iKoornmolen wil alles onder één dak, inclusief restaurant De Sniep als deel van grote sportboulevard" Kijk op internet!! www.hart-van-holland.nl Alles volgend jaar zomer" THUISKAPPER NODIG?? Cock Reehorst: 24e jaargang^ nummer 934 8augustus 2001 gezien ien, weten. )880 Ook in Zevenhuizen loopt het op rolletjes lees pagina 11 Buitencentrum De Schouw op zomerkamp lees pagina 10 Meivin Kok 5e bij jeugd WK trampolinespringen lees pagina 15 m»**m -J onder 1 auto's en o. 256 nf tot gara- 12 m! met isitueerde riling met laminaat- limte met frans bal lad apar- rd.: Open en berg- terras en woning is en en is lebonde- i/oorkeur 30,- k.k, overleg 'ómnd.) in de jem. tement /etc. in en of 9 I Zevenhuizen - Zwembad De Koorn- I molen aan de Tweemanspolder even buiten Zevenhuizen, verandert. Ingrijpend. Wie nu even omkijkt en volgend jaar deze tijd terugkomt, zal i tropische tuin aantreffen en een I restaurant, een zwembad met bewe- I gbare bodem. I Het huidige buitenbad heeft dan I plaatsgemaakt voor een combibad, I binnen en buiten. Er is dan ook een 1 ligweide, toegankelijk via de tropi sche tuin, die tijdens de koude maan den van de ligweide is afgescheiden middels wegneembare wandjes. Manager/bedrijfsleider Willem Jan van Yperen: "Nee nee, geen restau rantje, maar een goed restaurant en niet alleen voor mensen die De Ko- rnmolen bezoeken. Het past allemaal in de planning 'facilitaire voorzienin gen' van het recreatieschap De Rotte- meren, dat voorziet in bungalows, zwembad en camping', tezamen één groot recreatiepark. Zwembad De Koornmolen was der- Willem Jan van Yperen bij het huidige buitenbad. "Volgend jaar deze tijd is alles anders. tig jaar geleden bedoeld als open zwembad, dat bij de bestaande camping behoorde en zich gestaag ontwikkelde. Per 1 januari van dit jaar kwam het bad in handen van investeerders die "alles in één koop' privatiseerden: bungalows, zwem bad en camping. Van Yperen: "De hele nieuwe aanpak zal ten minste vijf miljoen gulden vergen, het zwembad wordt vrijwel geheel over dekt, waarbij de tarieven nauwelijks zullen stijgen". Van Yperen: "Een kwartje. Twee kwartjes." Dat niet iedere betrokkene er even blij mee is, weet deze manager, die per 1 maart van dit jaar van het Waddinxveense Gouwebad De Sniep, naar De Koornmolen verhuis de. Van de kant van de bungalows werd weinig positiefs vernomen, maar het is niet de taak van Van Yperen zich daar intensief mee te bemoeien. "Ik moet het zwembad rendabel houden, het is immers geen gemeentelijk bad dat op subsi die kan rekenen. Daarom moet De Koornmolen voor een brede groep bezoekers aantrekkelijk worden, bezoekers uit Nieuwerkerk aan de IJssei, Zevenhuizen en Moerkapelle, Zoetermeer, Bleiswijk, Waddinx- veen, Boskoop en de Nesselanden, waar 17.000 mensen worden gehuis vest. Van Yperen: "Het heeft geen zin om de concurrentieslag met De Sniep aan te gaan. Wat zij doen, doen ze goed. Daarom zoeken wij het in andere zaken, met name in instructie." Zwemles Van kinderen wordt verwacht dat zij minimaal het vege lijf kunnen red den, als ze in een sloot belanden. Van Yperen: "Dus moeten ze zwem les krijgen. En diploma's halen. De oude diploma's A, B, C en D bestaan niet meer, daarvoor zijn in de plaats gekomen het Groene Hartdiploma en het diploma ABC, dat wil zeggen: een diploma met een groot pakket taken. De Koornmolen gaat beide diploma's bieden en verder wat iedere belangstellende