Proefalarm sirenestelsel Rondrit trekkervrienden succes Bibliotheek viert Annie M.G. Schmidt-dag Millenniumprobleem? makelaardij o.g. ircus Waddinxveen Jlaybackshow in Rijnwoude jaarvergadering K.V.V. 1 feest ploedafname pvenhuizen zingt" fP 29 mei i' Welkom bij uw woonspecialist in de regio! *nife '«l-Moerl '"•ftsovoad '"«Bosko, v»el ook voor horloges: DIJKSHOORN BRILLEN Aan- en verkoop van woningen en bedrijven. Alle taxaties Hypotheken Ook 's avonds bereikbaar Leny Hovens Nrd. Dwarsweg 1 - 2761 GA Zevenhuizen - Tel. 0180-632001 NVM scfaa in w s ill cfe Regio - Op woensdag 2 juni om 12.00 uur wordt voor de tweede keer met de sirenes van het landelijke waarschu wingsstelsel een proefalarm gegeven. De sirenes werden medio 1997 in wer king gesteld. Ze vervingen toen de verouderde sirenes. De sirenes zijn bedoeld om de plaatselijke bevolking te waarschuwen als zich grote geva ren voordoen. Een voordeel van dit nieuwe sirene-netwerk is dat iedere sirene ook apart kan worden bediend. Burg. Boerstraat 2 Zevenhuizen Tel. 0180-633050 Daardoor is het mogelijk de bevolking zelfs per wijk te waarschuwen. Op 2 juni om 12.00 uur worden alle sirenes met een hoorbaar signaal ge test. Eenmaal per jaar gebeurt dit met toevoeging van geluid; in alle overige maanden wordt de apparatuur getest zonder dat het geluid te horen is. Het signaal zal op 2 juni met tussenpozen driemaal te horen zijn: om 12.00 uur, 12.05 uur en 12.10 uur. Voorafgaand aan het testen wordt een publiciteitscampagne georgani seerd. Thema hiervan is dat iedereen de boodschap begrijpt, die de sirenes uitzenden: "Als de sirene gaat, ga dan naar binnen, sluit deuren en ramen en zet radio of televisie aan". In de regio Midden-Holland wordt de informatie door de verantwoordelijke overheid dan verstrekt via radio West, via FM kanaal 88.4 of via de kabel. h ovens ra MAKELAAR jddinxveen - Op dinsdag 1, oensdag 2 en donderdag 3 juni zijn [[voorstellingen van Circus Bava- jaop het Evenemententerrein aan Ir Dreef. Op 1 juni zijn er twee voor tellingen, te weten om 16.15 en 1.1 uur; op woensdag 2 juni om |!en 19.00 uur en op donderdag iom 16.15 uur. Kaarten zijn lerkrijgbaar aan de circuskassa, s van 11.00 tot 12.30 uur en si uur voor de voorstelling. laddinxveen - Op zaterdagmiddag (2 juni organiseert Stichting Wijk- lerkDeZuidplas tijdens het jaarlijk- Lopen lucht muziekspektakel een Bavback Show voor kinderen, aorafgaand aan het avondpro- lamraa vindt de prijsuitreiking |aats. Hierbij worden bekers ver- eld, en iedere deelnemer krijgt je:, ingelijste foto van zijn of haar ptreden. Voor informatie en aan leiding: Jolanda Meiderwijk, tele- n0182-612237. Opgeven kan tot 3 (ni; deelname is gratis. tenthuizen - Op uitnodiging van de |aatselijke kiesvereniging van de in Rijnwoude wordt op lensdag 2junidoordsE. Hakvoort StAlphenaan den Rijn een tijdrede |itgesproken in het kerkgebouw 1 de Gereformeerde Gemeente de Dorpsstraat 63 in Benthui- fen. Aanvang 19.30 uur. rskoop-Op dinsdag 25 mei sluit de atholiekemwenvereniging Bos kop haar verenigingsjaar af met de vergadering. Na de pauze wordt f bingo gespeeld. De opbrengst is »r de "Doe een wens Stichting". e avond wordt gehouden in de pa teaal en begint om 20.00 uur. oskoop - Op zaterdag 29 mei orga- peert stichting Pul een 'Pulfeest'. ■iet feest wordt gehouden in de Ro- enburcht. Ditmaal zal de Engelse Iriemansformatie Fragment optre- 1®- Nd muziekaanbod varieert van fie Police en de Rolling Stones tot iMké Hazes en de Havenzangers. »ang 21.30 uur. Entree ƒ15,-. I' -•iapelle - Op woensdag 2 juni 1 van 19.00 tot 21.00 uur, in ge- Nw Moei veen aan de Herenweg Moedafname van het Rode Plaatsvinden. mwoU'2en zaterdag 29 mei i uur wordt in de Nederlands v-orrnde kerk in Zevenhuizen een ^zangavond gehouden. Deze L"C vorf't georganiseerd door F ytkenjk Gospelkoor "El Ja- r™ et koor zal een