'Kleine Trompetter' Jan van Rijs gehuldigd Wandeltocht senioren "Zevenhuizen zingt" Woningcorporaties onderzoeken fusie Dagreisje Vrouwen van Nu Bloedafname [toerkaarten en Kleur [Diapresentatie PIVON ICollecte Woord Daad lingo feenkomst Passage |o De Loods 'rije avond in e Schuilplaats Welkom bij uw woonspecialist in de regio! |21ejaargang^jp ■nummer 819 |l9mei 1999 pag <f Moerkapelle - Op woensdag 2 juni M 19.00 tot 21.00 uur wordt een bloedafne-avond van het Rode Lis gehouden in gebouw Moer- Iveen aan de Herenweg 13. --liUrveen-Op donderdagavond ®ei om 20.00 uur sluit NIVON, e lng Waddinxveen, het seizoen wandelcafé" af. Dit gebeurt ^dia-lezing in buurtcentrum l. °s aan de C.. Huygenslaan. Ia ezing beschrijft een wande- 5 j^s het gebied tussen Vecht (IL 5el'en wordt gegeven door echt TyPer Uit boenen aan de feje§ang voor leden ƒ2,50; |kn betalen ƒ4,-. ^ndag 3o mei is er een wande- ïjjjfH aan de Rijn naar ir ('2 kilometer). Met de uur verlrekt men van- «dmxveen CS naar Alphen, en n "len terug via Klein Giet- I ,r'0zerswoude en Boskoop, "^melding: 0182-616078. henhuizen-Vrijdag 21 mei wordt pj vogelvereniging Zang en Kleur kaartavond gehouden. Men kan i deze avond kaarten of kla verjassen. Aanvang 20.00 uur in het iibgebouw aan de Zuidplasweg. evenhuizen-Moerkapelle - In de [akvan 23 tot en met 29 mei wordt «collecte gehouden voor het pro- ecivoor de vissers in Vadarevu (In- Met deze collecte wordt de ac- ie van Woord Daad voor de vis sers afgesloten. De opbrengst van Ie actie, die ruim een jaar geduurd t,wordt in juni bekend gemaakt. liaddinxveen - De Stichting Wad-1 Jlinweens Welzijnswerk, afdeling seriorenwerk, organiseert op dins- g 25 mei de laatste bingoavond nhet seizoen. De bingo begint om 1 [19.45 uur, de zaal gaat om 19.30 uur to. Alle 55-plussers zijn van harte i in het Anne Frankcentrum. - Op donderdag 20 mei ®dt de laatste bijeenkomst van het kizoen van de christelijk-maat- pappelijke vrouwenbeweging ssage plaats in De Loods. De kond wordt verzorgd door mensen P "stuur en milieu Zuid-Holland, pthema is: 'Eko groenten, gezond lekker'. Aanvang 20.00 uur. De bedraagt ƒ5,-. tothuizen - Op zaterdag 22 mei is er vrije avond in koffiebar 'De p udplaatsAlle vormen van ont- ^ning zijn aanwezig. Iedereen Sjf '1iaar is welkom op de eerste i.'^P'ug van De Bron. Aanvang PO uur. Door Svlvia van Doornen Zevenhuizen - Tijdens het vooijaarsconcert van "De Kleine Trompetter", dat afgelopen zaterdagavond plaatsvond in dorpshuis Swanla, werd Jan vein Rijs gehuldigd in verband met zijn 25-jarig jubileum bij de vereniging. Namens de KNFM, een overkoepelende organisajie die op landelijk niveau de belangen van amateurmuzikanten behartigt, kreeg hij een speldje en certificaat overhandigd als blijk van waardering voor zijn inzet in de afgelopen 25 jaar. Jan van Rijs stamt uit een muzikale familie en het kon dan ook niet anders dan dat hij lid werd van De Kleine Trompetter. In 1974 begon hij op de piston, welke later ingeruild werd voor een bugel. Toen in 1984 de fanfare omgebouwd werd tot een har monie en de bugels min of meer over bodig werden, is hij overgestapt naar de hoorn. Dat instrument bespeelt hij nog steeds. Naast het musiceren, is Jan ook altijd bereid geweest zich extra voor de vereniging in te zetten. Zo is hij bestuurslid geweest en heeft hij onder andere zitting gehad in het comité dat de viering van het 100-jarig bestaan van De Kleine Trompetter heeft geleid. Daarnaast heeft hij aan de basis gestaan van het jeugdorkest en de Night of the Proms, de tegen woordige Night of Harmony. Jan is dan ook één van de actievere leden van de vereniging en gezien de ge schiedenis van de familie van Rijs, heeft De kleine Trompetter er het vol ste vertrouwen in dat ook in de toe komst niet tevergeefs een beroep op hem zal kunnen worden gedaan. Ook Wout Metselaar is inmiddels 25 jaar lid van De Kleine Trompetter. Omdat hij afgelopen zaterdag nog met vakantie was, kon hij niet