De Ondernemerskring blikte terug en vooruit Biedt zich aan: vrouw op achtergrond. ierstshow Rolling '90 wva Kerstconcert 1 Welkom bij uw 3 woonspecialist in de regio! I Volkskerstzang Kerstkaarten bij Zang en Kleur Kerststukjes voor de gasten van de Zonnebloem (Bingo in De Paddestoel paa rtavond De Gouwe Rijders op woensdag 5 januari 2000 van 15.00 tot 20.00 uur zie voor meer informatie het ^errieentenieuws op pagina 4 22e jaarga nummer 8 22 december 1 l Als NBVA-adviseur zijn wij gespecialiseerd in bijna alle geldzaken. Of het nu gaat om verze keringen, financieringen of andersoortig financieel advies. Of wij ook voor uw onderneming de juiste vrouwen zijn? Daar komt u vanzelf achter tijdens een vrijblijvend gesprek. zie artikel elders in deze krant Nieuwjaarsreceptie E-Mail veerman@atriserv.nl betrokken adviseurs Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle A y, Zevenhuizen Dameskoor I Vox Jubi- lans en gemengde zangvereniging Zanglust verzorgen een kerstconcert op i woensdag 22 december in de gere formeerde kerk aan de Dorps straat 106. Medewerking wordt verleend door Stance Backer op [dwarsfluit en Piet Blokzijl op |piano. De algehele leiding is in Ihanden van John. D. Macfarlane |Ter bestrijding van de kosten [wordt een open-schaal-collecte ■gehouden. Aanvang 20.45 uur; (kerk open 19.45 uur. Bezoek vrijblijvend onze sfeervolle toonzalen Antwerpseweg 9 Gouda V Telefoon 0182 - 69 21 11 I xx - I Zevenhuizen - Vanavond om 19.30 I Air (kerk open 19.00 uur) is er een I Volkskerstzang in de Nederlandse 1 Hervormde Kerk. Er zal ruim- I schools gelegenheid zijn om samen liederen te zingen die bij de kerstperiode horen. Interkerkelijk Gospelkoor "El Jakim" organiseert de avond. Aanwezig is ook kinder koor Levi onder leiding van Rie- j kelt Korf en Janine van der Berg. J Instrumentale medewerking verle- 1 nen Miranda van Elswijk op dwarsfluit en Joop Boersma op tompet en fluit. De algehele lei- I ding is in handen van Ben Kramer. I Na afloop kan er koffie/limonade I gedronken worden. Zevenhuizen - Donderdag 23 december is kerstkaarten bij vogelvereniging Zang en Kleur. De avond begint om 20.00 uur in het clubgebouw aan de Zuidplasweg. I Zeven huizen/Moerkapelle - De I vrijwilligers van de Zonnebloem I nebben de afgelopen week met (veel enthousiasme 65 leuke kerst- 1 stukjes gemaakt. De Zevenhuizen- Ij® Middenstand heeft daar ook Ijnaar steentje aan bijgedragen. Alle I gasten hebben het presentje (inmiddels ontvangen om de don- 1 «re on vooral eenzame dagen wat I kleur te geven en het gevoel dat ze I niet vergeten worden. J fddmxveen - Donderdag 23 I wcwiiber is er een kerstbingo bij ljfw en speeltuinvereniging De paddestoel. De entree is gratis. paddinxveen - Autoclub De «Gouwe Rijders organiseert op don- BNag 23 december een kaart- ®rond bij De Unie aan de Kerkweg- I ost 226. Aanvang 20.15 uur. I 'idens deze avond worden vier '°ndes gespeeld. Men hoeft geen N te zijn van de vere- PgingÉI om mee. 'oen; ieder- is welkom. - veie- Veerman Verzekeringen Dorpsstraat 200 2761 Aj Zevenhuizen Telefoon 0180 631866 Fax 0180 633178 Er zit altijd een NBVA-adviseur I 'Een eeuw Zevenhuizen en Moerkapelle j door Nico Dirkzwager. Zevenhuizen - Op de bijzondere leden bijeenkomst van de Ondernemerskring op donderdag 16 december in het Grand Café van de Rabobank liet Nico Dirkzwager de leef-, woon- en werkom standigheden in Zevenhuizen en Moer kapelle in de afgelopen eeuw de revue passeren. belangrijke bedrijfstak vormen. Wie bij wie zijn aankopen deed. De soms beklemmende sociale controle. Voor de aan wezigen soms heel herkenbaar. Dan was de blik in de komende eeuw van Wilfred van der Wiel wel even anders. In een uitermate boeiend betoog liet hij de aanwezigen ken nis maken met ontwikkelingen die nu op gang zijn en zich in de komende eeuw zullen versnellen en met onderwer pen die vanuit de wetenschap nog nauwelijks zijn onder zocht. Allereerst sprak hij over z'n eigen onderzoek dat in de buurt ligt van datgene waarvoor de twee Nederlandse professoren onlangs de Nobelprijs kregen. Over de recente versnelde ontwikkeling in het DNA, van groot belang voor de geneeskunde. Van die kennis wordt ook weer gebruik gemaakt in de computerindustrie. Over de voorraad ener gie in de komende eeuw die zal opraken er toe leidt dat men weer naar kernenergie zal gaan kijken. Over het men selijk brein, waarvan men nog nauwelijks iets weet. Over de ontwikkeling in de informatie en al of niet leven op Mars. Dit alles in een fascinerend betoog hetgeen op de aanwezigen veel indruk maakte. Bij aanvang van deze bije nkomst sprak de voorzitter, de heer Lamot, over de gang van zaken van de Ondernemerskring. Intussen mocht het bestuur het 96e bedrijf als lid noteren. bij u in de buurt. Bel 0180 631866. Over het begin van deze eeuw waar in de boeren de grootste werkge vers waren en ook politiek en maat schappelijk een belangrijke rol vervulden. De verandering hierin voor de werknemers, ook in de dorpspolitiek. De winkels en bedrijven die toen in de dorpsstraten waren gevestigd en wie daar nu hun bedrijf uitoefenen. Opval lend hierin was dat de veevoederbedrij ven geheel uit Zevenhuizen zijn verdwe nen maar in Moerkapelle nog steeds een De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op woensdag 5 januari van 18.00 tot 20.00 uur in dorpshuis Op Moer te Moerkapelle. Ook hier wordt een afwisselend programma geboden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1999 | | pagina 1