Jeugdweek in de regio druk bezocht ïymsm Wmt CÏ3 VICIHT-70P frar// fl \1X Oogstfeest henhuizen op zaterdag 5 september groter dan ooit loppelklaveijassen EHBO-cursus Excursie KNNV Expositie Frans Herber- "tönn in bibliotheek mtiW. ^NV - -mm. A makelaardij o.g. NVM :0e jaargang nummer 781 19 augustus 1998 Menhuizen-Moerkapelle - Dit jaar deen groot aantal deelnemers in de sfeer van het dorpsleven van woegerop hét Oogstfeest aanwezig Ook bedrijven en kraamhou- ders schenken extra aandacht aan I thema. Natuurlijk is er ook veel aandacht voor andere dingen. Er is bijvoorbeeld veel voor de kinderen te doen. Het hoogtepunt van het Oogstfeest zaf het optreden van De Bergsche Batterij zijn, een legeron- derdeel uit de tijd van Prins Maurits, de muziekliefhebbers komen aan hun trekken. Zo zijn er optre dens van onder andere de Country- Westernband "Harvest Home", een aantal blaaskapellen en van Al- bertHessels en Ernst de Vogel. ïaddinxveen - Op vrijdag 21 augus- lus is er koppelklaverjassen in taurtcentrum De Boog. De aanvang is 20.30 uur. De zaal gaat om 19.30 wij Het inschrijfgeld is ƒ10,- per bppel. Het eerste kopje koffie is patis. ledereen is welkom. - Op woensdag 9 septem- fe wordt begonnen met de eerste 'O-les voor beginners. Er zijn plaatsen vrij. De cursus loopt september tot en met januari, Musief herfst- en kerstvakantie, inlichtingen bij: Martien ten Brink, Woon 0172-215306. Taterdag 22 augustus organiseert de KNNV, vereniging voor veldbio- in Gouda, een excursie naar de Bioonse grienden. Dit zijn buiten dijkse gebieden langs de Oude «aas. Het zijn één van de weinige Mjdengrienden van Nederland, belangstellenden zijn welkom. Het 'ertrek is om 9.00 uur vanaf het NS Ration Gouda, Bloemendaalse zij- Het vervoer gaat per auto. De avcursie zal een halve dag duren. v°" inlichtingen 0182-618037. ^skoop - Tot vrijdag 4 september ^Poseert Frans Herbermann uit 'e§om in de bibliotheek in Bos- Zijn schilderijen bestaan uit schappen en impressies, 'ans kreeg in 1973 op 46-jarige leef- 1 tekenles van de Haarlemse gilder Leo de Winter. eerste instantie werkte bij met JWskool maar in de vakanties ex- 0|."®enteerde hij met pastel en iezelfde tijd is hij als tuinarchi- iii ,V°0r zic'lze't begonnen nadat I van zijn hobby tuinieren zijn vak Piernaakt. Hij is als grondwerker een tuinbedrijf begonnen om 'n de loop der jaren op te wer- In lQ!?®r Hoofd afdeling hoveniers. 'cree§ hij een herseninfarct l,m ,na hij aan de rechterzijde ver- raakte. h 'aatste 'echt SC'lr'i'oefeningen (hij was F»aaktd°0r ®oec'e linkerhand 'tiibhX^K S'tie 's te bezichtigen in de 'Jren° bjdens de openings- jsche werken zijn therapeuti- Door Karin Jongkind Regio - In alle regio-gemeenten organiseerden de hervormde en gerefor meerde kerken in de laatste week van de zomervakantie de traditionele 'Jeugdweek'In Benthuizen, Waddinxveen en Boskoop vindt dit evenement plaats in een grote tent. In die gemeenten staan de festiviteiten dan ook als 'tentweek' of 'tentdagen' bekend. In Moerkapelle en Zevenhuizen werden de activiteiten in of rond de kerk of het dorpshuis gehouden. Met uitzonde ring van Moerkapelle was in alle gemeenten gekozen voor het (landelijke) thema "Beloofd is beloofd". Overal