Dialezing Kunstkring na Waddinxveense Anne Boreel wint voorronde nationale voorleeswedstrijd Reilen in kunst en antiek Nieuw leven op "Dierendal" oppelklaveijassen les over recht Jeugddienst vfwyy.eitens.nl 1 Frans Bauer in Zevenhuizen Oud papier actie Reilen in kunst en antiek Welkom bij uw Woonspecialist in de regio! makelaardij o.g. Avonddienst Iclitliiis NVM Leesbevordering Spannende boeken 'addinxveen - Stichting wijkwerk De Zuidpias organiseert op vrijdag 4 februari een koppelklaverjas- avond in Het Zuidhonk aan de Zuidplaslaan. Aanvang 20.00 uur. ijdens deze avond worden vier rondes gespeeld, ledereen is wel kom. Boskoop - Op uitnodiging van de Nederlandse Vereniging van Huis ouwen komt op donderdag 10 februari de heer F.J. Hehemann, raadsheer in Den Haag, naar Bos koop om te vertellen óver recht, rechtbank, kleding van rechters, ormfouten en vele andere zaken die met rechtspraak te maken heb ben. De avond wordt gehouden in De Loods; aanvang 20.00 uur, de toegang bedraagt ƒ2,-. Zevenhuizen - Op zondag 6 februa ri wordt een jeugddienst gehou den in de hervormde kerk. Het thema van de dienst, die om 19.00 uur begint, luidt: "Verwend met talent". De heer W. van Ieperen zal spreken over dit thema. Muzikale medewerking wordt verleent door Withness uit'Alphen aan den Rijn en organist Ike Zintel. set» getomks* atrto? kjjfc op: 1 Zevenhuizen - Op vrijdag 10 maart geeft zanger Frans Bauer een con cert in De Zevensprong aan de Strandweg. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.00 uur. Naast het live concert van Frans Bauer wordt de avond gevuld met muziek van zijn showorkest en van zangeres Hanny. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Reisburo de Zwaluw in Zeven huizen en bij Jubas Concertlijn: 0900-3330303. Moerkapelle - Op zaterdag 5 febru ari kan er oud papier ingeleverd worden in de containers naast de kerk van de Gereformeerde emeente. De containerdienst is an 8.00 tot 12.00 uur aanwezig. Aa 12.00 uur' kan er geen papier meer worden gebracht. Op 4 februari kan men, na afspraak, ook Papier inleveren. Hiervoor kan men bellen: 079-5931629 of 079- 5932402. De opbrengst van de maand janua- n Was 18.660 kilo papier. Moerkapelle - Op woensdag 9 februari houden de Vrouwen van Nu een bijeenkomst in dorpshuis Dp Moer. Aanvang 20.00 uur. Mevrouw Vos-van Veen verzorgt een avond met als thema "Reilen 111 kunst en antiek". De aanwezigen m°gen kleine dingen meenemen °m te laten taxeren. De avond is gratis voor leden, niet-leden beta len 7,50. Bezoek vrijblijvend onze sfeervolle toonzalen Waddinxveen - Donderdagavond 17 februari houdt de heer Hans Ibelings voor de Waddinxveense Kunst Kring een dialezing in de zaal van de Imma- nuelkerk te Waddinxveen. Aanvang 19.30 uur. Het thema is "De architectuur van de vorige eeuw". In de twintigste eeuw heeft de Nederlandse architec tuur een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Berlage, de Amsterdamse School, De Stijl, functionalisme en traditionalisme, het naoorlogse moder nisme, Forumarchitectuur, neomodernisme, postmodernisme en supermo dernisme: zo ongeveer iedere tien jaar heeft zich wel een nieuwe stijl of stroming aangediend. In kort bestek zal Hans Ibelings een overzicht geven van de voornaamste ontwikkelingen in de twintigste eeuwse Nederlandse architectuur. De verschillen tussen de opeenvolgende stijlen en stromingen, maar ook de grote samenhang die onder de uiterlijke en soms ook ideologi sche verscheidenheid is te vinden, staan centraal in deze lezing waarin hij ook nog even vooruitblikt in de nieuwe eeuw. Hans Ibelings is architectuurhistoriscus. Hij schrijft over architectuur, onder meer voor de Volkskrant en is auteur van Nederlandse architectuur van de twintigste eeuw, Nederlandse stedenbouw van de twintigste eeuw en Supermodernisme, architectuur in het tijdperk van globalisering. Hij is hoofdredacteur van het Jaarboek Architectuur in Nederland. Tot voor kort werkte hij als tentoonstellingsmaker voor het Nederlands Architectuurinsti tuut in Rotterdam. Momenteel is da*ar het laatste project te zien waar hij aan heeft meegewerkt, de tentoonstelling De functie van de vorm; Van den Broek en Bakema architectuur en stedenbouw. De toegang is gratis voor leden, donateurs en belangstellenden. h ovens Aan- en verkoop van woningen en bedrijven. Alle taxaties Hypotheken Ook 's avonds