Riksja-tocht van Stichting Woord en Daad Luilakviering in De Dreef Bridgedrive voor Hartstichting Strandwandeling Bloedafname in Moerkapelle Rondrit Trekkervrienden Maiid-up comedians in jtè Tunnel fietstocht 50-plussers fe r k" 'S niet nodi§- twiife' °f ulturele avond FOTOCAMERA 20e jaargang nummer 768 20 mei 1998 SPOTGOEDKOOP KIJK SNEL OP PAG 6 HET GRATIS INTRANOVA MAGAZINE WATER IN DE TUIN LIGT VOOR U KLAAR. Hemelvaartsdag open van 9.00-17.00 uur iHazerswoude-Dorp - De jaarlijkse Bridgedrive voor de Nederlandse Hartstichting wordt gehouden op dinsdag 9 juni in "Het Dorpshuis". De zaal is open vanaf 19.30 uur en bet evenement begint om 20.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt ƒ10,- per persoon. De opbrengst is volledig bestemd voor de Hartstichting. Inschrijven kan tot 2 juni bij Ton Witteman, telefoon 071-3413647 of jtas van Nierop, telefoon 0172- 589624. I Benthuizen - Op zaterdag 23 mei Saai koffiebar De Schuilplaats istrandwandelen. Het vertrek is om 11830 uur bij De Bron, achter de Nederlands hervormde kerk. Ieder een vanaf 14 jaar is welkom. Moerkapelle - HetNederlandse We Kruis, afdeling Moerkapelle, tadt op woensdag 10 juni een feedafname-avond in het gebouw Moerveen aan de Herenweg 13 van 19.00 tot 21.00 uur. 'evenhuizen-Moerkapelle - De trek- tervrienden maken op 30 mei een '«drit met oude en antieke tracto- ron.Om 11.00 uur wordt gestart bij dorpshuis Op Moer in Moerkapelle. klit gaat richting Zevenhuizen om •ro ongeveer 15.00 uur opnieuw in 'Moerkapelle te arriveren in de Raadhuisstraat. jjoskoop - Op vrijdag 5 juni is in De ininei een dubbelcabaret met de stffld-up comedians Tom Sligting '"Martijn Oosterhuis. ^ang 21.00 uur, de zaal gaat om 20.30 uur. De entree be- «agt/12,50/10,-. pothuizen - De Ouderensoos in "'huizen organiseert op dinsdag een fietstocht voor vijftig- ussers. De tocht is ongeveer 35 /""eter. Als het weer meewerkt is s'art om 9.45 uur vanaf De Bron «(k/6 ^orhsstraat. Onderweg na h een Pauze gehouden. Voor en e fietstocht krijgen de deelne- jFs k°Pje koffie of thee in De n De kosten bedragen ƒ3,- per soon. Alle enthousiaste fietsers ';an ^lar'e welkom. Van tevoren 5j. doorgaat kan men bellen jjgjj^heer P, Verwey, telefoon ddinxveen - De culturele com- (ee 'e Jan de stichting Waddinx- L e'ziinswerk houdt op dins- iVr mei haar laatste culturele itif.gr Van 'let seizoen. Het alge- 5,.. ^mengd koor Krea Musica, ta] 0 ande IJit een negentigtal leden, ki„ reden- Ondanks de verbou wd an ^nne Frank Centrum v.ord °or m'nder avonden konden kan on f6®even dan gebruikelijk is, den tpsuccesvol seizoen wor- Vr.rUggezien' Toegang ƒ4,-- le- Rondje Kunst: rondom uit de kunst Door Karin van l.angeraad Benthuizen - Vrijdagavond tussen half acht en half negen ging er een bijzondere optocht door Benthuizen. Vele fel gekleurde riksja's gingen in een lange rij door het dorp. Met deze 'taxi-fietsen' uit verre oorden wil de stichting Woord en Daad de aandacht vestigen op haar bezigheden en tegelijkertijd wordt de tocht gesponsord zodat het de goede doelen van de stichting ten goede komt. De landelijke tocht is begonnen in Zeeland en bij Zoetermeer is de plaatselijke werkgroep van Woord en Daad op de fiets geklommen en heeft Zoetermeer, Benthuizen en Moerkapelle aangedaan. De Stichting Woord en Daad is in deze regio bezig met een pro ject in Vadarevu, een vissers dorp in India. De recentelijk gehou den rommelmarkt in Moerkapelle luidde een jaar in van vele acties. De opbrengst van de acties over veertien maanden, van 1 april 1998 tot en met 31 mei 1999, wordt namelijk door het Ministerie van Ontwikkelingssamen werking verdubbeld. De rommel markt met Koninginnedag heeft 11.000 gulden opgeleverd en de riksja- tocht 4900,-. Door hulp van de Stichting Woord en Daad is er de afgelopen jaren enige verbetering gekomen in de levensom standigheden van de vissers en hun familie in Vadarevu. Maar het doel is uiteindelijk dat de bevolking sociaal en economisch zelfstandig worden. Daarom zamelt de stichting Woord en Daad de komende drie jaar geld