aantal liede- T b rengen en verder is eoen beid om samen te zingen. J* 'nstrumentaig begeleiding zal I "rg° Worden door: Peter Verwe- |J;geWeke Bakker en Sigrid WanrU V'00': '00P Boerma, kornet Wiepd 'an Elswiik. dwarsfluit v''e c'rum- De algehele lei- J' 'n "ancien van Ben kramer. De :tf Sra0s (er wordt een col li 1 ter bestrijding van Door Karin Heeren Hand Moerkapelle Met 43 tractoren ging de rondrit van de trekker vrienden op zaterdag 22 mei om 11.00 uur van start bij dorpshuis Op Moer. Onder goede weersom standigheden ging de stoet onderweg via de Molenviergang en het natuurgebied Korenmolen gat naar het monument aan de Rotte, nabij de Roerdomp. Daar hielden de tractoren halt om even stil te staan bij de geschiedenis van dit unieke stuk Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Waddinxveen - Een grote uitstalling kinderboeken van de hand van Annie M.G. Schmidt als eerbetoon aan een groots schrijfster. Op haar geboorte dag, 20 mei, heeft de Waddinxveense bibliotheek aandacht willen beste den aan het complete werk van Annie M.G. Schmidt. Jip en Janneke, Pluk van Petteflat, Abeltje, Ibbeltje en Minous; menig kind is groot geworden met de verhalen en de veie versjes van Annie M.G. Schmidt, haar tijd ver vooruit en met groot inlevingsvermogen in de wereld van een kind. De heer Bram Veerman was aan wezig om de geschiedenis toe- te lichten. Veerman heeft zich verdiept in de gebeurtenissen rond om de Roerdomp en het Jachthuis in de Tweede Wereldoorlog en heeft dit vastgelegd in zijn boek "Tussen licht en donker". Hij verhaalde over de on dergrondse activiteiten van onder andere Arend Verhoef, Cor van de Bogerd, Wobbes, Cor Eindhoven, Ja cob van Reij en John E. McCormick. De inudatie van de polder, het onder water zetten van onder andere de Eendragtspolder en de Tweemans polder, en de effecten hiervan op het leven in Zevenhuizen en Moerkapelle. De presentatie van Bram Veerman trok naast het grote aantal trekker vrienden een groot publiek. Veel aan wezige jongeren hoorden voor het eerst van de rol die de gemeenschap dag in bedrijf, en de Stichting Oud- Zevenhuizen-Moerkapelle die ook met een stand aanwezig was en infor matie kon verstrekken. De organisatie van de rondrit voor de trekkervrien den kan terugkijken op een geslaagde dag, waarbij het vooral opvallend was dat het aantal jongere deelnemers groot was. Het hoogtepunt op de Annie M.G. Schmidtdag was het optreden van de kinderen van de basisschool 'De Papegaai', gevestigd op het Asielzoekers centrum in Waddinxveen. Daarnaast konden de kinderen meedoen met een prijsvraag en voor de jongere kinderen een tekenwedstrijd. in deze periode heeft gespeeld. Na het verhaal van Bram Veerman konden de aanwezigen deelnemen aan een prijsvraag over de techniek van een drietal aanwezige tractoren. De uitslag van de prijsvraag is als volgt: De heer Leenders uit Rijssen- hout werd eerste en kreeg het boek "Tussen licht en donker". Op de twee de plaats eindigde Jeroen Vermulm uit Moerkapelle, hij mag komen wa terfietsen en pannenkoeken eten bij de Roerdomp en tot slot wonnen'vier meisjes van de camping, Joyce, An- net, Teska en Tanja, de derde prijs. Ook zij mogen een uurtje waterfiet sen. De prijsvraag werd mede georga niseerd door de beheerders van de camping en de Roerdomp. De kosten voor deelname bedroegen 1,50; de opbrengst komt ten goede aan het monument. Na de stop aan de Roerdomp ging de collone verder via de Middelweg naar de Zevenhuizerplas bij Oud-Verlaat en aansluitend terug naar Moerkapel le. De succesvolle rondrit is onder andere mogelijk geworden door de medewerking van de Stichting de Molenvrienden; alle vier de molens aan de Molenviergang waren zater- Bezoek vrijblijvend onze sfeervolle toonzalen Antwerpseweg 9 Gouda Telefoon 0182 - 69 21 11

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1999 | | pagina 1