O ogstf eestcomité bedankt! Het was wéér klasse! Bedreiging of gijzeling abobank Zevenhuizen-Moerkapelle. Daar voelt iedereen zich thuis. Verkoop boeken Pannenkoekdag BOC-kids van start Reijerskoop afgesloten Afsluiting afrit A20 Muziekdag bij Zuidhonk iveefc; 21e jaargang nummer 784 {september 1998 £-chtp, Herleven van oude tijden Optredens en demonstraties Mooiste kraam of winkel Night of Harmony Ambachten en kinderactiviteiten Rabobank Benthuizen -Zaterdag 12 september lijn er van 9.00 tot 15.00 uur boeken Ie koop bij De Bron, naast de Her vormde Kerk aan de Dorpsstraat. De opbrengst van deze verkoop is voor de uitbreiding van verenigingsge bouw De Bron. Wie boeken heeft voor deze verkoop kan deze inleve- renophet adres Rotterdambaan 1 in Benthuizen. Benthuizen-Op zaterdag 12 septem ber wordt een pannenkoekactie ge houden voor het kinderkoor de Ben- thuizer Zangertjes. De kraam staat bij De Bron van 10.00 tot 16.00 uur. De mogelijkheid bestaat pannen koeken te bestellen via telefoon nummer 331.32.47. Op 12 september is de kerk open vanwege Open Monumentendag. Ie dereen is welkom. Benthuizen - Bij de BOC-kids start het seizoen op 12 september met 'BOC-kids goes to Hollywood' van 14.00 tot 16.00 uur. Entree ƒ2,50. Er is veel te doen op deze middag; er kan een tekenfilm bekeken worden, de kinderen kunnen knutselen, er wordt geschminkt en nog veel meer. ledereen is welkom in dorpshuis De Tas. Voor meer informatie: 079- 3312421 of 079-3411813 (tussen 17.00 en 19.00 uur). Boskoop-Maandag 14 september is het laatste deel van het Reijerskoop, tussen Lansing en Middelburgse- weg, wegens wegwerkzaamheden van 7.00 tot 20.00 uur voor alle ver keer gesloten. Zevenhuizen - In verband met de aanleg van een rotonde op de N219 15 de af- en toerit aan de noordzijde van de A20 (Nieuwerkerk aan den Ussel/Zevenhuizen) afgesloten voor het verkeer van 11 tot 14 sep tember. van vrijdagavond 21.00 tot eit met maandagmorgen 5.00 uur. fee datum kan verschuiven naar later tijdstip als de weersom standigheden de werkzaamheden niet toelaten. Het verkeer wordt door middel van 'outeborden omgeleid. Taddinxveen - Op zaterdag 12 sep tember organiseert Stichting Wijk- '''erk De Zuidpias de Muziekdag. De gehele dag wordt er muziek ten ge- ore gebracht in verschillende stij- en en voor verschillende leeftijds- aategorieën. begonnen wordt met een kinder- r°mmelmarkt van 10.00 tot 14.00 t*Ur De kinderen kunnen zich mel- an vanaf 9.30 uur voor een plaatsje. e kosten bedragen ƒ1,- per plaats en Om 14.00 uur wordt de muziek- ag geopend met een optreden vein c i Power. Om 15.15 uur volgt een yfeplayback- en karaokeshow. °°r alle deelnemers is er een aan- uanken. ^■45 uur verzorgt Diana Zwa- n urg een aerobic-demonstratie °r en door kinderen. S(,V'°ncls zijn er optredens van ver- Wn h artiesten- Om 23.00 uur r de avond afgesloten. Oogstfeest in teken van 'het oude polder- en dorpsleven' Door Kyin van Laneeraad Zevenhuizen - Met oude ambachten, .tentoonstellingen en met de aanwe zigheid van 'De Bergsche Batterij' verkeerde Zevenhuizen zaterdag 5 september in oude sferen tijdens het jaarlijkse Oogstfeest. Met een daverend kanonschot, afgevuurd door 'De Bergsche Batterij', werd de braderie officieel geopend. Er was voor jong en oud van alles te beleven en te koop en uiteraard was er ook aan de inwendige mens ge dacht. Zelfs het weer werkte mee, na dat de organisatie vanaf 's morgens heel vroeg alle voorbereidingen in de stromende regen had moeten uitvoe ren, werd het rond tien uur gelukkig droog en kon de braderie zonder pa raplu's van start gaan. Boskoop - Op 2 september heeft in de middaguren een bedreiging of gijze lingsactie plaatsgevonden. Een 15-ja- rig meisje hield vanaf de galerij van een flat aan het Dijkzicht