wil." Voor het geval niet 'iedere belang stellende' weet wat hij/zij wil. biedt De Koornmolen uitkomst: "Op aan vraag wordt direct een informatie boekje op de post gedaan, waarin alle mogelijkheden worden toege licht." Van Yperen neemt aan, dat hiermee in een dringende behoefte wordt voorzien. "Wie zich vroeger voor een diploma aanmeldde, had dat na een half jaar op zak. Dat is niet meer zo. Het behalen van een diploma vergt nu een jaar of twee. Dat daar mee lange wachttijden zijn ont staan, ligt voor de hand. Een kind dat zich nu aanmeldt, is over twee jaar aan de beurt. Daarin wil ik ver andering brengen en dat is er de reden van, dat ik me volledig wil richten op instructiezwemmen, waar en wanneer dat maar mogelijk is. Wordt het ene moment recreatief gezwommen in een bad van twee meter diepte, het volgende moment komt de beweegbare bodem omhoog, zodat een kind les kan krij gen. Kinderen die nog niet kunnen zwemmen, gooi je nu eenmaal niet in een twee meter-bad. En helemaal niet na negen uur 's avonds. Van daar die beweegbare bodem." Het moet prettig zwemmen en toe ven worden, in De Koornmolen. Op kosten wordt nu al bespaard door personeel in vaste dienst te nemen en niet meer in te huren via een uit zendbureau. Ook verwacht Van Ype ren veel van de tropische tuin, met waterpartijen en tropisch gewas en zelfs palmbomen. Echte? Van Yperen kijkt daar zuinig bij. "Zal wel niet. Een bad heeft het eens geprobeerd, maar daar gingen die bomen allemaal dood. Dus". ZIE ONZE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT! Waddinxveen - Eén toegangshal, één kaartje. Het parkeerterrein hebben we al gemeenschappelijk. Zo ziet het toekomstbeeld eruit dat bedrijfsleider Cock Reehorst heeft van tropisch Gouwebad De Sniep, hat met onder meer het belenden de sportcentrum en de tennishal één grote sportboulevard moet worden. "Maar het is niet zomaar een wensdroom," licht hij toe. "We I praten met elkaar al over toegangs- I haartjes, waarop het ene bedrijf horting verleent op de toegangs prijs van het andere. Het is immers zo, dat gelijksoortige bedrijven elkaar ondersteunen. Dat z'e je bijvoorbeeld aan de Nesse, waar eerst één restaurant werd I §eo°uwd. Nu is het een hele hore- eaboulevard geworden, waar de mensen ter plaatse kunnen bepalen "H welk land hun eten nu weer van daan moet komen." in het toekomstbeeld van Reehorst Passen meer gemeenschappelijke zaken. 'Nu heeft elk bedrijf z'n eigen restaurantje, of hoe je het maar wilt noemen. Het zou voor de edrijven en voor het publiek veel aantrekkelijker worden als er een jpnieenschappelijk restaurant °mt. Zo denk ik ook aan een Portwinkel, in de directe nabij- waar je een zwembroekje kan npen, een tennisracket en een Jddopak." Kaartje Over de eerste stap, het samenwer- n met kortingskaartjes, wordt al S sproken. Reehorst: "Maar het °et mogelijk zijn dat een familie J,Jr elk gezinslid hetzelfde kaartje °p' in de centrale hal: moeder Lhnksaf, pa gaat rechtdoor, de wr i .rechtsaf- Zoiets. Maar n °P'g is natuurlijk het grootste eem, hoe je de verschillende l«ieven op één lijn krijgt jrmwebad De Sniep heeft al pro- tari f"r, Senoe8 net het eigen wea ,Reehorst: Eigenlijk hebben van h 'ar?® Bewerkt met het tarief aerhg jaar geleden en nog ste- ds is zwemmen hier en in andere baden in Nederland relatief heel erg goedkoop, zeker als je de tarie ven vergelijkt met de erkende pret parken. We trekken nu per jaar zo n 300.000 bezoekers, die voor een paar gulden de hele dag kunnen zwemmen, poedelen en zonnen. 