Leerlingen sluiten Doe-Effe-Normaal project af Bezoek aan districtsbureau in Waddinxveen i Raamovereenkomst plan Swanla fase Catsburg getekend SÜfop internet!! kbekwame Wat heeft Shell voor u in petto? o Jazztar on tour" V.O.O. toneel voor 't Reigerbos en I.J.P. Keyzerschool Kaarten bij Zang en Kleur i) 24e jaargang nummer 930 11 juli 2001 ui"11 UDiJCi (3(2 www.hart-van-holland.nl Moerkapelle - Donderdag 12 juli trekken de meiden van jazzdance vereniging Jazztar van 18.30 tot 20.00 uur door Moerkapelle met hun spetterende dansshow" Jazztar on Tour". De Mini's, Mixi's en Maxi's.in leef tijd variërend van 5 tot 17 jaar, dansen voor u op de volgende plaatsen: de Grutto, het Rijnland, de Moerdijkstraat en als laatste het plein voor dorpshuis "Op Moer". Zevenhuizen-Moerkapelle- Vrijdag 6 juli trad de toneelgroep van de V.O.O. op voor de kinderen van 't Reigerbos en de I.J.P. Keyzer school. Ondanks de hitte werd er goed gespeeld. De kinderen van de groepen 3,4,5 en 6 genoten van het stuk "Kiezen". Het zal je maar gebeuren, dat je op een school komt, waar je leert gemeen te zijn. Gelukkig kwam het allemaal goed. Ook de personen die dachten gemeen te moeten zijn of iemand pijn te moeten doen, werden aardig of zelfs ver liefd. De inhoud van het stuk sprak bij zonder aan. Menig kind zat met open mond te luisteren. Het verhaal kwam duidelijk over, daarnaast was het decor ook bij zonder. Het podium was in twee scènes verdeeld, namelijk de klas en het bos en gaf zodoende veel kijkplezier. Zowel de kinderen als de toneel groep van V.O.O. kunnen terug zien op een leuke, geslaagde dag. Zevenhuizen-"Vrijdag 13 juli is er kaarten bij Zang en Kleur. Aanvang 20.00 uur. Iedereen is welkom. Door Karin Heeren Waddinxveen - De leerlingen van groep acht van openbare basis school 't Reigerbos in Zevenhuizen sloten vrijdagmiddag het project alle leerlingen het certificaat waar op staat vermeld dat zij de lessen binnen het kader van Doe-Effe-Nor maal hebben gevolgd. Leerlingen van de bovenbouw van Doe-Effe-Normaal af met een bezoek aan het districtsbureau van politie Hollands-Midden in Waddinxveen. Wijkagente Jennie Kah heeft de leer lingen het bureau rondgeleid en vertelt wat er zoal gebeurt op een districtbureau. Ter afsluiting kregen de basisscholen kunnen deelnemen aan het project Doe-Effe-Normaal. In de hele regio zijn agenten actief die klassen 'adopteren' en regelmatig lessen komen geven aan groep zeven en acht van de basisschool. Na twee jaar is de hele cyclus afge rond en hebben de leerlingen alle onderwerpen behandeld. Er komen tijdens de lessen van Doe-Effe-Nor maal vele onderwerpen aan de orde. Vandalisme, geweld, vuur werk en drugs- of alcoholgebruik zijn daar voorbeelden van. De agen ten behandelen per les een onder werp waarbij dan voor de leerlingen duidelijk wordt waar de grenzen lig gen, wanneer zij in aanraking komen met justitie, wat Bureau Halt precies doet en bovenal wat de poli tie kan doen als je zelf slachtoffer bent en hulp nodig hebt. Ter afsluiting van de lessencyclus heeft Jennie Kah 'haar' leerlingen uitgenodigd op het districtbureau. Uitleg over de receptie, de verhoor kamers en vooral het cellenblok maakte indruk op de leerlingen. Na even in de cel gezeten te hebben waren de meeste toch wel opge lucht toen de deur weer openging. De verschillende vervoermiddelen van de politie waren ook leuk om te zien en de in beslag genomen auto's op het terrein van de politie waren aanleiding voor vele speculaties. Het kogelvrije vest was echt heel zwaar en ook de sirene klinkt van nabij erg hard. Tot slot werd in de kantine van het politiebureau de certificaten uitgereikt en gingen de kinderen met hun begeleiders weer terug naar Zevenhuizen. Door Karin Heeren Zevenhuizen - Tijdens een bijeen komst in het gemeentehuis hebben wethouder Van der Stee, namens het college van burgemeester en wethouders en de heer Mancini, directeur van Woonpartners Midden-Holland, een raamovereen komst getekend die moet leiden tot Kijk verder in deze krant Burgemeester Westendorp trouwt dochter Maartje lees pagina 10 Milieu-estafettestok 2001 voor Bethelschool lees pagina 15 de nieuwbouw van ongeveer dertig nieuwbouwwoningen in de huursec tor. Naast deze huurwoningen zal het deelplan Catsburg nog voorzien in een aantal koopwoningen. Verant woordelijk wethouder Zijderhand, projectleider Van den Berg en adjunct directeur de heer Koolstra waren getuigen van de onderteke ning. Lees verder op paginal0 Ondelinge jeugdwedstrijden badminton lees pagina 17

Hart van Holland | 2001 | | pagina 1