5ar*»%. Koninklijke onderscheiding voor H.G. van den Akker O O festelde eti $>tt s£ fer"8'° i toneelvoor- leilingnu op 15 mei! film bij De Schuilplaats lomerkaarten toeijassen MetZuidhonk ^nefietconcert ®tatedienst Welkom bij uw woonspecialist in de regio! Lid in de Orde van Oranje Nassau lie jaargang Immer 817 Imei 1999 Uitslagen Koninginnedag 1999 nneda„*v. 'Sging hu '1^aa/defo"0,enf 3gt£ L Verlaat - Toneelvereniging Tan- ISjaan plande op zaterdag 10 april L eerste voorstelling van het to i "Oscar" in wijkgehouw De lertap. Wegens ziekte van een der cofdrolspelers ging deze première let door. Jet stuk werd tweemaal succesvol Lpeeld op 23 en 24 aprilEen derde Vorstelling is gepland op zaterdag Lei.Kaarten a ƒ7,50 zijn te bestel- |n via telefoon: 0180-633752 of 010- ■67815. lenthuizen - Bij koffiebar De Schuil- laats wordt zaterdag 8 mei de film pindler's List" vertoond. De film stelt het indrukwekkende verhaal üiOskarSchindler, die in de Twee- je Wereldoorlog 1100 joden uit de anden van de nazi's wist te hou- tóereen vanaf 14 jaar is welkom in jeBron, achter de hervormde kerk. |efilm begint om 19.30 uur; de deur pt open om 19.00 uur. tvenhuizen-VogelverenigingZang hKleur start om vrijdag 7 mei met jomerkaarten'. Elke twee weken, Dtenmet 16 juli, is men welkom in fel dubgebouw van de vereniging te klaverjassen of jokeren. Aan- Ndinxveen - Iedereen die graag «spaarpotjes wil klaverjassen kan |wht in Het Zuidhonk in de wijk is. Elke eerste vrijdagavond staand staan de deuren open Dor kaarters uit Waddinxveen en Instreken. Het spel wordt gespeeld Lens Rotterdams reglement. De ponden beginnen om 20.00 uur. De lle° is 2,50 per persoon per T'ond. De eerste speelavond wordt gouden op 7 mei. Op 4 juni is de l'Sdespeelavond gepland. Ndinxveen Op zaterdag 8 mei 1 in de Brugkerk aan Üe Kerk steen benefietconcert gege- ndoor "Het Christelijk Jongeren- uk Waddinxveen, onder lei- 8 van Peter Burger. Er treden instrumentalisten op. Het con- "^Sintom 19.30 uur, en detoe- J's gratis. Er wordt een collecte Nen voor het visserijproject oord Daad in Vadarevu in ®erswoude-Dorp - Op zondag 9 "rdt een cantatedienst gehou- 1111 de gereformeerde kerk. |J;0er'l wordt de 'Cantate voor ■V|er Vitdrt van Marco Kalkman. 1% 'Sten zu"en (1eze cantate zin- ^sopranen Ien Bouwmans en An R1"6'115' a'f ^loos en t"as jj. am- Het geheel staat onder ;j'in componist Marco Kalk- 'mder andere dirigent van en Vriendschap' en van het ,"r iS^°or in Hazerswoude- löl|k. 1700 uur. De cantate duurt Hij j een uur- De toegang is vrij; ;jaan het eind een collecte ter v |d|ng van de kosten. Stralende Zevenhuizen - Het was een bijzondere Koninginnedag: Prinses Juliana 90 jaar, Mr. Pieter van Vollenhoven 60 jaar! Maar Koninginnedag 1999 gaat vooral de boeken in als 'zeer zonnig'! Veel was er te beleven in de Zevenhuizense Dorpsstraat. Jong en oud vermaakten zich bij de talloze activiteiten, georganiseerd door het Oranjecomité. De zon maakte het feest compleet, niet één wolkje was er te bekennen, en dat was misschien wel het mooiste cadeautje op 30 april! Koninginnedag r In Oud Verlaat werden, aan het eind van een feestelijke .ochtend vol met spelletjes voor en door de jeugd, ballonnen opgelaten. Hieraan is een wedstrijd verbonden. Burgemeester Schoots, de beide wethouders en de gemeentesecretaris krijgen cd's van Shanty koor Het Kraaiennest en Viswijvenkoor