook als erg prettig ervaren: "Je hebt het gedicht zelf geschreven en ik mocht zelf het belang bepalen. Dat was voor mij erg belangrijk." Op het bevrijdingsfestival heeft Siet se Wijnsma Koningin Beatrix ont moet, die zijn gedicht erg mooi vond. Sietse: "Dat is natuurlijk prachtig, maar ik vond het eerlijk gezegd nog mooier dat de oud-verzetsstrijders het gedicht konden waarderen. Zij Deze Echeveria peacockii is een trendy vetplant en geliefd bij velen. Bloeit met oranje/rode bloemetjes en staan. Wel dol op de zon, niet teveel laten drinken. hebben het per slot van rekening zelf meegemaakt." Of er een grote toekomst als dichter is weggelegd? Sietse weet het nog niet. Voorlopig was dit een goede ervaring en blijft hij doen wat hij altijd al deed. Eerst school afmaken en teksten schrijven voor zijn band ZAP. Op dit moment is hij op schoolkamp in de Ardennen en daarna ziet hij wel ver der.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1998 | | pagina 1