■v^ZZWeek: Jaarmarkt Hazerswoude wederom een succes! Oogstfeest in Zevenhuizen - Terug in de historie Als u iets mist.. tv kcr' jeévéJitieiiht'j: Collecte kankerbestrijding Plattelandsvrouwen *fieuw seizoen Ons Jeugdhuis j Voorlichtingsavond jover de Euro Welkom bij uw woonspecialist in de regio! |21e jaargang Inummer 834 li september 1999 Terugblik op de allereerste jaarmarkt ook voor boortoestel len: DIJKSHOORN BRILLEN Terug in de tijd The Night of Harmony Veel activiteiten iMoerkapelle - De jaarlijkse collecte [voor het KWF zal dit jaar gehouden Worden van 6 tot en met 11 septem ber. bp maandag 6 september om onge veer 11.30 uur is op TV1, bij het programma "Vinger aan de pols", de pfdeling Moerkapelle te zien. jloerkapelle-DeNederlandse Bond fcan Plattelandsvrouwen, afdeling lloerkapelie, houdt woensdag 8 (eptember haar maandelijkse bij- lenkomst in dorpshuis "Op Moer" jmi 20.00 uur. De avond wordt ver- torgd door The World of Scotland pit Puttershoek. Peter Broekhuij- ien en zijn Schotse vrouw, Fiona (dams laten vele facetten van ichotland zien, horen, ruiken en groeven. In het "rondje Schotland" nijgen de aanwezigen op ontspan den wijze en met humor uit over het bntstaan van Schotland en de le venswijze van het Schotse gezin, ptroducees betalen 7,50. Boskoop - In september begint het hieuwe seizoen in "Ons Jeugdhuis", ppen huis is er op woensdag 8 sep- V-Ver en donderdag 2 september. Jk jeugd van 7 en 8 jaar is welkom kp de woensdagmiddag van 13.30 lot 15.00 uur. De afdelingen zijn Franden, figuurzagen, handwerken (allerlei. Pe jeugd van 8 tot en met lOjaarop fde donderdagmiddag van 15.45 tot |17.15 uur. De afdelingen zijn bran den, figuurzagen, handwerken, al lerlei pitrieten. pen de 10 tot en met 14 jarigen op de donderdagavond van 19.00 tot rJ.30 uur. De afdelingen zijn hand- perken, allerlei vliegtuigbouw en potenbouw. jVijdagavond 10 september van p 30 tot 21.00 uur is er poppen Ijoakenvoor 12toten met 16jarigen. I dereen is van harte welkom; het Mres is Julianastraat 50. Voor na if"' informatie: telefoon 0172- 217428 of 213834. laddinxveen - De Stichting Vrou- •Mraad Waddinxveen en de Stich- fS ^addinxveens Welzijnswerk rganiseren in samenwerking met e Rabobank afdeling Waddinx- I .een een v°orlichtingsavond over f invoering van de Euro in Neder- ^eer van Dijk zal infor- a ie geven over alle aspecten die en bij de invoering van deze jfropese munt: Programma ziet er als volgt uit: Ip ,e' ,'"8 over het verleden, heden °e omst van ons geldstelsel; au/> rnet de gelegenheid tot het -vm e" Van 6(0 drankje; aJ ''m Euro in de praktijk"; Vfaopn t0t ^et ste"en van n komst vindt plaats op don- •V september in gebouw 2o if r aan de Kerkstraat 13 van gratis v,.22'00 UUr' De toe§ang is ledereen is welkom. 'a MoerkaTn °n Dorsw pe"e i v«'ende °nstratie oe T «leer» Door Sylvia van Doornen Hazerswoude-dorp - Van woensdag 25 tot en met zaterdag 28 augustus werd in het oostelijk gedeel te van de Dorpsstraat voor de 25e keer de jaar markt georganiseerd. Ook dit jaar werd het een gezellig dorpsevenement met als hoogtepunten onder andere de circus-ballonnenoptocht voor de kinderen en het optreden van clown Frederico op vrijdagavond, de gezellige braderie met meer dan 100 kramen op zaterdag en een groot laser vuurwerk ter afsluiting. Door winkeliersvereni ging "MICO" die de jaarmarkt ieder jaar organi seert, werd voor deze laatste jaarmarkt van de eeuw een bijzonder gevarieerd