ongen ^sintiatuin kanjer kapster Voorleesontbijt op basisschool De Eendragt Youp van 't Hek kiest Waddinxveens luchtruim °s.s. Fietsavond voetbal vereniging Moerkapelle Oud papier Bonsai presentatie Excursie Biesbosch join De Boog %iis voor het Leven" Rommelmarkt bij de Paddestoel V/M A makelaardij o.g. HET GRATIS INTRANOVA MAGAZINE WATER IN DE TUIN LIGT VOOR U KLAAR. Onderhoudsvrije, hardhouten tuinbank (122 cm breed). Krijgt na verloop van tijd een mooie grijze tint. Van 149.00 voor Maandag t/m vrijdag tot 21.00 uur geopend. NIEUWERKERK A/D IJSSEL Hoofdweg Noord 25a, Tel. 0180-320527 HET GROENE WARENHUIS Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Wij zoeken een van een Bel snel voor een afspraak! Een briefje schrijven mag uiteraard ook. Dames- en herenkapsalon Dorpsstraat 56 2731 AR, Benthuizen (079) 341 25 27 Vraag naar Carol of Diane. b.g.g. na 1 8.00 uur (079) 361 60 29 Vfoerkapelle - In verband met het tomende wereldkampioenschap voetbal wordt dit jaar geen jaarlijk- seFiets Avond Vierdaagse georgani seerd door de v.v. Moerkapelle. i de echte fietsliefhebbers toch aan hun trekken te laten komen wordt een Fiets Toertocht georgani seerd op vrijdag 12 juni. De liefheb- i kunnen kiezen uit een tocht ran 25 kilometer en een van 40 kilo- ar. Beide tochten starten bij de kantine van v.v. Moerkapelle. Het vertrek vindt plaats tussen 18.15 en 18.45 uur. De kosten bedragen ƒ2,50. Voor nadere informatie: Aaf- keüoogma, telefoon 079-5933037. OudVerlaat - Op 5 en 6 juni houdt de christelijke basisschool De Nesse- liieteenoud papier-inzameling. De container staat bij De Vierkap en is geopend op vrijdag van 12.00 tot lü.OOuur en op zaterdag van 9.00 tot uur. Het is de bedoeling dat liet papier zover mogelijk achterin decontainer wordt gestapeld en als decontainer gesloten of vol is, kan ergeen papier worden achter gela ten. - Op zaterdag 6 juni is de beerGerrit Scholten aanwezig in de Showtuin aan de Zuidkade met zijn prachtige exemplaren van Bonsai's. Hij kan van alles vertellen over deze Rondere hobby. Onder meer over tet snoeien en in vorm houden van msai's en nog veel meer. Op vrij den zaterdag is de tuin geopend ban 10.30 tot 17.00 uur. - Zaterdag 6 juni organiseert de KNNV, vereniging voor veldbio- %ie. een excursie naar de Holland 's Biesbosch. Het is een van de he nrijkste natuurgebieden van Ne- derland. De deelnemers wandelen '«er het natuurpad langs de Nieuwe "erwede. tezamelen om 9.00 uur bij het NS 'tation Gouda aan de Bloemendaal- I^Zijde. Het vervoer gaat per auto. excursie duurt de hele dag. Voor dichtingen: 0182-618037. 'acdinxveen - Op vrijdag 5 juni *ordt in buurtcentrum De Boog een ln°° gehouden. De zaal gaat open r-00 uur. De bingo begint om 0 uur. ledereen is welkom aan ®CHuygenslaan 2. Uithuizen - De afdeling Benthui- Zfnfu c aiueimg oeninui- "'Moerkapelle/Zevenhuizen van ieren'ging ter Bescherming van ««igeboren Kind (VBOK) is op S juni - Dag voor het Leven j|® 9 00 tot 12.00 uur met een f' aanwezig in winkelcentrum orf in Benthuizen. rails! kader "Houdt de VBOK op de Worden diverse activiteiten fafiseerd;Zo kunnen kinderen tam r 6en rit'e mel; Paar(J en wa- si J en' gratis meedoen aan het plat a spe'- 0°k worden er kleur- 4e r "k ba"0,men uitgedeeld. Met hengst steunt de VBOK de »en v °ngewenst zwangere vrou- vr0(1 00r meer informatie: Me- 33i7077Van Rumpt' telefoon 079- Door Svlvia van Doornen Door Karin van l.angeraad h ovens Aan- en