•£?- Actieve herfstweek in zwembad De Koornmolen GALLGALL Ons Verleden open op 30 oktober GALLGALL Gaslek bij sloopwerkzaamheden MVt Profiteer van onder staande aanbiedïn en: Millenniumprobleem? Verkoping in de Rank Films in Kreater Contactavond Histori sche Kring Reformatie-avond I Israëlavonden Werkbezoek ^biedsgedeputeerde Welkom bij uw woonspecialist in de regio! Molenhuisnieuws ZEVENHUIZEN Altijd iets bijzonders |22e jaargang l.uimmer 842 |27 oktober 1999 Henkes jonge jenever liter vanZ^r^r voor Malt van de maand november Lagavulin 16 years old Single Islay Whisky van ji&r§ir ^Q99 voor ZJ m ook voor horloges: DIJKSHOORN BRILLEN Henkes Vieux liter van _24t49T voor Martell V.S.O.P. Cognac 70 cl vaniJSr99T AQW voor En natuurlijk hebben wij mooie wijn in de aanbieding Aanbiedingen geldig t/m 16 november 1999 1 Moerkapelle Op donderdag 4 november organiseert de Lektuur I ommissie IZB (Inwendige Zen- Idingsbond) van de Nederlandse I nervormde Kerk een verkoping in I feet Verenigingsgebouw "De Rank" I an de Dorpsstraat van 10.30 tot 116.30 uur. I Op de "boekentafel" vindt men I christelijke boeken, kinderboeken, I bijbels, kalenders, wenskaarten I met of zonder tèkst en nog veel Ieer. Voor meer informatie: tele- I [loon 0182-615758. baddinxveen - Op vrijdag 29 okto ber wordt in'Kreater, centrum voor kunstzinnige vorming, de film "Die fealzmanner von Tibet" vertoond. ^Aanvang 20.00 uur. Op woensdag 3 november wordt voor kinderen de film "De vriende lijke grote reus" gedraaid. Aanvang 13.30 uur. Benthuizen - De Historische Kring Benthuizen organiseert op vrijdag 29 oktober een contactavond in De Bron, achter de hervormde kerk. Aanvang 20.00 uur. Tijdens deze avond wordt een dia-klankbeeld vertoond onder de titel "De Sint Janskerk met haar Goudse glazen", door M.R. Tompot uit Gouda, iedereen is welkom. Benthuizen - Op woensdag 27 okto ber wordt een hervormingsdienst gehouden in de Nederlands her- i'ormde kerk in Benthuizen. De organisatie is in handen van de Stichting "In de Rechte Straat" Gouda. Spreker is dominee W. van Gorsel uit Bergambacht over het onderwerp: "Verlies- en winstreke- n'ng Muzikale medewerking wordt verleend door het Her vormd Gemengd Koor Immanuel en kinderkoor De Benthuizer Zan gertjes. Aan het orgel zit de heer J. [isen aan de piano Kees de Bruin. Be avond begint om 19.30 uur. iedereen is welkom. (kaddinxveen - Op dinsdag- en oensdagavond 9 en 10 november jnoucit de stichting Sjofar twee Isra- [lavonden in het Anne Frankcen- lrum aan het Jan van Bijnenpad 1. spreekster is mevrouw H. Stran- ers Beide avonden beginnen om WO uur. ([venhuizen-Moerkapelle - Vrijdag (oktober bezoekt (gebieds)ged- 'P mevrouw E. Hallensleben vdA) (je gemeente Zevenhuizen- rkapelle. Na ontvangst in het (([entehuis zal met Gedeputeer- v ("ensleben door het college Burgemeester en wethouders e" worden gevierd over actu- j O'iUvikkelingen qua ruimtelijke f-nir|g, volkshuisvesting, ver- er en vervoer. Op het program- i, staan een rondrit door de I "(ente> een bedrijfsbezoek en W met P'aalselijke onderne- Mevrouw Hallensleben is 'Tril 1999 gebiedsgedepute- (^'I-Holland Oost en maakt de fr"'e tijd een kennismakings- ''oor gemeenten in haar 'dis- Door Khrin Heeren Zevenhuizen - Tijdens de herfst vakantie werden bij zwembad De Koornmolen elke dag leuke activiteiten georganiseerd. De maandag begon met een kikker middag, waarbij er kikkers gemaakt kon worden, er een kikkerwedstrijd gedaan werd en kikkersnoepjes gegeten. Op dinsdag was de beurt aan de clowns: schminken en maskers maken, een clownsact en een videofilm van Bassie en Adri- aan stonden op het programma. Poffertjes waren er op woens dag, met allerlei spelletjes en op donderdag was het herfst in het zwembad. Op vrijdag hadden veel zwemmers hun pyjama mee genomen want het was aquapy- jamadancedag. Swingen op lek kere muziek in je pyjama en met je slaapmuts op. Daarna uiteraard nog even afkoelen in het lekkere frisse water. Bezoek vrijblijvend onze sfeervolle toonzalen Antwerpseweg 9 Gouda Telefoon 0182 69 21 11 Benthuizen - Zaterdag 30 oktober is er een recreatieve demonstratie in het Molenhuis. Dit keer laat Lianne van der Wel zien hoe je door middel van figuurzagen mobielen, lampjes, kapstokjes en dergelijke kunt maken voor de kinderkamer. Het Molen huis is geopend iedere zaterdagmid dag van 13.30 tot 17.00 uur liter Burg. Boerstraat 2 Zevenhuizen Tel. 0180-633050 Zevenhuizen - Historisch Centrum "Ons Verleden" van de Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle is zater dag 30 oktober te bezichtigen vanaf 13.30 uur. Op dit moment is er. geen thematentoonstelling doch de stan daardcollectie kent vele verrassende elementen voor jong en oud. Opnieuw zal een aantal onbekende foto's worden neergelegd met daar aan de vraag verbonden: "Wie helpt ons aan de namen?". De toegang is gratis en het bezoekadres is Twe- manspolder 15. Verder heeft de 15-jarige stichting een aantal activiteiten op de rol staan: zaterdag 27 november om 14.00 uur: Opening thematentoon stelling "Winter". De stichting zoekt nog foto's waarop tengevolge van het winterse weer verkeersproble men zijn te zien. Voorts zal op dins dag 7 december onder het motto "Wat zijn uw oude spulletjes waard" gratis taxatie plaatsvinden in "Ons Verleden". Aanvang 19.00 uur. Voor nadere informatie: 0180-633304 Dorpsstraat 129 Zevenhuizen - Tel.: (0180) - 63 12 51 Zevenhuizen - Dinsdagmorgen 26 oktober om omstreeks 8.00 uur werd tijdens sloopwerkzaamheden op de hoek Dorpsstraat-Noordelijke Dwarsweg een gas leiding geraakt. Brandweer en politie zetten de omgeving af. Na anderhalf uur stank- en verkeersoverlast werd het probleem door het energiebedrijf opgelost.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1999 | | pagina 1