Maak de droom waar! Substraatteelt vrij gesteld van Onroe- rend-zaakbelasting na Defecte verkeersinstallatie oorzaak van ongeluk Verrassende expositie over Sinterklaascultuur Geen bril meer? Part-time Verkoopster- Verkoper h\ makelaardij o.g. Tekeningen maken Gouweshow Sinterklaas eerst in Boskoop Prinsenbal bij de Krooshappers Welkom bij uw woonspecialist in de regio! voor Sinterklaas ook voor contactlenzen: Jan van Dijk Groente en Fruit te Moerkapelle vraagt op de markt voor donderdag en vrijdag prima beloning 079 - 593 2151 b.g.g. Bodegraven: 0172 - 617 858 NVM DIJKSHOORN BRILLEN voor verdere inlichtingen: Moerkapelle: Ook dit jaar organiseert de Stichting Welzijn Gehandicap ten Nederland (SWGN) de Sinterklaasaktie "Maak de droom waar". Het project "Maak de droom waar" van SWGN stelt jaarlijks ongeveer 1000 verstandelijk en meer voudig gehandicapten, woonachtig in de centra voor men sen met een verstandelijke handicap, in staat de reis van hun leven te maken naar Disneyland Parijs. Door middel van de verkoop van chocolade Sinterklaasfi guren (drie chocolade Sinterklaasfiguren verpakt in een luxe geschenkverpakking) aan het bedrijfsleven en particu lieren hoopt SWGN de droom van zoveel mogelijk gehandi capten waar te maken. SWGN heeft zo'n 50.000 bedrijven aangeschreven met het verzoek of zij chocolade Sinterkla zen willen kopen voor hun personeel en/of relaties. De ver koopprijs bedraagt ƒ6,95 per doosje. In een doosje zitten drie Sinterklaasfigüren (melk-puur-wit). Ook bestaat de mogelijkheid voor een bedrijf om een aan tal doosjes voor haar rekening te nemen. Deze worden dan op 5 december uitgedeeld aan kinderen in ziekenhuizen, en aan verstandelijk gehandicapte kinderen. Vorig jaar heeft SWGN 50.100 marsepeinen Sinterklazen verkocht, waarvan er 12.500 aan kin deren mochten worden weggegeven. Daar niet iedereen van marsepein houdt heeft SWGN dit jaar gekozen voor chocolade Sinterklaasfiguren. Zevenhuizen-Moerkapelle- Dinsdag 26 oktober heeft de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel aangenomen om de substraatleelt ook onder de wettelijk verplichte cultuurgrondvrijstelling in de onroerend-zaakbelasting (ozb) te laten vallen. Dat betekent dat met ingang van 1 januari 2000 de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle over substra- tteelt geen ozb meer kan heffen. De vrijstelling gold al voor de teelt in volle grond. Sinds 1999 werd in de gemeente Zevenhuizen-Moer kapelle wel ozb geheven over substraatteelt. Achterliggende reden was vrijstelling van onroe rend-zaakbelasting voor de substraatteelt niet af te wenden op de heffingen voor de overige burgers. Nog tot 1 januari 2000 handhaaft de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle de heffing van ozb over de substraatteelt. Voor informa tie over de Sin terklaasaktie "Maak de droom waar": Jan Slager, telefoon 079- 3318700. ovens Aan- en verkoop van woningen en bedrijven. Alle taxaties Hypotheken Ook 's avonds bereikbaar Leny Hovens Nrd. Dwarsweg 1 - 2761 GA Zevenhuizen - Tel. 0180-632001 MAKELAAR 22e jaargang nummer 844 10 november 1999 - "addinxveen - Kleindierensport- 'reniging Midden Holland houdt .P 12 en 13 november de Jouwe Show" in sporthal Groens- a3rd aan de Wingerd 2. Op deze eindierententoonstelling kan en konijnen in allerlei kleuren, S °ot en klein, cavia's gladharig, rstelharig en met krulletjes, S ote en krielhoenders met en zon- I ,r 'eren aan de poten, met krul- 'es "n zijdevederig, duiven in rschillende kleuren en rassen en (7 f' beuren hamsters, muizen, 8 oils en ratten bewonderen. h«|Ze z'in ^oor inzenders uit de e reSio ingestuurd. De show is "l end op donderdag 11 novem- p van 20.00 tot 22.00 uur, vrijdag november van 10.00 tot 23.00 lnrJrn zaterdag 13 november van II Hot 16.00 uur. De toegang is jBoskoop - De eerste Igemeente die Sint izaterdag 13 novem ber, na de aan tast in Neder land. die iedereen via de televisie