verkoop van woningen en bedrijven. Alle taxaties Hypotheken Ook 's avonds bereikbaar LenyHovens NVM Nrd. Dwarsweg 1 - 2761 GA Zevenhuizen - Tel. 0180-632001 (makelaar Waddinxveen - Wijk- en Speeltuinver eniging De Paddestoel organiseert op zaterdag 13 juni een rommelmarkt voor jong en oud. Aanvang 10.00 uur. Het duurt tot ongeveer 15.00 uur. Een tafel huren bedraagt voor kinderen ƒ1,en voor volwassenen 5,=. Voor informatie en inschrijving: Anita Noorlander 0182-617669 en Sya den Ouden 0182-618098. Zevenhuizen - Op woensdag 27 mei was het voor de vijfde keer Nationale Voorleesdag. Met als thema van 1998 "Blijven voorlezen aan kinde ren van groep 3 t/m 6", werd op meer dan 285 basisscholen in Nederland een voorleesontbijt gehouden. Voorlezen blijft belangrijk, ook en zelfs juist als kinderen zelf de tech niek van het lezen onder de knie krijgen. Kinderen die worden voor gelezen kunnen meer plezier in het lezen krijgen of houden. Ook meer dan 445 kinderopvanginstellingen deden mee aan het Nationaal Voor leesontbijt en op verschillende loca ties verleenden presentatoren van het kinderprogramma 'Het Klok huis' en VIP's zoals burgemeesters en wethouders hun medewerking door voor te lezen tijdens het ontbijt. Ook groep 3,4 en 5 van christelij ke basisschool "De Eendragt" in Zevenhuizen deed mee. In groep 3 was het de zevenjarige Marti- ne die 'De pauw was op de koe' van Erik van Os en Jan Jutte voorlas. Op de vraag aan Martine waarom juist zij als enige leerling van deze groep mocht voorlezen, antwoordde zij: "Ik heb een keer voorgelezen en dat vond juf zo mooi". Na een korte pauze voor een broodje en bekertje melk, werd er voor groep 3 ook nog door één van de moeders en een oma voorgelezen. Te- gelijkertijd verliep het ontbijt in groep 5 op iets andere wijze; daar Waddinxveen - Vrijdagavond heeft cabaretier Youp van 't Hek gebruik gemaakt van de uitnodiging om deel te nemen aan een ballonvaart vanuit Waddinxveen. Nadat Youp de burge meester en zijn vrouw had uitgeno digd om zijn nieuwste show te komen bekijken, 'De dromer, de waker, en de slaper', werd hij uitgenodigd het Gouwedorp vanuit de lucht te komen bekijken. In de show van Van 't Hek wordt de gemeente Waddinxveen als voor beeld van burgerlijkheid naar voren gebracht. De cabaretier had echter nog nooit een bezoek gebracht aan het dorp en dit leek een aardige gele genheid om kennis te maken. De ballon werd in gereedheid ge bracht op het voetbalveld van voet balvereniging WSE. Nadat Youp en zijn vrouw daarbij hadden geholpen was eindelijk het moment aangebro ken dat zij konden opstijgen. De kin deren van Youp mochten niet mee, zij waren het drie leerlingen die gedich ten voordroegen. Om ouders en opvoeders te laten zien dat het voorlezen op De Eendragt hoog aangeschreven staat, ontving de school het Voorleesvignet, alsme de de bundel "Blijven voorlezen". Deze bundel gaat in op het belang van voorlezen aan kinderen van groep 31/ m 6 van de basisschool en de wijze waarop dit vormgegeven kan wor den. De Nationale voorleesdag is een initiatief van Stichting Lezen (lande lijk platform voor leesbevordering) in samenwerking met de Stichting CPNB en het NBLC Vereniging van Openba re Bibliotheken. De kinderen luisteren naar het verhaal dat werd voorgelezen door één van de moeders. werden met de auto naar de vermoe delijke landingsplaats gebracht.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1998 | | pagina 1