in voor een koelhuis, dat nodig is om de vis die gevangen wordt geschikt te houden voor menselijke consumptie. Met de opbrengst van de vangst kan dan voorzien worden in het eigen le vensonderhoud. toongesteld. Met veel liefde gaf me vrouw Bontebal uitleg over haar werk: over het vinden van de juiste steen, het bewerken van materiaal dat niet overal even hard is, en de gewenste vorm krijgen zodat deze uit straalt wat de maker er van verwacht. Heel anders was de expositie in de tweehonderdvijftigjarige boerderij aan het Noordeinde. Annet van der Wel geeft hier cursussen bloemdeco- raties en voorafgaand aan een nieuwe cursus maakt zij uiteraard de voor beelden. Tijdens het 'Rondje Kunst' Waddinxveen - Op vrijdag 29 mei vindt in sporthal De Dreef de traditio nele luilakviering plaats. Alweer voor de zesde keer gebeurt dit met een spetterend feest voor jongeren van 22.00 uur tot 6.00 uur de volgende ochtend. Het wordt een spektakel, mede door het aantrekken van een aantal top deejee's, met als hoofdtrekker Michel de Hey. Verder klinkende namen als Rustier, Bianchi, E-Wax, Bram, Jack heeft zij laten zien dat er vele vormen van creatief bezig zijn onder de noe mer 'kunst' vallen. Naast genoemde kunstenaars waren er nog vele anderen die zaterdag hun deur open hebben gezet voor geïnte resseerden. Het publiek reageerde doorgaans enthousiast op dit leuke initiatief om ook in Moerkapelle aan dacht te vragen voor creativiteit en kunst. Wat dat betreft is een 'Rondje Kunst' zeker voor herhaling vatbaar. en lokale toppers als the Scoundrel en Nexus. Om de beentjes snel van de vloer te krijgen zal de zaal worden opge warmd door een aantal exotische danseressen. Nieuw is een relaxhoek je waar rustige tekenfilms zullen wor den gedraaid. Een aantal gastheren zullen toezien op de rust en sfeer in de zaal onder andere door controle bij de ingang en toezicht in de zaal. Bovendien wordt gezorgd voor schone toiletten en een verplichte en tevens bewaakte garde robe. De toegangsprijs aan de zaal bedraagt ƒ17,50 en in de voorverkoop tot en met 28 mei bij de Stichting Waddinx- veens Welzijnswerk aan de Kerk straat 13 in Waddinxveen 15,=. Door Karin van I .angeraad Moerkapelle - Kunstliefhebbers kon den zaterdag 16 mei hun hart opha len in Moerkapelle. Met een ronde door de woonkern kon kennis geno men worden van de creatieve activi teiten van de dorpsgenoten tijdens de culturele rondgang 'Rondje Kunst Moerkapelle'. De weersomstandigheden waren ideaal, goede (fiets)temperatuur en toch niet te warm, ideaal voor een culturele ronde. Een impressie. Veertien deelnemers toonden hun werk en daarbij was er een grote diversiteit van creatieve uitingen. Wie begon in het centrum van Moerkapelle kon een kijkje nemen bij Emmy Noordam. Zij toonde haar aquarellen en foto's aan de Dorps straat. Het nabij gelegen Kerkewater nummer 4 herbergt Artique, hier kon kennis gemaakt worden met het werk van leerlingen. Aan het Oogstpad kon het werk van vier exposanten bewonderd worden. Het prachtige woonhuis was volledig Openingstijden: Maandag t/m vrijdag Houten en marmeren objecten in de tuin van Bontebal en Doedeijns Bloemdecoraties bij Annet van der Wel. ingericht als expositieruimte. De quilt- en patchwork kleden van Ineke Breugem gingen heel mooi samen met het bloemwerk van Diana van de Berg. De wanden waren opgesierd met schilderijen en etsen van Ingrid van de Vlugt en aquarellen van Ineke van de Vlugt. Door middel van fotoboeken kon kennis genomen worden van meer werk van de kunstenaars. Heel bijzonder is ook de tuin van Bon tebal en Doedeijns. Verschillende marmeren en houten objecten wer den in een natuurlijke omgeving ten- o me r hit Weelderige dame, deze Surfinia. In alle kleuren rijkbloeiend, de hele zomer door. Ideaal in balkonbak of hanging basket. Van mei tot diep in de zomer geniet u van bloem en blad. Per stuk 3.95, nu 3 voor Hoofdweg NIEUWERKERK A/D IJSSEL Noord 25a, Tel. 0180-320527 HET GROENE WARENHUIS van 9.00 tot 21.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1998 | | pagina 1