kan volgen, aan doet is Boskoop. Al om 14.00 uur komt hij, uiteraard met een flink aantal Pieten, via de Gouwe aan bij jde Galerij (tussen dierenspeciaal zaak de Koning en Ed Reusken). lOp de boot wordt hij door zijn leigen Pietenband begeleid, maar eenmaal aan wal zal hij door de Iplaatselijke Harmonie Concordia naar het gemeentehuis worden gebracht. Voor het gemeentehuis op de Zijde wordt hij ontvangen idoor burgemeester Rijsdijk. Na wederzijdse toespraken zal de Sint met zijn Pieten nog enige tijd in het icentrum verblijven. Burg. Boerstraat 2 Zevenhuizen Tel. 0180-633050 Boskoop - De jaarlijkse wisseling vrn Prins en hofdame voor het komende carnavalsseizoen krijgt zaterdag 13 november z'n beslag tijdens het Prinsenbal in De Rozen- burcht. De avond heeft als thema Doe eens raar met je haar en doe eens gek met je bek!". Geen ver- deelpartijen dus, maar wel moge- "ikheden genoeg om 'het koppie' om te vormen tot een opvallend geheel! Muzikaal wordt de avond opge luisterd door de band "What about Bob Prins Toverkol en hofdame Sylvia zullen hun functie neerleggen en opgenomen worden in het convent !®n óud-prinsen en hofdames. Om «11 uur worden hun opvolgers kend gemaakt en ingewijd. Boe- renkapel de Baggerbeugels is op oeze avond eveneens van de partij; zo ook de dansgardes en de Raad an 'If. Aanvang 21.00 uur. Bezoek vrijblijvend onze sfeervolle toonzalen Antwerpseweg 9 Gouda Telefoon 0182 - 69 21 XI Zevenhuizen- Nadat de verkeers lichten op de kruising Burgeme- ster Klinkhamerweg Noordelijke Dwarsweg ruim een week buiten werking waren, kwam het zater dag 6 november tot een ongeluk op deze drukke kruising. Hierbij waren twee auto's betrokken en de hulpdiensten moesten uitruk ken om assistentie te verlenen. Door een ongeluk een week eer der waren de verkeerslichten buiten werking. Doordat er materiaal ter vervanging besteld moest worden, liet de reparatie op zich wachten tot maandag 8 novem ber. Tot grote ergernis van de vele weggebruikers. Doordat de Burge meester Klinkhamerweg vooral tij dens de spits frequent gebruikt wordt als doorgaande provinciale weg, wordt er vaak hard gereden, waardoor oversteken zeer moei zaam werd. Vooral schoolgaande kinderen hadden vorige week moei te om op tijd en veilig op school te komen. Zevenhuizen - Een nagekomen bericht van de Postpiet voor alle kinderen in Zevenhuizen: Sinter klaas verzoekt de Zevenhuizense kinderen zelf een tekening voor hem te maken. Die tekeningen kun nen tot en met 15 november bij de winkel van bakker Gerritsen wor den ingeleverd. De mooiste teke- hi ningen komen in het Sint-teke- ningen-museum te tae hangen en de alleraller- mooiste worden met een prijsje beloond. Vergeet vooral niet je X 'fjp naam en leeftijd op de tekening te zetten! Zevenhuizen- Onder het motto "Sinterklaascultuur van deze eeuw ver rassend uitgepakt" werd op donderdag 4 november in de bibliotheek van Zevenhuizen een interessante expositie geopend door de heer Porck, conservator van de papierhistorische collectie van de Koninklijke Biblio theek in Den Haag. Duizelingwekkende hoeveelheden sinterklaaspapier, gecombineerd met vele typische Sinterklaasattributen geven een goed beeld van de ontwikkeling van de Sinterklaas traditie in de afgelopen decennia. Door Karin Heeren Door Karin Heeren Met veel geduld en is de tentoonstelling samengesteld door Madeion Duijvesteijn uit Zevenhuizen en Marianne Rigterink uit Krimpen aan den Lek. Ingedeeld op thema en voorzien van allerlei relevante infor matie kunnen bezoekers een goed beeld krijgen van de Sintcultuur. Al jaren lang verzamelen beide dames allerlei soorten papier, bij elkaar inmiddels meer dan 1400 soorten. Ingelijste stukken, maar ook in boeken gebonden, ligt alles ter inzage bij de bibliotheek tot en met zaterdag 4 december, tij dens de normale openingstijden van de bibliotheek.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1999 | | pagina 1