m mmmMt Het Boskoopse weekend van 'Bradwurst und Apfelwein' Bedrijfsvolleybal Annie M.G. Schmidtdag vp en Maarten Slingerland 29 mei a.s. gesloten Gouwe Rijders Itrandwandeling met De Schuilplaats Welkom bij uw woonspecialist in de regio! [Pijpenstad lafeltennistoernooi Old-timers °P de ijsbaan HG"®»» 8e,""<«W vee; uj eer! ÖÏSoSm in O*8'"'8 makelaardij o.g. Uiger voor één dag bkobei: Zaterdag 20 mei Cl000 Wals Zevenhuizen Ter ere van Het 40-jaar-in-dienst-jubHeuyn van is onze winkel in Zevenhuizen op maandatymMaq Aan- en verkoop van woningen en bedrijven. Alle taxaties Hypotheken Ook 's avonds bereikbaar NVM t'addinxveen - Autoclub De Jouwe Rijders organiseert op don- erdag 25 mei een kaartavond in ie Unie aan de Kerkweg-Oost 226. lanvang 20.15 uur. Er worden vier ■ondes gespeeld. Men hoeft geen d te zijn van de vereniging, ieder- ■en is welkom. ïenthuizen - "Lekker uitwaaien", 'genieten van de natuur" en ■gezellig kletsen"; wie deze zinnet- aanspreken kan mee met kof fiebar De Schuilplaats op zaterdag 2?mei. Om 19.00 uur staat het ver trek gepland vanaf De Bron. feder al van 14 jaar en ouder is wel- Bezoek vrijblijvend onze sfeervolle toonzalen Antwerpseweg 9 Gouda Telefoon 0182 - 69 21 11 I w-iak I Gouda - l.S.V. Gouda en omstre den, de vereniging voor aange past sporten, organiseert op don- idérdag 1 juni voor de 31e maal internationale Pijpenstad l afeltennistoernooi. Op 24 tafels hordt gestreden om de hoogste eer. 116 Deelnemers, waarvan 34 pit het buitenland (België, Duits land en Wales) komen op 1 juni naar sporthal De Mammoet aan MeCalslaan 1. Vanaf 9.15 uur gaan ballen rollen. Voor enkele spe ws is dit toernooi de laatste test hoor het vertrek naar de Para ges in Sydney, Australië van Piot 29 oktober. lp N.T.T.B. is vertegenwoordigd Pet 18 bondsscheidsrechters. I j z°ekt vrijwilligers die enkele Irwstrijden willen begeleiden of I, e deelnemers willen begeleiden l a pn wedstrijden (ballen I «pen). Voor meer informatie en pnmeiding: 0182-518718, 0182- lpi'193 of 0182-530497. a c?°P 1 Op 10 juni organiseert nip, i'Hg bsbaan Otweg een koberbakverkoop/vlooien- tp R ?P be ')sbaan aan de Otweg v?.n ',S °P (e'ke tweede zaterdag Bitm ima®n tot en met oktober), di a« zijn, naast particulieren nil! ovendiig huisraad etcetera en h yer^°Pen, ook liefhebbers mersezitters van klassieke brom- iellfA sco®t.ers1 motoren en auto's 3fn (ij kunnen hun voertui gen n! a een te koop aanbiedin- ean r\idi. c'eze oo^ tentoonstellen baltvll ezoekers van de koffer- °°P- Daarnaast is er de vanL"1, om gebruik te maken old-iim ,rit die speciaal voor de van Re[S §s de mooiste plekje NSbn knP en omstreken voert. df* l erland is eveneens Tussen v'eJ.bakverkoop aanwezig, len hp i uur en 14.30 uur zul een nnn^, nemers meedoen aar een Wvk"cmers IT 'Ijlere iJ-boo»ocht. aan Gedurende ■bewon',?" zi'n de oldtimers te Hoon^r! aan de Overslag te lj.00 be old-timers zijn om baan ;,r vïeer te zier> op de ijs- Juurt van °'ferbakverkoop zelf 1 Voor h4",9 00 uur tot 14.00 uur. ueelname en info: 0172- i1 'ageo Door Svlvia van Doornen Boskoop - Afgelopen weekeinde waren er zo'n 250 inwoners van het Duitse plaatsje Bruchköbel te gast