Ook in onze regio angst voor mond klauwzeer! - en Nieuw clubhuis S.C. Antilope officieel geopend Kijk op internet!! THUISKAPPER ■NODIG??B Kaarten bij Zang en Kleur G.B.S. voorlichtingsavond Molenhuisnieuws Sinaasappelactie Kledinginzameling ZoBeRo Bingo in de Boog Rlms bij Kreater 23e jaargang nummer 913 114 maart 2001 www.hart-van-holland.nl Zevenhuizen - Op vrijdag maart is er een klaverjas- jokeravond bij vogelvereniging Zang en Kleur. Aanvang 20.00 uur in het clubgebouw aan de Zuid plasweg. Moerkapelle - Op 20 maart houdt de Gereformeerde Bijbelstichting een voorlichtingsavond aan de hand van een dia-serie, iedereen is welkom vanaf 19.45 uur in de zaal van de Gereformeerde Gemeente. Benthuizen - Zaterdag 17 maart is er een creatieve demonstratie in het Molenhuis aan de Dorps straat. Nannita Bij de Vaate-de Peinder geeft een demonstratie groen- en woondecoratie. In het Molenhuis is tot en met de maand april de tentoonstelling schilderijen van dr H. de Goeje en de pijpenverzameling van de heer Schneider te bezichtigen. Het Molenhuis is iedere zater dagmiddag geopend van 13.30 tot 17.00 uur, evenals de Winkel van Sinkel. Benthuizen - Zaterdag 17 maart komen de leden van De Benthui- zer Zangertjes in Benthuizen aan de deur met sinaalappels. Hier mee ondersteunen zij de actie van ZoBeRo. Voor meer informa tie: 079-3317046. Benthuizen - Stichting ZoBeRo werkt aan het tiende hulpgoede rentransport naar Roemenië. Op zaterdag 17 maart is er een kle dinginzameling aan de Dr. Alb. Schweitserlaan van 10.00 tot 13.00 uur. Welkom zijn kleding, linnengoed, schoenen en speel goed. Wie de kleding niet zelf kan komen brengen kan contact opnemen met de familie Brem mer aan de Westzijdeweg 14 telefoon 079-3315152 of de fami lie Bregman aan de Zegwaartse- weg 152, telefoon 079-3412839. Een financiële ondersteuning is eveneens erg welkom en wel op rekening 32.59.44.776 of 69.12.45.150 ten name van Stich ting ZoBeRo Benthuizen. - Waddinxveen - Op vrijdag 16 februari wordt in buurtcentrum de Boog een bingo-avond georga niseerd. De zaal gaat open om 19 00 uur. De bingo begint om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom in het buurtcentrum aan de C. Huijgenslaan 2. Waddinxveen - Woensdag 21 maart wordt bij Kreater de film Air Bud" vertoond. De film is jeschikt voor kinderen vanaf 9 laar. Aanvang 13.30 uur. De toe gang bedraagt ƒ3,50 per per soon; ƒ2 voor kreapashouders. vrijdag 23 maart wordt de film >n a ne Eeun" gedraaid. Aanvang "fin uur' ')e toegang bedraagt "0,-: pas 65+/cjp ƒ8,-; kreapas- iouder ƒ6,50. Reserveren kan Y13 telefoonnummer 0182- 014422. Door Karin Jongkind Waddinxveen/regio - De angst voor het gevreesde mond- en klauwzeervirus (MKZ), waarvan in Groot- Brittannië tot nu toe honderdvijfendertig meldingen zijn binnen gekomen, is in de afgelopen weken ook in Nederland toegeslagen. Op advies van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is een algemeen vervoersverbod voor risicodieren afgekondigd en zijn diverse natuurgebieden, waar dieren rondlopen die bevattelijk zijn voor het MKZ- virus (onder andere schapen, geiten, varkens, her ten en runderen), niet langer voor publiek toeganke lijk. Ook het rapen van kievitseieren is tot nader order verboden. In onze regio werd afgelopen don derdag het 'Lage Bergse Bos' in het recreatieschap Rottemeren voor alle publiek gesloten. Omdat ook een aantal dierentuindieren (onder andere giraffes, lama's en olifanten) de ziekte gemakkelijk kunnen krijgen is de kans groot dat ook gedeelten van die rentuinen in Nederland gesloten zullen worden. Diverse dierentuinen laten geen mensen toe, die de afgelopen maand in Groot-Brittannië verbleven. Veel kinderboerderijen sloten in de afgelopen week hun deuren. Ook kinderboerderij Dierendal in Waddinx- veen. "Uit voorzorg," verklaarde een woordvoerder van de gemeente. "Er zijn geen dieren besmet, maar wij geven met de sluiting van Dierendal gehoor aan de oproep van het ministerie om kinderboerderijen te sluiten. Op die manier wordt het risico op ver spreiding van de ziekte door contact tussen mens en dier zoveel mogelijk beperkt." Op zaterdagmid dag, normaal een hoogtijmoment voor de kinder boerderij, maakte Dierendal een trieste en verlaten indruk. Kinderboerderij Dierendal is gesloten voor publiek, om risico's op verspreiding van mond-en klauwzeer zoveel mogelijk te beperken. Voor mensen niet schadelijk Mond- en klauwzeer is een ziekte die niet schadelijk is voor mensen, maar wel door hen kan worden overgebracht. Doorgaans vindt besmetting plaats via de lucht, maar hij kan ook door kleding en schoenen worden overgedragen. Alle eenhoevige dieren zijn zeer bevattelijk voor de ziekte, die symp tomen geeft als koorts, blaren op de tong en schuim op de bek. Sommige dieren worden kreu pel. Jonge en zwakke dieren sterven vaak aan de ziekte. De sterkeren kunnen wel herstellen, maar worden vervolgens toch 'geruimd' om verdere besmetting te voorkomen. In Nederland is de ziekte sinds 1984 niet meer voorgekomen. In de afgelopen jaren brak het mond- en klauw zeervirus wel uit in onder andere Rus land, Taiwan en Turkije. In 2000 werd de ziekte geconstateerd bij schapen in Grie kenland en in 2001 zet het de wereld in Groot-Brittannië en Ierland volledig op zijn kop. Een blauwe reiger, die het meestal te druk vindt bij Dierendal, geniet van de tijdelijke rust bij de kinderboerderij. Verkeersles in de praktijk lees pagina 14 Door Karin Jongkind Waddinxveen - Het nieuwe clubhuis van Sport Club Antilope is klaar! Afgelopen vrijdag werd het gebouw officieel geopend door burgemeester Jonkman en voorzitter Cor Broekhuizen. Zij werden bij de openinghan deling terzijde gestaan door de jongste jeugdleden van de atletiekvereniging. Aansluitend was er in het nieu we clubhuis een receptie voor genodig den, die druk werd bezocht door (oud)leden, bestuur sleden van andere (sport)verenigingen en vertegenwoordi gers van de gemeente Waddinxveen. Onder hen bevonden zich de wethouders Van Hol- steijn en Dijksterhuis. lees verder op pagina 8! Zonnepont over de Rotte lees pagina 11 De Kangeroe: specialist in evenementen en attracties lees pagina 17 ZIE ONZE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT!

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2001 | | pagina 1