bestond het meerdaagse programma uit zingen, luisteren naar bijbelverhalen, knutselen, sport en spel. De tentweek is in alle gemeenten succesvol verlopen. In Zevenhuizen werd de jeugdweek ingeluid met een 'lawaai-optocht'. Clowns en (verklede) kinderen at tendeerden de inwoners op luidruch tige wijze op de komende activiteiten. Het hoogtepunt in Zevenhuizen was een optreden van Gospelband Elly Rikkert op woensdagmiddag. Onge veer vierhonderdvijftig kinderen en volwassenen bezochten dorpshuis Swanla, waar de gospelband de aan wezigen twee uur lang wist te verma ken met liedjes en korte sketches. In Moerkapelle konden de kinderen elke morgen terecht in Dorpshuis "Op Moer". Dagelijks werden daar spellen gespeeld. "De kinderen waren ver deeld in groepen," vertelt Walter Wortman. Wortman is één van de vijfentwintig organisatoren, die vanaf april bezig zijn met de voorbereidin gen. "Elke groep had een fraaie india nen-naam. Met het uitvoeren van de opdrachten konden de groepen pun ten verdienen." Op vrijdagmorgen werd de einduitslag van deze meer kamp bekend gemaakt. Hierna wer den ruim elfhonderd pannenkoeken gegeten, die door vrijwilligers waren gebakken. De kinderen in Benthuizen konden dagelijks terecht in de grote tent op de Appelgaarde. Op vrijdagochtend gaf Jeroen van den Berg (Waddinx veen) een voorstelling met zijn pop pentheater. Ruim honderd kinderen genoten van deze poppenkast. "De Moerkapelle «geldorf - Brussel - Londo kerk heeft vaak een truttig imago", vertelt Rita Lievaart. "Mede door dit poppentheater willen we laten zien dat de kerk ook leuk kan zijn." Lie vaart stopt na twaalf jaar als organisa tor om meer tijd vrij te kunnen maken voor andere activiteiten binnen de kerk. In Waddinxveen was, evenals andere jaren, gekozen voor twee locaties: de Wingerd en de Zuidpias. Voor de acht jarige Sietske Blonk was het hoogte punt "Uitzendbureau Tentweek". Dit spel, dat door de ruim driehonderd kinderen op donderdagmiddag was voorbereid, werd 's avonds voor pu bliek opgevoerd. Vrijdagmiddag werd de week voor de kinderen tot en met 12 jaar feestelijk afgesloten met een optreden van de gospelband Elly Rikkert. In Boskoop kwamen de eerste dag ongeveer zestig kinderen naar de tentweek. "Dit aantal viel ons wat te gen, maar het was ook eigenlijk te warm om binnen in een tent te zit ten.", verklaart Jolanda Ramp. "Geluk kig groeide het aantal kinderen en werd de vossenjacht op woensdag middag een groot succes. De kinde ren speelden hierbij een piratenspel waarbij een echte schat gezocht moest worden." Een poppenspel en een theatershow van Jos van Gorin- chem vormden de afsluiting van de tentweek in Boskoop. Waddinxveen Zevenhuizen Benthuizen Boskoop h ovens Aan- en verkoop van woningen en bedrijven. Alle taxaties Hypotheken Ook 's avonds bereikbaar Leny Hovens Nrd. Dwarsweg 1 - 2761 GA Zevenhuizen - Tel. 0180-632001 MAKELAAR weekend Kamenz/Zevenhuizen - S" tweede geworden bij de 1 der de 21 jaar, die gehouden ^werden in^de^ Duitse^ plaats Kamenz. slalom en bij de figuren. Tweede werd Sharon bij de slalom en overall. «••oer Dennis van Oye werd onlangs {Nederlands kampioen in de open

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1998 | | pagina 1