gelijktijdig met Jan van Rijs worden gehuldigd. -Jan van Rijs en zijn vrouw Danielle, die bij deze gelegenheid een bloemetje kreeg overhandigd. Het Harmonie-orkest speelde tijdens het voorjaarsconcert van afgelopen zaterdag onder andere de Braziliaanse Samba 'Frevo', het melancholieke 'Dichter und Bauer' en de pittige Keltische muziek uit de film 'Aladdin Waddinxveen - De afdeling senioren- werk van de Stichting Waddinxveens Welzijnswerk, organiseert op dinsdag 25 mei de vijfde wandeltocht van dit seizoen. Bij goed weer kunnen de wandelaars om 10.30 uur starten bij het Anne Frank-centrum (Jan van Bij- nenpad) voor een tocht van ruim 10 kilometer. Kosten voor deelname be dragen ƒ4,- (inclusief drie kopjes kof fie/thee). De tocht gaat richting 't Weegje waar een rustpauze wordt in gelast. Voor meer informatie: S.W.S., 0182-615555 of 631932. Bezoek vrijblijvend onze sfeervolle toonzalen Antwerpseweg 9 Gouda Telefoon 0182 - 69 21 11 Zevenhuizen - De leden van de "Vrouwen van Nu", voorheen Platte landsvrouwen, afdeling Zevenhui zen, maken op donderdag 27 mei een dagreisje naar Amsterdam. De bus vertrekt om 9.00 uur vanaf het gemeentehuis. Zevenhuizen - Op zaterdag 29 mei wordt er een samenzangavond gehouden in de Nederlands Hervormde Kerk. De avond wordt georganiseerd door Interker kelijk Gospelkoor "El Jakim". Het koor zal een aantal liederen uit haar nieuwe repertoire laten horen. Verder zal er alle gelegenheid zijn om samen te zingen. Op deze avond verlenen de volgende mensen instrumentale medewerking: Peter Verweij, orgel; Mieke Bakker en Sigrid Muusse, viool; Joop Boerma, kornet; Miranda van Elswijk, dwarsfluit; Arie Boertje, drum. De algehele leiding is in handen van Ben Kramer. De aanvang is om 19.30 uur (de kerk is open om 19.00 uur). De toegang is gratis (er wordt wel een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten). Mensen die langer dan één avond met "El Jakim" willen zingen, zijn van harte welkom op de repetitie-avonden op donderdag van 20.00-22.00 uur in de Gereformeerde Kerk in Zevenhuizen. Op 12 mei hebben Woningcorporatie De Samenwerking uit Gouda en Stichting Woonpartners Midden-Holland uit Waddinxveen, een intentie overeenkomst tot fusie ondertekend. De twee organisaties onderzoeken op korte termijn de organisatorische en financiële mogelijkheden voor een totale fusie. Indien het onderzoek werkbare resultaten oplevert zal een nieuwe orga nisatie met ruim 7.500 verhuureenheden ontstaan in de regio Midden- Holland. Woningcorporatie De Samenwerking beheert nu 3.000 eenheden in de gemeente Gouda. Woonpartners Midden-Holland heeft in totaal ruim 4.500 eenheden in eigendom in de gemeenten Waddinxveen en Zevenhuizen-Moerkapelle. Bij de twee organisaties werken ruim 70 medewerkers, indien tot fusie wordt besloten zal dit niet tot gedwongen ontslagen leiden. Wel wordt een gedeeltelijke integratie van de werkorganisaties overwogen. In geval van fusie zal voor beide organisaties de dienstverle ning aan de klanten in de huidige gemeenten gehandhaafd blijven. De directie en staf- en beleidsmedewerkers zullen worden samengebracht in het onlangs geopende nieuwe kantoor van Woonpartners te Waddinx veen. De beide organisaties hebben inmiddels de vakbonden op de hoogte gesteld van hun voornemens en hun medewerking verzocht bij de totstandkoming van een Sociaal Plan. Het onderzoek naar de mogelijkheid van fusie zal verricht worden door een extern accountantsbureau. Het haalbaarheidsonderzoek wordt ge richt op de organisatorische, financiële en volkshuisvestelijke sterkten en zwaktes van de twee woningcorporaties. Dit onderzoek zal in de maand juli worden afgerond, waarna de twee organisaties definities beslissen over het fusievoornemen. Bij een positief onderzoek zal in het najaar van 1999 een organisatorische fusie plaatsvinden, vooruitlopend op een totale juridische fusie op een later datum.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1999 | | pagina 1