SootjeVisch. Na de officiële overhandiging brengefi beide koren een deel van hun repertoire ten gehore op het gezellige buitenpodium. Voor de jeugd waren er veel spelletjes te doen en er was genoeg te zien. De skelterrace trok veel publiek. Zevenhuizen - Vaak zat er een wed strijdelement in de activiteiten op Ko ninginnedag. Er waren dan ook heel wat prijzen te winnen. Die prijzen zijn gewonnen door: (van sommige kinde ren is de naam niet bekend); Lawaai- optocht: 0-4 jaar: Pippi Langkous, tweeling Eikelenboom, Yannick Sterk; 5-8 jaar: Bianca van Veelen, Jasper van Leeuwen, Heks; 9-12 jaar: Kar met hond, meisjes met trein, Roel van Leeuwen en Dennis Simons. Mammoetskelterrace: 6-7 jaar: 1. Ste fan van Leeuwen, 2. Arnie Tas; 8-9 jaar: 1. Remco de Vries, 2. William de Graaf, 3. Patrick Seelbach, 4. Jeroen v/ d Lee; 10-11 jaar: 1. Michael van Leeuwen, 2. Jasper Aleman, 3. Michel Jajter, 4. Marjolein Hol; 12-14 jaar: 1. Marijn de Groot, 2. Bram v/d Knaap. Door loting heeft Marijn de Groot uit Nieuwerkerk aan de IJssel de tegoed bon van Boode Auto- Tweewieler- service gewonnen. De pop uit de Oranjekraam is gewon- Bezoek vrijblijvend onze sfeervolle toonzalen Antwerpseweg 9 Gouda Telefoon 0182 - 69 21 11 nen door Leonie van Erk. De naam was Anouska. De prijs voor de leukste kinderkraam is gegaan naar Stefanie Boeve en Roos Nijman. De prijs voor de vereniging met de leukste kraam ging naar Peu terspeelzaal "De Zeven Dwergen". De peuterspeelzaal mag de wisselbeker houden omdat zij deze voor de derde maal heeft gewonnen. De volgende personen, allen afkom stig uit Zevenhuizen, kunnen naar het Nederlands Kampioenschap Su persjoelen op 21 november in de Dar ling Market in Rijswijk: 1. Mevrouw Heijink met 64 punten (maximaal zijn er 68 punten te verdienen), 2. Taco Wijnsma met 63 punten, 3. Mieke Ver doold met 60 punten, 4. Evelien van Leeuwen met 54 punten, 5. Desiree op het Veld met 54 punten. De helikopterrondvlucht werd gewon nen door de familie Groeneveld; het reservenummer was van de familie Sloof. Door Karin Heeren Zevenhuizen - Op donderdag 29 april is ter gelegenheid van de algeme ne decoratieverlening de heer H.G. van den Akker benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau bij Koninklijk besluit. Burgemeester Schoots heeft de heer Van den Akker de bijbehorende versierselen opgespeld tijdens een feestelijke bijeenkomst. Naast zijn werkzaamheden als eigenaar van een accountants- en administratiekantoor in Ze venhuizen heeft de heer Van den Ak ker een groot aantal maatschappelij ke activiteiten ontplooid. In 1962 werd hij lid van de zendings- en evangelisatiecommissie, waar hij tot 1971 ook bestuurlijke functies heeft vervuld. De heer Van den Akker was van 1967 tot 1974 bestuurslid van de Vereniging "School met de Bijbel" en in deze periode was hij ook twee maal diaken: van 1963 tot 1966 en van 1968 tot 1971. De functie van raadslid voor het CDA van de toenmalige ge meente Zevenhuizen vervulde hij van 1970 tot 1987. Van 1971 tot 1999 ver vulde Van de Akker de functie van secretaris van de Raad van Toezicht van de Rabobank Zevenhuizen-Moer- kapelle. In deze periode was hij ook een termijn ouderling, van 1990 tot 1994. Tevens is de heer Van den Akker van 1991 tot op heden betrokken bij de vereniging Molenvrienden als be stuurslid.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1999 | | pagina 1