in Boskoop. Voor velen betekende dit een weerzien van vrienden en bekenden, aangezien al sinds de jaren '70 hechte banden bestaan tussen Boskopers en Bruchkö- belers. De band met Bruchköbel is voortgevloeid uit het contact dat destijds is ontstaan tussen de Gouwe Sangers en het plaatselijke koor. De gemeenten hebben sinds 1972 vriendschappelijke betrekkingen met elkaar en in 1983 werd zelfs het gemeentelijk besluit genomen om een vriendschapscontract op te stellen. De partnergemeenten organiseren eens in de twee jaar een grote uitwisseling waarbij bestaande contacten aange haald worden en nieuwe contacten worden gelegd. Dit jaar was de beurt aan Boskoop en voor het eerst kwam er nu ook een bestuurlijk/ambtelijke delegatie over van uit Bruchköbel. Deze arriveerde op donderdag 18 mei om de volgende dag een symposium over de maatschap pelijke, economische en financiële ontwikkelingen tot 2010 bij te wonen. De overige gasten uit Bruchköbel arri- veerden in de namiddag van vrijdag 19 mei en voor het weekeinde had de gemeente Boskoop traditiegetrouw een gevarieerd programma samenge steld. J Zo zag de Boskoopse markt er afge- lopen zaterdag anders uit dan anders. Behalve de bekende kramen, kwam men hier ook kramen tegen van marktkooplieden uit Bruchköbel met hun specifieke waren, zoals 'Apfel wein', 'Bratwurst' en Swiebelbrot'. Ondertussen werd er gespeeld door het Bruchköbeler Akkordeon-orkest en het Boskoopse Accord. Op de Kon inginneweg kon men deelnemen aan de -in de partnergemeente zeer gelief de- shupkarrenrace. Verder vonden er bezoeken plaats aan onder meer de nieuwe woonwijk 'Waterrijk', het Proefstation en Rosarium en zater dagavond werd de verbroederings avond gehouden met medewerking van onder andere de muziekvereni gingen uit beide gemeenten. Met een oecumenische dienst in de R.K. Kerk Sint Jan de Doper aan de A.P. van Neslaan werd het vriendschapswee kend op zondag afgesloten. De complete winkel Zevenhuiwn S Door Karin Heeren Zevenhuizen - De landelijke Annie M.G. Schmidtdag werd dit jaar ook bij de bibliotheek van Zevenhuizen gevierd. Er werd uitgebreid aan dacht besteed aan het werk van Annie M.G. Schmidt waarbij een ten toonstelling van haar boeken en allerlei materialen met afbeeldingen van Jip en Janneke, Pluk van de Petteflat, Otje, Ibbeltje en Abeltje te zien waren. Voor de kinderen was er een optreden van zanger Geert van der Burg die samen met Arjen Brecht op keyboard, uitsluitend liedjes van Annie M.G. Schmidt lieten horen. 'De rode brievenbus' 'Dikkertje Dap' en 'Heb je 't al gehoord van Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan....'. Vele kinde ren (en ouderen) luisterden ademloos naar alle avonturen van de crea ties van Annie M.G. Schmidt. DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG Kersenvlaai half 6,95 Belgische roomvlaai 0 20 cm 7,95 TEXTIEL. MODE. SCHOENEN. WONEN en SLAPEN Dorpsstraat 145 - Zevenhuizen - 0180-631238 WONEN en SLAPEN. PROJECTINRICHTING Dorpsstraat 1 - Moerkapelle - 079-5931421 h ovens Leny Hovens Nrd. Dwarsweg 1 - 2761 GA Zevenhuizen - Tel. 0180-632001 MAKELAAR

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2000 | | pagina 1