Feestelijke activiteiten op De Nessevliet intratuin £«,!Sg27|""llnDeBru8 Groot feest I op de Wijkschool Ruilbeurs in De Paddestoel American Beach Party in De Herberg Ophaalbrug tussen Rijneveld en Ridder- taurt een dag buiten gebruik ^r°te boekenmarkt van J^esty Boskoop Zevenhuizen/Oud Verlaat - De Schoolvereniging van de christe lijke basisscholen "De Eendragt" in Zevenhuizen en "De Nesse- vliet" in Oud Verlaat bestaat honderd jaar. Door beide scholen worden daarom gedurende 1998 verschillende activiteiten geor ganiseerd die in teken staan van dit eeuwfeest. Opbrengst t\ makelaardij o.g. NVM jMdinxveen - Op zaterdag 27 juni iserfeest op de Wijkschool St. Jozef van 12.00 tot 18.30 uur. jOm 13.00uur onthult burgemeester Jonkman de nieuwe naam van de j school. Hei 70-jarig bestaan van het oudste jdeelvan het gebouw wordt gevierd. Er zijn oud-leerlingen uitgenodigd, lie de opening van het schoolge- itraw (begin 1929) hebben meege maakt. Voordekinderen (en ouders) zijn er [spelletjes te doen en voor iedereen isereen hapje en een drankje. Later hdemiddag kan iedereen kijken en vooral meedoen aan countrydan- sen. De dag wordt afgesloten met een gezinsbarbecue. [Mdinxveen - Wijk- en speeltuin vereniging De Paddestoel organi- [seert op zaterdag 27 juni een mil itairs. Deze ruilbeurs begint om Muur en eindigt om 16.00 uur. ioorinlichtingen: W. van de Schee, Nefoon 0182-616720. fegio - Op vrijdag 26 en zaterdag 27 Wen op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli is in De Herberg het American Be rt Party Weekend '98. Twee keer •we dagen lang staan bezoekers ®steld van het mega beachdecor. ^vrijdagavonden is er The Miss %watch verkiezing en beide zater- Wavonden is het Miami Beach- jiight met spectaculaire shows, «zoekers kunnen vanaf 21.00 uur '«echt in De Herberg aan de Nieuw- wperweg 44 in Reeuwijk-Dorp. Wkoop - Op donderdag 25 juni en tussen 9.00 en 16.00 uur |!n erh°udswerkzaamheden ver- ■t1 aan de ophaalbrug tussen het ineveld en de Ridderbuurt. De is die tijd buiten gebruik. Het «keer wordt met borden omgeleid 'ineveld, Goudse Rijweg en de Vskoop. l:oo'>Voor de vijfde keer orga- ert de werkgroep van Amnesty ®°p een boekenmarkt op vrij- fc* Weer een interessante col- oeken staan waaronder ro- tensch ken* P°ckets- we" j-'b geschiedenis, studie, J T-, poëzie, theologie en li- beUr ®okzijn er dit jaar speciaal -n over de computer alsmede «"fover het vorstenhuis. De 6j(je Sr'° Per kilo. De openings- tot2i nr|n 26 juni van 14.00 «Ur en zaterdag 27 juni van 16.00 uur. Personeel gemeentehuis opgeschrikt door ontploffin Door Karin van l.angeraad Waddinxveen - Dinsdagochtend 23 juni omstreeks half tien werden de ambtenaren in het gemeentehuis van Waddinxveen opgeschrikt door een ontploffing. De ontploffing vond plaats in het fietsenhok onder het gemeente huis, waar zich een transforma torhuisje bevindt. De schrik was groot onder de medewerkers, met een recentelij- ke bommelding nog vers in het geheugen. Snel werd dan ook het halve gemeentehuis ontruimd. De bommelding bleek destijds loos alarm te zijn. Achteraf bleek de oorzaak van de ontploffing mee te vallen; er is waarschijnlijk kortsluiting ontstaan in het transformatorhuis onder het gemeentehuis. De stalen deur van het transformatorhuis staat bol, er is dus grote kracht vrij geko men. De brandweer is uit voorzorg enige tijd aanwezig geweest bij het ge meentehuis, terwijl het energiebe drijf Midden-Holland de oorzaak van de ontploffing probeerde te achter halen. Het gemeentehuis en de omlig gende percelen hebben enige tijd zonder stroom gezeten. De schade is nog niet bekend; er heb ben zich geen persoonlijke ongeluk ken voorgedaan. Het geplande wijkbezoek van het col lege van burgemeester en wethou ders kon dinsdagmidag gewoon door gaan. Door Svlvia van Doornen O la la, ndula La France' in de tuin. Blauwpaars bloeiend, 'r heerlijk geurend. Met haar mooie grijsgroene blad een juweel. Van 7.95 voo( 4 NIEUWERKERK A/D IJSSEL Hoofdweg Noord 25a, Tel. 0180-320527 HET GROENE WARENHUIS Koopavond: donderdag en vrijdag tot 21.00 uur geopend. Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Zo werden enkele weken geleden op De Nessevliet onder andere ouderwetse schoolfoto's ge maakt, liedjes van toen gezongen en hebben de leerlingen een bezoek ge bracht aan het historisch museum in Zevenhuizen. Afgelopen zaterdag was er in en om de school een rom melmarkt, kon men bij barbecue een lekker sateetje of broodje hamburger weghappen, een rondje rijden op een ouderwetse fiets, een kansje wagen bij het rad van avontuur of meedoen met allerlei spelletjes. Mede dankzij het stralende weer kwamen behalve ouders en leerlingen, ook veel omwo nenden en toevallige passanten even een kijkje nemen. De activiteiten be gonnen die dag om 10.00 uur 's mor gens toen de sponsorloop van start ging op het veld naast "De Vierkap". Er deden zo'n 50 leerlingen mee en bij het lopen van de rondjes werden zij aangemoedigd door het publiek. De netto-opbrengst van de sponsor loop en de overige activiteiten be draagt ongeveer ƒ2200,-. Een deel van dit geld zal besteed worden aan speel toestellen voor op het schoolplein. Ook zal een deel worden geschonken aan een goed doel waarbij men in eerste instantie koos voor de bouw van een school in Rwanda. De situatie in dat land is echter zo schrijnend dat er twijfel bestaat of het geld inder daad ten gunste zal komen van de kinderen. De kans is groot dat een eventueel gebouwde school voor mi litaire doeleinden in gebruik zal wor den genomen. Mogelijk zal om die reden uiteindelijk worden gekozen voor een scholen bouwproject in Kenia. h ovens Aan- en verkoop van woningen en bedrijven. Alle taxaties Hypotheken Ook 's avonds bereikbaar na Nrd. Dwarsweg 1 -2761 GA Zevenhuizen - Tel. 0180-632001 [makelaar Leny Hovens

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1998 | | pagina 1