Burgemeester Schoots vertrekt HET ALBERT HEIJN MERK 3 HALEN, 2 BETALEN U Winnaars SKR-puzzel RECEPTKNALLER VLAAMSE POT Anna's Boomhuis: Jlet- en modeshow Qtmoeting ter drempels heen Welkom bij uw [woonspecialist in de regio! ingo uilbeurs 'De Paddestoel tonale Scoutingdag Verboden toegang §2e jaargang^ Intimmer 863 [maart 2000 boeketbinders (m/v) Lie (Tri f ZOrgt de orga" F "w HnPP dle manier knjgt u liÜii gratis gratis [venhuizen - Op zaterdag 25 |art wordt in dorpshuis Swanla ballet- en modeshow gehou- Jn. Er zal afwisselend worden flanst (door leerlingen van bal en geshowd (van kleding inaakt op de knip- en naailes- Éi). Tevens kan men op die bnd quilts bewonderen die ten- tin worden gesteld. Iedereen is flkom. Aanvang 19.00 uur. [venhuizen - Een dienst van "Ont- leting over drempels heen", met Jet van leden van de gerefor- :erde en hervormde kerk, de bms-katholieke gemeenschap en vereniging van vrijzinnig her- mden, wordt gehouden op zon- maart. Aanvang 16.00 uur I de gereformeerde kerk. Voor- nger is dominee C. Niehof uit jklermalsen. De dienst heeft als ma: "Mijn kerk is de beste!", idewerking wordt verleend door Je Praiseband uit Geldermalsen solozang van Roscoe Jozef- (on. Vanaf 15.30 uur is er Ifie/thee en limonade. Iedereen belkom. -w Bezoek vrijblijvend onze sfeervolle toonzalen Antw erpseweg 9 Gouda ^Telefoon 0182 - 69 21 11 Éddinxveen - Stichting Wijkwerk r Zuidpias organiseert vrijdag 24 pi van 19.30 tot 21.30 uur een igdbingo in Het Zuidhonk. De fS° is bedoeld voor de jeugd "9 tot en met 15 jaar. Er worden 'rondes gespeeld. De zaal gaat 19.00 uur open. fddinxveen - Zaterdag 25 maart lw een ruilbeurs bij wijk- en returnvereniging De Paddestoel n 14.00 tot 16.00 uur. Voor meer ormatie: 0182-616720. We zoeken mensen die bij ons machi naal boeketten willen binden. Dit werk doen n teams. De arbeidsomstandighe- en-voorwaarden zijn goed. f--r informatie: Fresh Flower, r A M. Lmdeman, Bredeweg 22 in Minxveen, telefoon (0180)636000. Door Svlvia van Doornen Boskoop/Zevenhuizen - Op het moment dat de Boskoopse Christelijke Muziekvereniging Concordia en de Kleine Trompetter uit Zevenhuizen respectievelijk op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart hun vooijaarsconcert gaven, was de lente nog niet officieel aangebroken. Vooral Concordia bleek er zwaar aan te tillen dat de 21e, dus eerste lentedag, nog enkele dagen in de toekomst lag. Volgens het programmaboekje ging het daar om toch om een winterconcert. Maar hoe dan ook... beide muziekvere nigingen wisten hun publiek te boeien met een aanvullend programma met vooral vrolijke noten. Als dat geen mooi voorproefje is van de lente! Concordia speelde vrijdagavond in het gebouw van de Bethel Gemeente aan de Koninginne weg. Het concert stond onder lei ding van instructeur Cees Verkade en dirigent Ties Wagensveld. Met een 'wereldreis' als thema werd onder andere 'Amsterdam Harbour', Tokyo Adventure' en 'New York Overture' gespeeld. Tijdens het con cert, dat overigens zo n 200 bezoe kers trok, traden zowel de harmonie als de drumband van Concordia op. Ook werd een aantal leden van de vereniging gehuldigd. Speldjes en bloemen gingen naar Jan Toor van wege het feit dat hij inmiddels 30 jaar lid is van de vereniging, naar Bert Gelderblom vanwege zijn 35- jarig lidmaatschap en naar Wim Har- kes.. omdat hij 55 jaar actief is als muzikant waarvan 33 jaar bij Conco- rida. Het voorjaarsconcert van De Kleine Trompetter was afgelopen zaterdag avond te beluisteren