haar moeder in een woning door te dreigen met een vuurwapen of een op een vuurwapen gelijkend voorwerp. De dochter is door de politie overmeesterd en aan gehouden. Er zijn geen gewonden ge vallen. Rond 13.00 uur kwam bij de politie de melding binnen dat een dochter haar moeder zou bedreigen met een vuur wapen. De aanleiding zou een ruzie in de familiesfeer zijn. De dochter bleek buiten op de galerij te staan met een op een vuurwapen gelijkend voor werp. Haar moeder zat op dat mo ment in een woning aan die galerij. De moeder heeft tijdens het gebeuren steeds telefonisch of persoonlijk con- Met het optreden van 'De Bergsche Batterij' kon het publiek kennis ne men van de wijze waarop rond het jaar 1600 de vrijheid werd bevochten. Door middel van een aantal (schijn)gevechten werd gedemon streerd hoe er tegen de Spanjaarden gevochten werd in de tijd van Prins Maurits. 'De Bergsche Batterij' ging"" hiervoor gekleed in authentieke kle dingen wapenuitrusting. Elk uur werd het kanon afgevuurd. Hiervoor werd gebruik gemaakt van echt buskruit. Het kanon werd aangestampt zoals dat ook in vroeger tijden gebeurde. De enorme dreun zorgde ervoor dat er bij verschillende auto's het auto alarm in werking werd gezet. Indrukwekkend was de demonstratie van de heer Loomans met zijn roofvo gels. Op het grasveld bij de hervorm de kerk zorgde de heer Loomans voor een indrukwekkende demonstratie met diverse soorten uilen, valken, haviken, buizerds en arenden. De hele dag waren er optredens te beluisteren op de diverse podia in het dorp. Zo was "Harvest Home" te be luisteren en kon men genieten van een optreden van North Hill Country Western Dancers. Uiteraard ontbra ken de Krootekookers en het straator- Een publieksjury bepaalde dat De Bloemenstulp dit jaar de wisselbeker verdiende voor de mooiste kraam of winkel. Als tweede kwam de etalage van Boode uit de bus en de derde plaats was voor de stand van de touw slager die naast Hof van Holland stond. avond werkte het weer mee, zodat alle bezoekers op het plein, onder ideale omstandigheden, konden ge nieten van optredens van De Harmo nie en het Tamboer en Lyrakorps van De Kleine Trompetter, Shantykoor Het Kraaiennest, Viswijvenkoor Het Sootjevisch, het koor van de musical "Een polderromance" en als klapper op de vuurpijl: Ria Valk. De avond voorafgaand aan het Oogst feest was er op het Dorpsplein "The Night of Harmony'. Ook tijdens deze The Night of Harmony en het daarop volgende Oogstfeest zorgen ervoor dat Zevenhuizen kan terugzien op een geweldig weekend vol geslaagde activiteiten. tact met de politie gehad. De politie ging richting flat en nam in de omge ving van de flat posten in. Ook waar schuwde de politie een Arrestatie Team om indien nodig bij de aanhou ding te assisteren, of een aanvalsplan te maken. Aan de andere kant van de flat gingen politiemensen via het balkon de flat van de moeder binnen en hielpen de moeder naar een naastgelegen flat. Het Arrestatie Team kwam ter plaat se, maar nog voor het tot actie over kon gaan begon het meisje rond 15.00 uur in de richting van de hal te lopen. In de hal stonden twee politiemensen, die het meisje overmeesterden. Na dat ze was aangehouden bleek dat ze een gaspistool en een mes bij zich had. De dochter is naar het politiebu reau overgebracht voor verhoor kest van de Kleine Trompetter niet. Een touwslager, een glasblazer en verschil lende andere ambachten waren te zien tijdens het jaarlijkse Oogstfeest. Men kon ook een kijkje nemen bij de tentoon stelling van oude land bouwmachines en ge reedschappen. Voor de kinderen was er van alles te beleven, een draaimolen, een spring kussen en een kinder boerderij konden reke nen op vele bezoekers.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1998 | | pagina 1