Waddinxveense markt maakt stijlvolle rentree Oudheidkamer "Ons Verleden" open h GALL GALL GALLGALL f •v n Profiteer van onder staande aanbiedingen; Fietstocht senioren Musical Arnoldus van Osschool ppelklaveijassen in Welkom bij uw woonspecialist in de regio! Einduitvoering Kreater Vs p DIJKSHOORN BRILLEN Teacher's, Scotch Blended Whisky 70 cl voor 29,99, Iedere 2e fles Halve Prijs Passoa, The Passion Drink 70 cl van,24-r49' Q 99 voor J. ZJ Smirnoff Red Wodka 70 cl Voor 24,99, Iedere 2e fles Halve Prijs Bokma, Jonge Graanjenever 1 liter van 2^79^ 9^99 voor fa Ji En natuurlijk hebben wij mooie wijnen in de aanbieding Aanbiedingen geldig t/m 13 juli 1999 ZEVENHUIZEN Altijd iets bijzonders. makelaardij o.g. NVM ergiet erIand °nderk He jaargang nummer 824 23juni 1999 Benthuizen - Op dinsdag 29 juni or ganiseert de Ouderensoos een fiets tocht. Deze keer wordt de Meer- en S'oudenroute gefietst, welke onge veer 30 kilometer lang is. Bij goed leer wordt gestart rond 10.00 uur, lij "De Bron" aan de Dorpsstraat, aaast de Hervormde Kerk. Voor en na de tocht is er een kopje koffie of thee. Kosten voor deelna me ƒ3,-. Onderweg wordt een rust pauze ingelast. Voor meer informa tie kan men bellen naar de heer P. Verwey, telefoon 079-3313247. Devolgende route is gepland op 27 juli en is eveneens ongeveer 30 kilo meter lang. Benthuizen - Op vrijdagavond 25 (uni is om 20.00 uur op de Arnoldus van Osschool de uitvoering van de musical 'Heldendom'. Deze musical wordt uitgevoerd door de leerlin- van groep acht bij wijze van afscheid van de school. Het verhaal draait om een meidengroepje, een voetbalster, een ex-filmster en zwervers, uiteraard met spannende intriges en een verrassende ontkno ping. Met dit optreden wordt tevens het nieuwe podium in gebruik geno men, dat de school dankzij de op brengst van de fancyfair kon aan schaffen. Waddinxveen - tijdens de zomer maanden is er wekelijks koppelkla- verjassen in buurtcentrum de Boog aan de C. Huygenslaan 2. Aartvang 20.30 uur, zaal open 19.30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt ƒ10,- per kop pel. Het eerste kopje koffie is gratis. Vanaf vrijdag 25 juni is iedereen wekelijks van harte welkom. Bezoek vrijblijvend onze sfeervolle toonzalen timv(Tpsèw^ë;<r Go Telefoon 0182 - m 21 addinxveen - Op vrijdagavond 25 Mn organiseert Kreater, in samen werking met Balletschool Marcella, 3ar jaarlijkse einduitvoering in de "taoetingskerk aan de Groens te. Aanvang 19.30 uur. Toe- gratis. programma van deze avond jat een gevarieerde aanblik. Tal "muziekgroepen zullen zich Pre~ eren, elk met een eigen stijl en s», ,re' Het Programma wordt C.aP d°0r het leer'ingenorkest he> l°rd Van Concordia, waarna heekaccordeonorkest van In h r °P Zal treden- Hierna tre- oi S'^aargroep, enkele jonge au v e,er!mSen en het Kreorkest kest d PaUZe treden het strijkor- en ''erlmgm, de saxgroep De iv ''"ende balletgroepen op. QDtrpu'.1'. wordt besloten met een "u van de slagwerkgroep en ledereen is welkom. Door Svlvia van Doornen Waddinxveen - De werkzaamhe den in verband met het verkeer scirculatieplan Koningin Wilhelminaplein, Koningin Wilhelminasingel en Willem de Zwijgerlaan, maakten het noodzakelijk dat een gedeelte van de Waddinxveense markt voor een periode van drie weken verhuisde naar de Mauritslaan. Volgens markt meester J. Meijer is deze tijdelij ke verhuizing goed verlopen: "Voor 7.00 uur 's ochtends dienden de geparkeerde auto's van de omwonenden te worden verwijderd, waarbij