in dorpshuis Swanla aan de Burg. Klinkhamerweg. Door de harmonie, het leerlingenor kest en de slagwerkgroep werd een afwisselend programma gebracht. Zo werden door het leerlingenorkest bekende nummers gespeeld zoals 'Pa' van Doe Maar, 'Miss Saigon' en 'Mambo No 5', terwijl het harmonie orkest onder leiding van dirigent Wenceslaus Scheepmaker het publiek in vervoering wist te bren gen met muziekwerken als 'Manhat tan Tower Overture', 'Sandpaper Ballet' en tezamen met de slagwerk groep 'Children Of Sanchez'. Tijdens dit concert van de Kleine Trompet ter werden de heren Wout Metselaar en Jan Metselaar gehuldigd vanwege hun 25-jarig lidmaatschap van de vereniging. Zevenhuizen-Moerkapelle - Na zeven jaar burgemeesterschap stapt burgemeester Schoots over naar de gemeente Cuijk in Noord Brabant. Hij wordt daar op 17 april benoemd als burgemeester. Cuijk is een gemeente met 24.000 inwoners, anderhalf keer zo groot als de gemeen te Zevenhuizen-Moerkapelle en heeft een dorps karakter. Op de politieke pagina staan de reacties van de gemeentesecretaris, de wethouders en de fractievoorzitters van de poltieke partijen van de gemeente Zevenhui zen-Moerkapelle. lart'nXueen Op zaterdag 25 j^hrinationale Scoutingdag van Daalgroep grijpt deze ■ra n om de deuren nog eens I Pte zetten. Op vrijdag 24 'a, i.r[JaS 25 maart draaien ze l |k"°Pkomsten". Iedereen is Imer/i^ve"{0m om een kijkje te I vers "u n beuken van de groep. I hii, ende speltakken draai bar,;.,, ^fuikelijke programma kelner i de kijkers kunnen l'jrmatil n a2en voor extra r*Den k een indruk van de Ihiii,..,aar activiteiten. De ver- PKi tr.f oP®'takken draaien van plkom V uur' 'edereen is l°too vi meer informatie: |82-6l 2855eSChdraager' teiefoon ji De drumband van Concordia. harmonieorkest Kleine Trompetter. Zevenhuizen - Op woensdag 8 maart stond in het Hart van Hojland de eer ste puzzelpagina voor de Stichting Kinderhulp Roemenië. Veel lezers stuur den hun oplossing in; 'frequent' was het goede antwoord. Uit de inzendin gen werden drie winnaars getrokken. Anneke de Jong, Vincent van Goghstraat 14 in Hazerswoude, B. Westerhof, Boslaan 31 in Zevenhuizen en W. Heemsbergen, De Leeuwerik 73 in Zevenhuizen zijn de gelukkigen. Zij kunnen hun prijs (ƒ25,-) ophalen bij het kantoor van Hart van Holland aan de Noordelijke Dwarsweg la in Zevenhuizen. Dat kan van donderdag 23 maart tot uiterlijk vrijdag 31 maart aanstaande. In april verschijnt een 'SKR- redactiepagina' en in mei kan er weer gepuzzeld worden! Zevenhuizen - De Zeven Muzen organi seert op zaterdag 25 maart een kinder theatervoorstelling, gespeeld door marionettentheater Ella Snoep met de voorstelling Anna's boomhuis: Ver boden toegang"". In de perenboom boven het kippenhok heeft Anna's opa een hut gebouwd. Daarin heeft Anna zich opgesloten want ze is woedend. Haar opa is er zomaar op een nacht vandoor gegaan. Dat was tegen de afspraak. Thea, de oude krielkip, weet dat opa lang gele den een geheim in de tuin heeft ver stopt. Maar waar? In het kippenhok, de waterput of in het ooievaarsnest? Mopperende kippen, een blaaskaak van een gans, een neurotische kikker en een dikke rat hinderen en helpen Anna bij haar zoektocht. Zal ze met de ooievaars mee naar Egypte vliegen? Anna denkt dat haar opa daar naar toe is gegaan... De voorstelling is voor kinderen van 4 tot en met 9 jaar. De aanvang is 14.00 uur in dorpshuis Swanla. De entree bedraagt ƒ5,50.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2000 | | pagina 1