r&Sl Volop kijk- en doe-plezier tijdens feestdag "De Eendragt" zaaien aken oogsten intratuin Wijkschool wordt "De Kameleon" Oud papier I (Openingstijden (bibliotheek - ien Cactussen 1 vetpianten ftekkervrienden 0rganiseren Jonstratie Nieuwe naam van de school onthuld 8tittMKKGM "rPaar v ^fv; taar Set,-» bo°r 20e jaargang nummer 774 I juli 1998 fcfan n Bert VermUlni, |J°n 0180-633213. uur geopend. Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 'toPzoekr,aUsscltOoI HET GRATIS INTRANOVA MAGAZINE GENIETEN IN DE TUIN LIGT VOOR U KLAAR. Moerkapelle - Zaterdag 4 juli kan I papier gebracht worden in de con tainers die staan naast de kerk van de gereformeerde gemeente. De containerdienst is van 8.00 tot 12.00 uur aanwezig. Na 12.00 uur kan er geen papier meer gebracht worden Vrijdagmiddag 3 juli kan papier ge- jbracht worden na telefonische af- rnak, telefoon 5931629 of iDeopbrengst in juni bedroeg 16.220 Mogram.augustus is er geen in zameling. jZevenhuizen - In de vakantieperiode j van 6 juli tot en met 16augustus-is de bibliotheek uitsluitend geopend |°P maandag- en donderdagavond jvan 19.00 tot 21.00 uur. Waddinxveen - Op vrijdag 3 juli is er jtoppelklaverjassen in buurtcen Mi De Boog. Aanvang 20,30 uur. jöezaal gaat om 19.30 uur open. Het inschrijfgeld bedraagt 10,-per kop pel. Hef eerste kopje koffie is gratis. Neieen is welkom aan de C. Huy- genslaan 2. Tijdens de zomermaanden zal deze activiteit wekelijks plaatsvinden. P - Op vrijdag 3 en zaterdag TM is het thema in de Showtuin de Zuidkade 'cactussen en vet poten Deze plantengroep be- oort ongetwijfeld tot de meest vor mrijke en mooist bloeiende. Zij Wheugen zich in een stijgende po pulariteit en ze zijn er voor zowel P'imen als buiten. Toterdag wordt ook een demon- a'ie vormsnoeien gegeven. showtuin is op beide dagen geo- Wd van 10.30 tot 17.00 uur. De toeSang is vrij. _oerkape"e - Op zaterdag 29 au- m Us Wordt de jaarlijkse dorsde- au S..ratie Seorganiseerd op het «bouwbedrijf van de heer T. in tv !J.iTorren aan c'e Bredeweg 9 j. a ''"ween. Naast deze dors- «ude°nStrat.'e 'S er een sdow van en antieke tractoren, mogelijk -uld met het werken van oude ouwwerktuigen en behendig- ads^dstrijden. organisatie nodigt deelnemers evfnarteuit dee' te nemen aan dit ment. Bij deelname wordt '«zocht om uiterlijk 10.00 uur "Kt het materiaal op het terrein di»'^ te zi'n' ^et evenement »om ongeveer 17.00 uur. (lient te geschieden voor 15 ^'"170 rnÜ _hilip Vermulm, tele- ganisatie wijst er Qp dat trac lijkhpj/^'H wettelijke aansprake- elna,, Verzekerd dienen te zijn. 1e is op eigen risico. Door Svlvia van Doornen Zevenhuizen - In het kader van de viering '100 jaar Vereniging voor Christelijk onderwijs werd afgelopen zaterdag op en rond het schoolplein van de christelijke basisschool "De Eendragt" van 10.00 tot 15.30 uur een sponsorloop en feestelijke kramendag gehouden. Het werd een druk be zochte dag waarbij zowel jong als oud zich uitstekend vermaakte. Er was immers zoveel te doen en te zien! Het evenement startte om 10.00 uur met een sponsorloop in de nabijgelegen straten. Buurtbe woners hadden voor deze gelegen heid hun auto's elders geparkeerd en de geluidsoverlast door de vingers gezien. Uit alle groepen namen leerlin gen deel aan de sponsorloop waarbij zoveel mogelijk ronden van 600 meter moesten worden gelopen. Zelfs elf kleintjes uit groep 1 liepen in totaal 55 ronden! Winnaar werd hierbij Sander Koole die maar liefst 7 ronden voor zijn rekening nam. Bij groep 2 werden Thomas van Rij en Joyce van Vliet de prijswinnaars; zij liepen beiden 8 ron den. De verdere winnaars zijn als volgt: groep 3: Jan-Douwe Hof met 10 ronden; groep 4: Jan Ottevanger met eveneens 10 ronden; groep 6: Jan van der Hoek met 11 ronden; groep 7: Johan Uittenboogaard en Frank de Boer met beiden 11 ronden; ten slotte groep 8: Wouter Vink met 11 ronden. Na afloop van de sponsorloop om cir ca 10.30 uur trokken de meesten naar het schoolplein waar tal van activitei ten waren. Zo was er de gehele dag een pottenbakker uit Vlaardingen aanwezig die