Echtpaar De Jong 65 jaar getrouwd De heer Rijsdijk burgemeester van Boskoop Wee blij met één cadeau Voor vragen op financiëel terrein Moet u natuurlijk bij de Rabobank zijn Want of het nu gaat over hypotheken, verzekeren of derivaten Onze adviseurs willen er graag met u over praten Ook Sint legt bij ons zijn oor te luister Daardoor blijven ook zijn financiële zaken niet in het duister ,0e*e «vee zie pagina 7 venhuizen-Moerkapelle Kerst-SOOS Borstvoeding informatieavond Kerstviering Plattelandsvrouwen Koppelklaveijassen Sint bij de molen Kerstmarkt Extra Sinterklaas koopavonden: Woensdag, donderdag en vrijdag. 2 december 1998 21e jaargang nummer 796 29 november 1998: Foto A. Fioole ,aagde EVA w etI ÖOor "eej me«r! Rabobank Waddinxveen - Dinsdag 15 decem ber houdt de SOOS (Stichting Oude ren Onderling Sociëteit) in de grote zaal van het Anne Frank Centrum haar jaarlijkse Kerstviering voor alle ouderen van Waddinxveen. Deze middag zal worden opgeluisterd door diverse koren. Aan het eind van de middag wordt een brood- jmaaltijd geserveerd. Zaal open om 14.30 uur, aanvang 15.00 uur. In schrijven op 8 december van 13.30- 17.00 uur in het Anne Frank Cen trum. Telefonisch op 9 december van 19.00-20.00 uur bij T. Moerings, telefoon 615926. Moerkapelle - Met vragen en twijfels over borstvoeding kunnen (aan staande) moeders terecht bij La Le- che League. Op dinsdag 8 december is er een informatieavond over de kraamtijd, de baby en het gezin. De avond begint om 20.00 uur bij Hen drie Kaashoek aan de Herenweg 41 in Moerkapelle. Voor meer informatie over de avond of voor hulpvragen: Coby Bac, tele foon 079-5931366 of Ria Kaashoek, telefoon 079-5932689. Zevenhuizen - De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, afdeling Zevenhuizen, organiseert voor haar j leden een kerstavond op donderdag 17 december. De avond begint om 18.30 uur in de grote zaal van zorg centrum De Zevenster. Aanmelden Door Karin van Langeraad Door Karin van Laneeraad Zevenhuizen - Het was zondag 29 november 65 jaar geleden dat de heer en mevrouw De Jong uit Zeven huizen elkaar het ja-woord gaven. "En ik heb er nooit één dag spijt van gehad." zo vertelt de heer De Jong. Loco-burgemeester M. Zij der hand bracht het echtpaar zater dag 28 november een bezoek waarbij hij de felicitaties namens het college van Burgemeester en Wethou ders overbracht. Mevrouw De Jong werd verrast door de camera: "Mijn haren zitten helemaal niet netjes" waarop de heer De Jong zei dat hij nog altijd heel groos op haar is "het is gewoon zoals wij zijn." kan tot en met 5 december bij me vrouw Benning, telefoon 0180- i 631358 of 633772. Boskoop - Op vrijdag 11 december organiseert de klaverjasvereniging Het Praathuis een koppelklaverjas- toernooi over 4 ronden. Aanvang 19.30 uur. De kosten voor deelname bedragen 10,- per koppel. Opgeven kan bij Jaap Boeren, telefoon 0172- 216210 of Ron Oskam, telefoon 0172- 210402. Benthuizen - Zaterdag 5 december komt Sint Nicolaas op bezoek in het Molenhuis van 14.00 tot 15.00 uur. ledereen is welkom. Het Molenhuis is te bezoeken van 13.30 tot 17.00 uur; ook de Winkel van Sinkel is dan geopend. De genealogie-inloopmid dag gaat vanwege het hoge bezoek niet door. Boskoop - Dinsdag 24 november is de heer J. Rijsdijk uit Rotterdam benoemd tot burgemeester van Boskoop. De wethouders van Boskoop brachten donderdag 26 november een informeel bezoek aan de nieuwe burgemeester bij de Rotterdamse deelgemeente IJsselmonde, waar de heer Rijsdijk momenteel voorzitter is van het dagelijks bestuur. De wethouders van Boskoop brachten een informeel bezoek aan de heer Rijsdijk. Rijsdijk volgt per 16 december burgemeester Stolker-Nannin ga op, die dit voorjaar de plaats waarnam van burgemeester J. Spros. De raadsleden van Boskoop zijn inge nomen met de benoeming van Rijsdijk (PvdA) als burgemeester. De vertrou wenscommissie van de gemeente, die bestond uit de fractievoorzitters van de verschillende partijen, hebben hem eensgezind als beste kandidaat voorgedragen. De bestuurlijke erva ring van Rijsdij k als voorzitter van een grote Rotterdamse deelgemeente is daarbij van belang geweest. Rijsdijk heeft als portefeuille algemene zaken, veiligheid en financiën. Boskoop staat voor belangrijke projecten, zoals de financiële schouw, de landinrichting en de reorganisatie binnen de ge meente. Ook Rijsdijk is enthousiast over zijn benoeming. De 51-jarige bestuurder is al enkele malen in Boskoop geweest en heeft besloten binnenkort te ver huizen naar Boskoop, waarbij hij de verwachting uitspreekt dat hij Bos koop iets te bieden heeft. Hazerswoude-Dorp - Op zaterdag 12 december wordt in Het Dorpshuis een sfeervolle kerstmarkt georgani seerd van 12.30 tot 21.30 uur. Ondernemers en hobbyisten pre senteren zich met specifieke artike len en leuke ideeën in kerstsfeer. In de vernieuwde bovenzaal wordt de bezoeker getrakteerd op glüh wein en zijn er diverse workshops. Voor de kinderen is er een speel- en knutseltafel, een grabbelton, poffer tjeskraam en om 14.45 uur is er een optreden van kinderkoor "De Me- re's" en blokfluitgroep "Distinto". Vanaf 19.30 uur zijn etdiverse optre dens van het Pop-in koor uit Bos koop. ledereen is van harte welkom. Maandag 30 november hield het echt paar receptie voor familieleden in dorpshuis Swanla. "We gaan dan een andere keer met onze zoon, kleinkin deren en achterkleinkinderen uit eten. Dat vinden we inmiddels te ver moeiend." De heer en mevrouw De Jong zijn beiden 89 jaar en wonen nog geheel zelfstandig in de Schoolstraat in Zevenhuizen. Heel hun leven heb ben ze in de polder gewoond en zijn ze gewend geweest aan veel ruimte en natuur om zich heen. De verhuizing naar de Schoolstraat, zo'n zes jaar geleden, was dus best even wennen. Nog dagelijks gaan zij naar buiten even wandelen of een boodschapje doen met de auto. I Mevrouw De Jong-Boode is geboren I in Zevenhuizen en heeft na haar hu welijk een periode in Waddinxveen I gewoond, de geboorteplaats van haar I man, in het ouderlijk huis van haar I echtgenoot: een grote boerderij aan de Gouwe, waar nu inmiddels veel bebouwing is. In die tijd ging de heer I De Jong ook veel in het buitenland werken als tuinder. Hierop volgend hebben zij 34 jaar een tuinderij gehad in Zevenhuizen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1998 | | pagina 1