Start Schaakklas op 5 oktober Je koopt toch geen hypotheek in de opruiming? 1 H Over de balk" jl september iecte kerbestrijding kmabal eKrooshappers ïizoen De Boog leramiek-expositie bij herken KB bestaat 30 jaar Zie de achterpagina. ^derknutselmiddag ''BtL^nderen van 4 tot iaar Uitslagen i-er, nieuw 'Puzzel laargang mnmer 783 september 1998 w eert mhuizen - Het Veronica-pro- ma 'Over de balk", waarvoor s 19 augustus opnamen zijn ge- t bij de voetgangerstunnel in Burgemeester Klinkhamerweg, t uitgezonden op woensdag 2 (tember om 21.30 uur. oerkapelle - In de week van 7 tot en tl 12 september wordt de collecte Nederlandse Kankerbestrij- iggehouden. Het motto is dit jaar «1 om leven". De organisatie in erkapelle hoopt dat de collectan- ii goed ontvangen zullen worden -jdehuis-aan-huis collecte. askoop - Op zaterdag 5 september irdt door carnavalsvereniging De »shappers het thema- of sep- siberbal georganiseerd in De Ro- Biburcht. Aanvang 20.30 uur. J iens deze avond wordt onder (ödere bekend gemaakt wat het the- voor het seizoen 1998-1999 is. dra het thema bekend is kan een lAr beginnen met de praalwagens. I 'ïddinxveen -Op vrijdag 4 septem- 1 «gaat in buurtcentrum De Boog |3 bingoseizoen van start. Aan- I Mg20.00 uur, zaal open 19.00 uur. dereen is welkom aan de C. Huy- 12. raerswoude-Dorp - Een verzame- I -ï keramische schalen en objec- I Sn vult tot 5 oktober de expositie ruimten van Galerie Laerken aan I bet Bent 2. I Veertien keramisten uit binnen- en 1 - itenland showen werkstukken in |®e tentoonstelling van galerie- mdster Inga Ouwerkerk-Rahbek. getoonde schilderen zijn van I-unie van Nellestijn-de Mem. De Idmeente Rijnwoude kocht haar rerk aan ter verfraaiing van de I 'JUwzaal van het gemeentehuis l werken is geopend op woensdag «i 14.00 tot 17.00 uur en op zater- 8 en zondag van 11.00 tot 17.00 |uur. I ^huizen - Vanwege haar dertigja- bestaan organiseert de ECB op 12 september (Nationale I 0numentendag) een fietspuzzel- u van ongeveer 30 kilometer. ere deelnemer krijgt een aanden- en een gratis consumptie. De name is gratis. Voor de win- ,'i=;s z')n mooie prijzen beschik- Men kan starten tussen 11.00 teh'00 uur bij De Tas. et avondprogramma in De Tas af 20.30 uur kunnen dorpsgeno- ïtri' 4ar ontmoeten tijdens n gezellige feestavond. De groep >ma. met dorpsgenote Marina i i'J 'n ^aar gelederen, zal de mu- I verzorgen een Woensdag 16 september kinderknutselmiddag gehou- vanaf h.qq uur in De Xas. Toe. Trekkervrienden organiseren dorsdemonstratie Door Karin van Laneeraad Moerkapelle Zaterdag 29 augus tus werd bij het akkerbouwbedrijf van de heer Van der Torren aan de Bredeweg de jaarlijkse dorsde monstratie georganiseerd door de Trekkervrienden Moerkapelle. Er werd gedemonstreerd met een ouderwets landbouwwerktuig, één van de eerste geautomatiseer de dorsvlegels, afkomstig uit Frankrijk. Het publiek kon kennis maken met de techniek van het dorsen en uitleg krijgen over 'het kaf en het koren'. Naast deze dorsdemonstratie konden oude en antieke tractoren bewonderd worden, velen van voor of net na de oorlog. Eén van de organisatoren van de evenementen van de Trekker vrienden, de heer Bert Ver- mulm, kan levendig verhalen over de herkomst van vele van deze machi nes. Samen met zijn zoon Philip is hij altijd op zoek naar 'nieuw' materieel en dat wordt vervolgens zo goed mo gelijk in oude staat hersteld. Zo is hij ook in het bezit van karn en kaasper sen van rond de eeuwwisseling en een aantal oude tractoren en landbouw- Waddinxveen - De Schaakklas start in oktober met twee nieuwe schaakcur sussen voor beginners en voor gevor derden. Deze cursussen worden gegeven op iedere maandagavond vanaf 5 okto ber in het centrum voor kunstzinnige vorming "Kreater" aan de Kerkstraat en zijn toegankelijk voor scholieren en volwassenen en verder iedereen die zich bezig houdt of bezig wil gaan houden met de schaaksport. Schaken is goed voor de ontwikkeling van de menselijke geest. Naast het plezier dat schaken kan verschaffen is het met name bevor derlijk voor de ontwikkeling van de concentratie, het denkvermogen en het geheugen. De cursus voor beginners vangt aan om 18.30 uur en onder begeleiding van gediplomeerde docenten worden de basisvaardigheden bijgebracht zodat men na een half jaar in staat is om een behoorlijke partij schaak te kunnen spelen. De cursus voor gevorderden start om 19.20 uur en biedt leerstof op meerde re niveaus waarbij dieper wordt inge gaan op de verschillende facetten van het schaakspel. Zes avonden per seizoen bestaat er de gelegenheid om trainingsavonden te volgen die verzorgd worden door re gionale topschakers. Een avond zal worden ingevuld door een schaakmeester. Aanmelden kan telefonisch of schrif telijk bij "De Schaakklas", De Akker 96. 2743 DP Waddinxveen, telefoon 0182- 630594. werktuigen, die allen weer 'aan de praat' zijn. Er zijn vele trekkervrienden die al jong, soms al op dertien- of veertienja rige leeftijd, sparen voor de aanschaf van zo'n oude tractor. Deze wordt met veel geduld en kennis van zaken gerestaureerd. Op zestienjarige leef tijd mogen deze trekkervrienden deelnemen aan wedstrijden met hun tractor. Ook zaterdag waren er wed strijden: ringsteken en een behendig heidswedstrijd. Op deze wijze vervul len de trekkervrienden ook een socia le rol. Veel jeugdigen uit de regio zijn bezig met deze hobby. De uitslag van de wedstrijden is als volgt: Ringsteken: 1. Dirk Reyneveld, 2. Johan Breedijk, 3. Maarten Reyne veld. Behendigheid: 1Albert Drent, Tijmen van Eeden Petersman, 3. De heer Bal- vert. Rabobank

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1998 | | pagina 1