demonstraties gaf maar ook de kinderen zelf aan de slag liet gaan. Verder kon men zich laten schminken, springen op een enorme springkussen, meedoen aan een skelterrace, er werd een demonstratie van gymnastiekoefenin gen gegeven en in de ver schillende kramen wer den onder andere t- shirts, tweedehands speelgoed, bloemen, ijs en heerlijke poffertjes en broodjes-gezond ver kocht. Een daverend succes was het plons- bad, waarbij tijdens een balspel regelmatig een leerkracht of bestuurs lid van de schoolvereni ging kopje onder ging. Uiteindelijk ging ook de directeur, Wim de Roos, kopje onder, maar niet voordat er 100,- ge sponsord was. De jeugd leden van de vrijwillige brandweer Moerkapelle waren uitgenodigd de verschillende waters pelletjes te begeleiden. Zo kon men onder hun toezicht bekertjes om- spuiten met een brand weerspuit. Ook werden de win naars van de op 11 mei gehouden ballonnenwedstrijd bekend gemaakt. Hoewel er die dag direct na het op laten van de ballonnen een groot aan tal in de bomen verdween, zijn er toch nog 33 stuks met kaartje teruggeko men. Door de heer W.A. de Roos kre gen Geoffrey van der Kraan, Johan Uittenboogaard en Joost Ganzeveld hun prijs in de vorm van een gezel schapsspel uitgereikt. Hun ballonnen belandden respectievelijk in Haselün- ne, Duitsland (eerste prijs), Eesveen, Overijssel (tweede prijs) en Steenwijk (derde prijs). In het schoolgebouw werd een crea tieve markt gehouden. Plaatselijke kunstenaars hebben hiervoor geheel belangeloos werk beschikbaar ge steld en een aantal ouders nam deel aan een creatieve avond op school om borduurwerken, ganzen van stro, diverse poppen en kleine schilderij tjes te maken. Veel van de werken werden na afloop van de avond mee genomen om thuis af te maken. Ook door de leerlingen zelf werden leuke hebbedingetjes gemaakt. Op de crea tieve markt waren dan ook prachtige resultaten te zien en er werd heel wat van verkocht. De opbrengst van de sponsorloop bedraagt ruim 3000,- en van de kra mendag ongeveer ƒ5000,-; de op brengst is bestemd voor het opknap pen van het grote schoolplein. Verder zal een deel van het geld ten goede komen van een scholenbouwproject voor straatkinderen in Kenia. Knakenpoetsers opgelet: wie nu bij Intratuin 25.- besteedt, krijgt van het Groene Warenhuis een waarde- cheque van maar liefst 2.50 cadeau (te verzilveren in september). Doe mee want wie bij ons komt zaaien zal zeker oogsten. NIEUWERKERK A/D IJSSEL Hoofdweg Noord 25a, Tel. 0180-320527 HET GROENE WARENHUIS Koopavond: donderdag en vrijdag tot 21.00 Door Karin van i.anceraad Waddinxveen - Tijdens de feestelijk heden ter gelegenheid van het 70- jarig bestaan van de Wijkschool aan de Kanaalweg heeft burgemeester Jonkman de nieuwe naam onthuld van de school. Hij deed dit samen met een oud-leerlinge van de school, mevrouw Machielsen-Toor en twee aankomende leerlingen, Natascha van Luin en Melanie Schakelaar. Mevrouw Machielsen heeft in 1929 bij de verhuizing van de school van de Zuidkade naar de Kanaalstraat nog geholpen met het versjouwen van tafels en stoelen. Na tascha en Melanie worden in augus tus vier jaar en zullen het nieuwe schooljaar op De Kameleon beginnen. Vanaf het nieuwe schooljaar heeft de school de naam "De Kameleon". Al jaren heeft de Wijkschool St. Jozef geen uitsluitend Rooms-Katholiek ka rakter meer. Kinderen van alle gezind ten zijn welkom op de school en met deze nieuwe naam wil de school dat ook in haar naam uitstralen en refe reert daarom aan een dier dat ver schillende kleuren kan aannemen, "De Kameleon". Ook de locatie, tus sen de Gouwe en het Kanaal, refereert aan 'De Kameleon', een serie jeugd boeken waarvan de verhalen zich voornamelijk op en bij het water af spelen. Na het officiële gedeelte was er voor de kinderen en hun ouders nog meer feest te vieren. Met spelletjes, een optreden van de Cormula's en het meedoen met country-dansen en af sluitend een barbecue werd op vrolij ke wijze herdacht dat de school 70 jaar bestaat.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1998 | | pagina 1