bereikbaar Leny Hovens Nrd. Dwarsweg 1 - 2761 GA Zevenhuizen - Tel. 0180-632001 MAKELAAR 22e jaargang nummer 856 2 februari 2000 Door Karin Jongkind Antwerpseweg 9 Gouda telefoon 0182 - 69 21 11 Waddinxveen - Anne Boreel werd afgelopen maandag door een deskundige jury unaniem gekozen tot 'beste voorlezer' van de regio Waddinxveen, Boskoop, Reeuwijk en Moord recht. De voorleeswedstrijd maakte onderdeel uit van een landelijke competitie voor leer lingen van groep zeven en acht van de basisschool en vond plaats in een vestiging van de Dick Bruna school in Waddinxveen. In totaal hadden acht basisscholen uit de regio zich aangemeld. Van de acht deelnemers stromen er drie door naar de regionale kwartfinale die op 8 maart in Gouda gehouden wordt. Naast Anne Boreel zijn dit de Reeuwijkse Judith van Manen en de Boskoopse Anne van den Berg. De organisatie was in handen van de gezamenlijke bibliotheken uit bovengenoemde plaatsen. De jury bestond uit de heer Theo Kuijpers (medewerker Openbare Bibliotheek Moordrecht), mevrouw Vivian den Hollan der (Kinderboekenschrijfster uit Reeuwijk) en mevrouw Hettie Kolijn (jeugdbibliothecaris in Boskoop). De voorleeswedstrijd is een jaarlijks terugkerend evenement. Het is een initiatief van de Stichting Lezen, de Stichting C.RN.B. en de vereniging van Openbare Bibliotheken. Het doel van de wedstrijd is - evenals bij het leesbevorderingsproject Fan tasia en het voorleesontbijt - om kin deren te stimuleren meer boeken te lezen. In 1999 namen meer dan zestigduizend kinderen deel aan de Nationale Voorleeswedstrijd. Op 24 mei van dit jaar vindt in Utrecht de landelijke finale plaats van de voor leeswedstrijd. Iedere provincie vaardigt dan zijn of haar kampioen af. De kinderen hadden de boeken waaruit zij voorlazen zelf uitgeko zen. Deze keuze lag voor een deel voor de hand: 'lekker leesbare' boe ken van bekende schrijvers als Jan Terlouw, Carrie Slee en Roald Dahl. Enkele kinderen hadden voor een minder bekend kinderboek gekozen. fragment uit een boek van Jacques Vriens: "Het achtste groepie tegen het soepie". De twee andere fina listen Anne van den Berg uit Boskoop (Immanuelschool) en de Reeuwijkse Judith van Manen (De Regenboog) lazen voor uit respectieve lijk "Sprookjes van Waddinxveen - Zondag 13 februari is er een avonddienst bij baptistengemeente Ichthus. Spreker is de heer J. Faber. De avond'staat in het teken van veel samenzang. Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot het drinken van een kopje kof fie. De dienst begint om 18.30 uur in gebouw Kreater aan de Kerkstraat 13. Moerkapelle - Op woensdag 9 februari houden de Vrouwen van Nu een bij eenkomst in dorpshuis Op Moer. Aanvang 20.00 uur. Mevrouw Vlos-van Veen verzorgt een avond met als thema "Reilen in kunst en antiek". De aanwezi gen mogen kleine'dingen meenemen om te laten taxeren. De avond is gratis voor leden, niet-leden betalen 7,50. Door de Moordrechtse Annelieke Paalvast (basisschool De Achtbaan) werd voorge lezen uit het boek "Niko- laj" van Ellen Tijssinger. Winnares Anne Boreel (De Kamele on) las een overal" van Margreet Bruijn en "Kap pen" van Carrie Slee. De overige deelnemers waren Nata- sja van Dijk (Waddinxveen-Dick Bru- naschool, Sperwerhoek), Inge Teu- nissen (Boskoop - De Akker), Stephanie Outmani (Waddinxveen- Dick Brunaschool, Essengaarde), Tannet Duine (Waddinxveen-Dick Brunaschool, Zuidplashof). Winnares Anne Boreel Cavia's worden in tegenstelling tot konijnen geheel behaard en met open ogen gebo ren. Ook de snij- tandjes zijn al redelijk goed ontwikkeld. Vanaf ongeveer de vijfde levensdag proberen de jonge cavia's vast voedsel tot zich te nemen. Voor de mensen, die thuis een internet aansluiting hebben, zijn de jonge cavia's ook thuis op het beeldscherm te bekijken. Het rechtstreekse inter net adres hiervan is: http://home.planet.nl/-miep/jongecavias.htm De kinderboerderij verwacht een dezer dagen ook jonge konijnen. In maart en april worden er weer jonge geitjes en lammetjes geboren. Waddinxveen - Op de kinderboerderij Dierendal zijn op 23 januari drie jonge cavia's geboren. Een van de jonge cavia-'s heeft het niet gered. De moeder met de twee jonge cavia 's staan overdag in het leslokaal, zodat ze voor de bezoekers te zien zijn. Ze mogen echter in geen geval worden opgepakt.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2000 | | pagina 1