's Zomers en 's winters, in het ver warmde uitzwembad zelfs tussen de sneeuwballen. Maar daarmee zijn we vrijwel de enige in deze branche waar dat onder de kost prijs wordt geboden. Ik heb onlangs tijdens een landelijk con gres voorgesteld de prijzen met 20 procent te verhogen, maar ik moet nog zien of dit voorstel landelijk wordt overgenomen, terwijl de ver hoging in feite honderd procent zou moeten worden. Zwemmen kost nu ƒ6,50 (€2,95) per kind tot 17 jaar, daarboven 78,50(€3,86). Verdubbel je dat tarief tot gemiddeld ƒ15,-, dan werk je kostendekkend. Maar dan roepen de tegenstanders daarvan, dat iedereen moet kunnen zwemmen en dat vijftien gulden te veel is. Ik zet daar m'n vraagtekens bij." Met een schouderbeweging: "Wat is een gezin niet kwijt aan een pret park? Daar hoor je niemand over. En dat aan fris; patat en kroket méér wordt uitgegeven dan aan het hele zwemgebeuren, daar valt ook niemand over. Maar goed, daar ;al je mij ook niet over horen, want ook dat deel behoort bij de bedrijfsvoering." Planning Onderhand is De Sniep een goed lopend bedrijf geworden, waar Re- horst blijvend plezier aan beleeft. "Je blijft plannen maken, natuurlijk, ik besteed zo'n tachtig procent van m'n tijd aan beheer en twintig pro cent aan planning. Maar niet aan wegdromen, daar heeft niemand wat aan. Om te beginnen moet ik ervoor zorgen, dat die 300.000 mensen jaarlijks blijven terugko men. Maar ik denk ook aan andere vormen van zwemmen. Aan bedrij ven bijvoorbeeld, bedrijfssport. Statistisch is vastgesteld, dat sport het ziekteverzuim aanzienlijk kan terugdringen. Als dat verzuim nu op 5 procent ligt en je brengt dat terug naar 2 procent door hier twee keer per week een paar baan tjes te trekken, dan heeft een bedrijf die kosten veelvoudig terug verdiend." Vissen Tropisch Gouwebad De Sniep heeft niets meer gemeen met het zwem bad aan de Kanaaldijk dat Wad- dinxveen in 1928 rijk was. Ree horst: 'in dat bad zwom je in open water. Ik kan me nog herinneren, dat er een plek was, waar je niet mocht komen, want daarin bewaarde de badmeester de vis sen, die hij had gevangen." De Sniep werd in 1973 geopend als wedstrijdbad. Het werd in 1990 tro pisch. "Daar kwam het uitzwembad bij en het buitenbad, in 1993 of 1994, dat weet ik niet meer precies. Daarna werd de entree vergroot en kwam het kantoor erbij." Cock Reehorst prijst zich gelukkig, dat hij de afgelopen 26 jaar geen ernstige ongevallen heeft meege maakt. Het geverfde hout van zijn kantoortafel bekloppend: "Al zal een kind wel eens zijn uitgegleden op de tegeltjes. Waar ik meteen aan toe wil voegen, dat we met die tegeltjes voldoen aan de normen. Ook het chloorgehalte voldoet aan die norm. Moet ook wel, we wor den maandelijks gecontroleerd, waarbij het water in een laboratori um wordt onderzocht. We doen dat zelf dagelijks. Rode oogjes? De ene persoon is daar gevoeliger voor dan de andere. Maar we kunnen daar niets aan veranderen. Chloor is nu eenmaal het enige middel, dat blijvend ont smet; andere middelen hebben die eigenschap niet." Ook al zou Re- horst iets anders willen dan chloor: "De wet wil dat zo. En die wet is streng. Maar rechtvaardig." Cock Reehorst bij behouden. 'zijn Sniep': "Die 300.000 bezoekers per jaar, die willen we

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2001 | | pagina 1