Sïc*«-Jsr*-. Levering half-pipe weken vertraagd Hart van Holland Prijswinnaars zomerpuzzel millenniumprobleem? \s Oudheidkamer tijdens vakantie normaal geopend Fietstocht senioren in Benthuizen Tentdagen Benthuizen t Welkom bij uw woonspecialist in de regio! j ook voor horloges: DIJKSHOORN BRILLEN voor jongeren Met ingang van heden kunnen kopij en advertenties doorgegeven worden via onderstaande nummers: hartvanholland@box.nl Ir -* ISDN (0180) 634907 2 a k - I p e n makelaardij o.g. NVM 21e jaargang nummer 828 21 juli 1999 Zevenhuizen - De Oudheidkamer van de Stichting Zevenhuizen- Moerkapelle is op dinsdag 27 juli geopend voor het publiek van 19.00 tot 21.00 uur. Tijdens deze avond kan men een blik werpen op de ten toonstelling 'gezondheidszorg*. De Stichting doet een oproep om voor de komende tentoonstelling, die als het 'winter' heeft, winterse attributen en foto's in bruikleen te geven, zodat een complete tentoon stelling kan ontstaan. Voor meer informatie: Johan Otte- vanger, telefoon 0180-638180. Benthuizen- De Ouderensoos in Benthuizen organiseert op dinsdag 27 juli weer een fietstocht. Deze keer wordt de Groêhe Hart route gefietst en die is ongeveer 30 kilo meter lang. We starten rond 10.00 uur bij "De Bron" aan de Dorps straat te Benthuizen, naast de Her vormde Kerk. Kosten voor deelname is 3,=Voor en na de tocht is er een kopje koffie of thee. Onderweg wordt er een rustpauze ingelast. Voor meer in formatie: de heer P. Verwey, tele- toon 079-3313247. De volgende route is gepland op 24 augustus en is ook ongeveer 30 kilo meter lang. Bij slecht weer wordt de fietsroute een week uitgesteld. I Burg. Boerstraat 2 Zevenhuizen I Tel. 0180-633050 Benthuizen - Van 11 tot en met 13 augustus worden in Benthuizen de Tentdagen' georganiseerd. Dit evangelisatieproject heeft als the- roa Post voor jou!" De deelnemers gaan tijdens de tent- c agen liederen zingen, luisteren verhalen bij de bijbel, knutse- en nog veel meer. Alle kinderen groep 1 tot en met 8 van de asisschool zijn van harte welkom. ^organisatie van de 'Tentdagen' ee00'i yoor de jongeren vanaf de [j6rst® ^as van het voortgezet on- erwi's 'ets in de postbodepet. Op üensdagavond wordt 'de survival' °uden en °P donderdagavond °rden de jongeren getrakteerd op "«toneelstuk "Over-leven". Het to- e - :k wordt verzorgd door kof- we P Schuilplaats. De brand- l ZOfgt vrijdagavond voor ver var "h V0°r iedereen d°or middel p 'et inmiddels traditionele Brandweerfeest. aani' 'aat ti)dens de "T entdagen' Vof 'DPelgaarde in Benthuizen. d rinformatie: Mariëtte van 'Pt, telefoon 079-3317077. Door Karin Heeren Zevenhuizen/Moerkapelle - De twee terreinen zijn er klaar voor en de liefhebbers van skaten ook. De leverancier vein de materieden voor de twee zogenaamde half pipe skatebanen laat tot week 36 op zich wachten (momenteel is het week 29). Het terrein in Zevenhui zen ligt bij de Leliestraat en in Moerkapelle kunnen skaters te recht bij Dorpshuis Op Moer; daar is het veld in gereedheid gebracht. Inmiddels wordt er van de terrei nen toch al gebruik gemaakt. Een eenzame skater in Zevenhuizen ("Ik wil wel wat zeggen maar niet op de foto") rijdt wat rondjes op het asfalt, maakt een aantal gevaarlijk uitziende sprongen over een plank op een steen, waardoor er een soort 'springschans' ontstaat. "Het is jammer dat de half pipe er nog niet is. Het is vakantie en het zou leuk zijn om dicht bij huis te kunnen skaten. Het is wel gaaf dat er een komt, wat ons betreft liever van daag dan morgen." Er zijn wat stille getuigen die duidelijk maken dat het terrein aantrekkingskracht heeft op de jeugd. Lege blikjes en lege chipszakjes duiden op de afwe zigheid van een vuilnisbak. Een mooie geasfalteerde vlakte, een mooi betegeld toegangspad, enthousiasme genoeg van de vele skaters in Zevenhuizen ..nu de half-pipe nog! Ook in Moerkapelle is de locatie gereedde skaters willen wel, maar de bijbehorende attributen laten op zich wachten. Tijdens de raadsvergadering van 11 mei jongstleden werd door de ge meenteraad ingestemd met het voorstel om een skatevoorziening te realiseren. Het was de bedoeling van het college en de betrokken ambtenaren om dit nog voor de zomervakantie te volbrengen. Le vering van de benodigde materia len laat echter op zich wachten. Gemeentesecretaris de heer A. Vis ser vindt het erg jammer dat het zo lang moet duren. "Helaas zijn wij niet in staat om de materialen zelf te maken anders hadden wij dat graag gedaan. Wij zijn afhankelijk van de leverancier en deze kan pas week 36 leveren." Het is voor de jeugd nu nog even afwachten, maar in september zal er dan zowel in Zevenhuizen als in Moerkapelle geskate kunnen wor den. De door de CDA fractie gewenste overdekte 'hangplek' voor jongeren zal nog op zich laten wachten. Voor alsnog worden er bij de skatevoor ziening bankjes geplaatst en van overdekte hangplekken is nog geen sprake. Bezoek vrijblijvend onze sfeervolle toonzalen i Antwerpseweg 9 Gouda V Telefoon 0182 - 69 21 11 Dék"mt Voorhet 'Van^«ana Zevenhuizen - Vorige week stond in het Hart van Holland de eerste "Zomerpuz zel voor de thuisblijvers". Heel veel inzendingen kwamen er binnen. Iedereen had de juiste oplossing ingestuurd: "Zaklopen". De vier gelukkige winnaars van deze week kunnen vanaf vandaag tot en met 1 september hun prijs afhalen bij het kantoor van Hart van Holland aan de Noordelijke Dwarsweg 1 a in Zevenhui zen. Die vier winnaars zijn: H. en P. Konijn-De Man, Wilhelminastraat 8, Moerkapelle; A. Uittenbroek, Wilde Veenen 75, Moerkapelle; Me vrouw van der Knijff, 6e Tochtweg 1, Waddinxveen; I. Dijks hoorn, Schielandsingel 37, Zevenhuizen. De volgende zomerpuzzel staat in het Hart van Holland van O h ovens Aan- en verkoop van woningen en bedrijven. Alle taxaties Hypotheken Ook 's avonds bereikbaar Leny Hovens Nrd. Dwarsweg 1 -2761 GA Zevenhuizen - Tel. 0180-632001 ra MAKELAAR

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1999 | | pagina 1