werkelijk geen onvertogen woord is gevallen. Zowel de bewoners als de ambulante handelaren hebben dan ook op prima wijze hun medewerking verleend. Op 11 juni keerden de handel aren terug naar de oude plek. Afgelopen vrijdagmiddag 18 juni werd de rentree van de week markt, dat gelijktijdig viel met het 40- jarig bestaan van winkeliersvereni ging 'Koningin Wilhelminaplein', uit gebreid gevierd. Het werd een feest- markt in oud-hollandse stijl, volledig tot stand gekomen door de Waddinx veense marktkooplieden. Met name Door twee charmante dames werden rozen overhandigd aan de marktbezoekers door een aantal kooplieden die ge huld waren in gepaste kledij, de klan ken van vaderlandse liederen en oude kinderliedjes en niet te vergeten het zonnige weer, leek iedereen goed ge mutst en zat de sfeer er echt in. De kinderen mochten allemaal een ca deautje pakken bij het meisje met de grabbelrok, terwijl de moeders een prachtige roos kregen overhandigd door één van de in stijl geklede da mes, die samen, met een mand vol bloemen, over de markt schreden. Ook waren er allerlei spelletjes zoals het rad van avontuur en het gewicht raden van kazen. Aan de spelletjes was een prijzenpakket van ƒ9.000,- verbonden. Hoewel de markt weer terug is op zijn oude plek, zullen de werkzaamheden in de omgeving nog wel even voortdu ren en voor ongemak zorgen. "Na de bouwvakantie zal er een tijdelijke wegafsluiting zijn in verband met de werkzaamheden aan de Juliana van Stolberglaan en Willem de Zwijgersin gel richting Alexandertunnel. De marktbezoekers zullen hier weinig van merken, maar de handelaren zul len met hun auto's dan moeilijk bij de kramen kunnen komen", aldus markt meester Meijer. Burg. Boerstraat 2 Zevenhuizen Tel. 0180-633050 De medewerkers van versspecialist Van Bemmel zagen er op en top oud-hollands uit... Dorpsstraat 129 - Zevenhuizen - Tel.: (0180) - 63 12 51 Zevenhuizen - Op zaterdag 26 juni is Historisch Centrum "Ons Verleden" te bezoeken van 13.30 tot 16.00 uur. De thematentoonstelling 'Gezondheidszorg, van huismiddel tot ziekenhuis' zal naar verwachting volop belangstellenden trekken. Verder zal er een kleurplaten-expositie te bewonderen zijn van groep 5 van basisschool 'De Eendragt', die onlangs op bezoek geweest is. 'Juf Corrie' is met haar gevolg op vrijdagmiddag 21 mei in het museum op bezoek geweest, alwaar de groep door enkele vaste vrijwilligers is rondgeleid. De klas werd door de juf in kleine groepjes verdeeld, en per thema werd een vragenlijst ingevuld. Ais verrassing werd een verfrissing aangeboden, en een kleurplaat om er in de klas het beste van te maken. Deze kleurplaten zullen worden tentoongesteld in de Oudheidkamer. Het bestuur van de Stichting Oud Zevenhuizen/Moerkapelle heeft besloten om hier een terugkomend onderdeel van te maken na een klassenbezoek. De verwachting wordt dan ook uitgesproken dat in de Oudheidkamer nieuw Zevenhuizens of Moerkapels talent ontdekt kan worden. Zij die zaterdag 26 juni een bezoek brengen aan de Oudheidkamer "Ons Verleden" zal gevraagd worden onbekende foto's "thuis te brengen". Voor meer informatie kan men zich wenden tot de secretaris van de stichting, de heer J.A.J. van Lowijde, telefoon 0180-633304. h 0 vens Aan- en verkoop van woningen en bedrijven. Alle taxaties Hypotheken Ook 's avonds bereikbaar Leny Hovens Nrd. Dwarsweg 1 - 2761 GA Zevenhuizen - Tel. 0180-632001 ra MAKELAAR

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1999 | | pagina 1