Voorstelling groots opgezette kinder musical eind juni rP Wethouder plant boom tijdens Boomfeestdag i na \27(2Ösfr}0 \mm Kijk op internet!! Ontbijt "Mannen in Beweging" Rondrit Trekkervrienden Dakpannen versie ren bij K.V.V. Rommelmarkt in Boskoop Vrouwen van Nu op weg Haar de euro THUISKAPPER NODIG?? 1 S 'iPli S; vf: www.hart-van-holland.nl Opening museum 't Molen Verleden' lees pagina 11 Lees verder op pagina 25 im m Eerste boom bij recreatiepark De Koornmolen lees pagina 23 h make makelaardij o.g. NVM Creativiteit op de Regenboogschool lees pagina 25 23e jaargang nummer 915 28 maart 2001 Zevenhuizen - Het comité Zevenhuizen-Moerkapelle van Mannen in Beweging houdt een mannenontbijt op zaterdag 7 april van 8.00 tot 10.15 uur in het Hervormd Centrum aan de Dorpsstraat 156. De kosten voor deelname bedragen ƒ12,50. Voor informatie en aanmelding kan men bellen met de heer D. Bac, Beatrixlaan 64 in Moerkapelle, telefoon 079-5931684 of daco. bouk@solcon.nl Moerkapelle - De jaarlijkse rond rit van De Trekkervrienden wordt gehouden op zaterdag 2 juni. Wie aan de rondrit wil deel nemen kan zich opgeven, tot 26 mei, bij Philip Vermulm: 079- 5932780 of Bert Vermulm: 0180- 633213. Op 7 april is er 'open huis' bij diverse tuinders in het kader van Kom in de Kas. Bij diverse tuin ders is er plaats voor wat tracto ren om daar tentoongesteld te worden. Belangstellenden kun nen contact opnemen met Jan Uithol, telefoon 079-5931296. Boskoop - Op dinsdag 3 april van 9.00 tot 11.30 uur gaan de dames van de Katholieke Vrou wenvereniging dakpannen ver sieren. Onder leiding van Mar leen Kroes wordt er deze ochtend een dakpan 'opge maakt'. De kosten bedragen 20,- Opgeven voor 30 maart bij Tiny Snel, telefoon 0172-212341. Boskoop - Zaterdag 31 maart organiseert de rommelmarkt commissie van de Hervormde Gemeente haar jaarlijkse rom melmarkt. Van 9.00 tot 15.30 uur staat het Kerkplein bij de hef- orug vol met meubels, elektri sche apparaten, kleding, speel goed, serviesgoed etcetera. 'n gebouw "De Brug"is er een grote sortering boeken, LP's en CDs te vinden en een ruim aan bod van bomen en planten geeft de markt een Boskoops tintje. De opbrengst is bestemd voor het Ghina-project van de missionaire commissie. ^'addinxveen - De Vrouwen van u- afdeling Waddinxveen zijn woensdag 4 april te gast bij de Plaatselijke Rabobank. De heer J van Dijk zal spreken en vra gen beantwoorden over het onderwerp: 'de euro'. Aanvang [)e 9.30 uur. Door Karin Heeren Zevenhuizen - Elke dinsdagmiddag wordt er in dorpshuis Swanla door achtenveertig kinderen al geruime tijd hard geoefend aan een musical voorstelling. Dansen, zingen en acteren: het ziet er fantastisch uit. Een modern thema, vlotte liedjes en rake teksten, de kinderen vinden het zelf duidelijk ontzettend leuk om ermee bezig te zijn. Het enthousiasme spettert ervan af. En niet alleen bij de kinderen. De regie is in han den van Margré van Gestel en Anne Sytsema. Zij maakten ook deel uit van de productie "De Polderromance" en na dat grote succes, mede door de inbreng van de kinderen in die produc tie, kregen zij het idee om ook een kindermusi cal uit te voeren. Er werd deze keer gekozen voor een bestaan de musical. De welluidende titel is "Smog- smullers Reuze Daad" en het thema is milieu. De kinderen willen met alle plezier een klein tipje van de sluier oplichten: "Het gaat over een familie, en die is op vakantie en die komt terecht op een ver vuilde berg. In de berg zit een gat en dan komen zij de wezens uit de berg tegen: Smogsmuller de Twee de met zijn handlanger de Gifpissers en Aardschij- ters. Samen met de bijna uitgestorven Vorkstaart Scharrelaar proberen ze dan de aarde van de onder gang te redden." Eens per week wordt er anderhalfuur lang geoefend in twee groepen. Waarbij de dansen, de liedjes en de rollen worden ingestudeerd. Naast de inzet van alle kinderen en Margré en Anne, zijn er achter de scher men nog eens zoveel mensen actief. Er zijn groepen moeders die de kleding maken, er wordt door een groep een decor gebouwd, de financiën worden beheerd en ga zo maar door. Vanaf nu zal in het Hart van Holland met enige regelmaat aandacht worden .1,.,i ZIE ONZE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT! gegeven aan deze weer zeer bijzondere Zevenhui- zense productie. Door Karin Heeren Waddinxveen/Boskoop - Op woensdag 21 maart werd voor de vijfenveertigste keer de Natio nale Boomfeestdag gehouden. Ter gelegenheid hiervan plant ten kinderen van diverse scho len bomen. Wethouder Dijkster- huis heeft ook een boom geplant. Samen met leerlingen van groep acht van de Dick Brunaschool van de locatie Essengaarde plantte hij een boom op het Wad denpad. Terwijl het steeds harder begon te sneeuwen, op deze eerste lentedag, vertelde de wethouders eerst wie hij nu eigen lijk is: "Ik ben Wiebrand Dijkster- huis en wethouder van het groen. En dan ga ik niet alleen maar over bomen maar dan mag ik samen met de burgemeester en de wet houders bedenken wat wij denken dat nodig is in Waddinxveen en daarover beslist dan de gemeente raad. Wij vinden in ieder geval bomen erg belangrijk en daarom vind ik het ook leuk om samen met jullie een nieuwe boom te planten." VVV*:- ove m Aan- en verkoop van woningen en bedrijven. Alle taxaties Hypotheken Ook 's avonds bereikbaar Leny Hovens Nrd. Dwarsweg 1 - 2761 GA Zevenhuizen - Tel. 0180-632001 MAKELAAR

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2001 | | pagina 1