programma sa mengesteld met veel eigentijdse attracties. Zo konden de kinderen op het kermisterrein genie ten van de teletubbies, werden er Aerobics en Inline-skate demonstraties gegeven en kon men meedoen met de karaokeshow. Meer traditioneel waren de Hazerswoudse kampioenschappen boegsprietlopen aan de Warnaarkade, het pony ringsteken aan het Ambachtsplein en het kratsta- pelen op het podium bij de Driehof. Jong en oud heeft zich vorige week en afgelopen weekeinde dan ook prima weten te vermaken in Hazerswou- de-dorp; er was werkelijk van alles te beleven! De eerste jaarmarkt van Hazerswoude werd gehouden in 1975 en was meteen een succes. Ook toen werd het oostelijk ge deelte van de Dorpsstraat met name tij dens de avondactiviteiten voor verkeer afgesloten. Het dorpse karakter van de jaarmarkt kwam destijds al duidelijk naar voren; zo werd de jaarmarkt op donder dagavond geopend met het aansnijden van het door de slagers Van Meurs en Rietveld bereide speenvarken door de toenmalige burgemeester J. ten Heuvel hof, werden door bakker Boer pannenkoe ken gebakken en beide slagers hadden als 'grootste evenement' een broodje met var kensvlees vers van het spit in de aanbie ding. Voor het podium bij de Driehof werden op vrijdagavond na het startsein van burgemeester Boelen, ballonnen opgelaten. Burg. Boerstraat 2 Zevenhuizen Tel. 0180-633050 Zevenhuizen - Zaterdag 4 september gaat Zevenhuizen terug in de historie. Terug naar de tijd rond 1570 waarin De Watergeuzen Zevenhuizen zullen ontzetten van de Spanjaarden. Dit historisch tafereel begint bij de ophaal brug waar de Spanjaarden de wacht houden. Met een slimme omweg weten de Watergeuzen deze brug in handen te krijgen. Deze geschiedenis zal ter plekke door Nico Dirkzwager nader worden toegelicht. Dit geldt ook voor wat men in de Herberg met elkaar bespreekt. De betaling van de Tiende Penning leidt tot een conflict met De Spanjaarden. Deze zien intussen de Watergeuzen door de Dorpsstraat naderen en sluiten de Dorpspoort. Deze wordt geramd en De Spanjaarden worden overmeesterd en vervolgens veroordeeld. De 1 April-vereniging Brielle en een 25-tal Zevenhuizense Watergeuzen en Spanjaarden zullen dit tafereel om 11.00 en 15.00 uur in beeld brengen. Minder ver in jaren. Terug naar de Bezoek vrijblijvend onze sfeervolle toonzalen Antwerpseweg 9 Gouda f Telefoon 0182 69 21 11 jaren vijftig met de tentoonstelling van de oude landbouwtractoren en machines in de Noordzijde en op het Catgesplein in de noordzijde en op het Catgesplein in de Dorpsstraat. Hoe dit toen ging in de mooie polders in deze regio kan men ook zien in het Rabo Grand Café met de film van de familie van der Torren die daar wordt gedraaid. Hier vindt men ook de mini- smederij van Bram Heij. Het Oogstfeest start op de vrijdag avond met het traditionele Dorps plein-concert. In de Oogstfeestkrant is het volledige programma van dit gezamenlijke populaire/klassieke concert opgenomen. Een concert met De Kleine Trompetter, het koor Inva sion en de band Flower to the people en met de Zevenhuizense meiden "Van de Straat". Het concert begint om 20.00 uur. Met heel veel muziek, met straator kesten, met country- en westernmu- ziek, met line-dancing, met jaren zes tig muziek van "The Thunderbirds". met een grote rommelmarkt, met oude motorfietsen, met een speciaal kinderplein en een puur gezellige bra derie.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1999 | | pagina 1