Haitian floW Rolling'90 Nederlands Kampioen met koningsnummer! Veilige omgang met vrachtauto's J Kijk op internet!! raaboöcte inm j_- Sint Nicolaas en zijn Pieten komen eraan Bloedinzamelings- bijeenkomst [Kaartavond Gouwe Show Speelgoedbeurs inicef open huis www.hart-van-holland.nl www.eitens.nl NErBT' Zorgloket als wegwijzer Platform Duurzaam Waddinxveen reikt prijzen uit makelaardij o.g. Waddinxveense wint tropisch eiland THUISKAPPER NODIG?? NVM 24e jaargang nummer 947 7 november 2001 Zevenhuizen - Ook dit jaar, op 24 november, komen Sint Nicolaas en zijn Pieten de kinderen van Zeven-1 huizen-Moerkapelle bezoeken op j uitnodiging van de Middenstands-; vereniging Zevenhuizen en de Win-j keliersvereniging Moerkapelle. Ze komen om half elf aan via de j Dorpsstraat in Moerkapelle en worden daar op het Raadhuisplein ontvangen worden door Burge meester Westendorp. Na zijn lunchpauze en middagdutje zal de Sint via de Hennipsloot en Ring vaart om +/- twee uur bij drukkerij «Hart van Holland voet aan wal zet- 1 ten voor zijn bezoek aan Zevenhui zen. De Sint heeft laten weten dat hij in Zevenhuizen-Moerkapelle altijd met plezier komt, omdat er zoveel kinderen zijn die iets leuks op ofj kan hebben wat met zijn ver-! jaardagsfeest te maken heeft, voor j de leukste zal hij een paar kleine! cadeautjes uit reiken. Alle pieten j [zullen goed opletten en de Sint hel pen om de juiste keuze te maken. ok komt de toneelvereniging van [VOO een leuk toneelstukje voor alle kinderen en de Sint opvoeren. Moerkapelle - Het CLB organiseert in samenwerking met de afdeling Midden Holland van het Neder- llandse Rode Kruis op 14 november |voor de laatste maal een groot- schalige bloedinzamelingsbijeen- komst In Moerkapelle. addinxveen - Autoclub "De Gouwe Rijders" uit Waddinxveen organiseert donderdagavond haar traditionele kaartavond. Inschrij ven kan vanaf 19.45 uur. Het klaver jassen begint om 20.15 uur. Men hoeft geen lid te zijn van de vereni ging. Inschrijven kan bij "De Unie", Kerkweg-Oost 226 in Waddinxveen. [Waddinxveen - Kleindierensport- vereniging Midden Holland houdt op vrijdag 9 en zaterdag 10 novem ber weer de jaarlijkse 'Gouwe Show' in sporthal Groenswaard, Wingerd 2 in Waddinxveen. Bijna zeshonderd dieren zijn te zien, konijnen in verschillende ras sen, kippen, cavia's, duiven, een den, fazanten, muizen, gerbils en hamsters. De tentoonstelling is op vrijdag geopend van 20.00-22.00 uur en zaterdag van 10.00-17.00 uur. De toegang is gratis. Waddinxveen - Heeft u ook zoveel overtollig speelgoed en wilt u dit weg doen. Op zaterdag 17 novem ber kunt u voor slechts 5,= een tafel huren in buurtcentrum De Boog" en daar uw speelgoed ver kopen. U vindt buurtcentrum "De Boog" aan de C. Huygenslaan 2. mor meer informatie kunt u op maandag-, woensdag- en vrijdag ochtend contact opnemen met: |0182-616860. Unicef het kinderfonds van de Vere gde Naties, zet zich in voor de ■langen van kinderen, waar ook ter wereld. Er wordt geen geld verstrekt maar hulp geboden, daar waar nodig. Dergelijke hulpprojecten kun- nen alleen opgezet worden als de verkoop van wenskaarten en pro ducten succesvol blijft. Bij de vol gende Unicef vrijwilligers zal op insdag 13, woensdag 14 en donder ss'5 november van 9.30-11.30 en 'kJ11-15.30 uur de deur open staan: ter Maten, Genestetlaan 8, 615644; M- Barendsen, Heuvelhof 24, 614841; Zevenbergen, D. Schagenplant- I v*? B10335; H. Hordijk, Roosje i°eve 613024 en op donder- ag 15 en vrijdag 16 november bij: I. "ma, Machtelderf 18, tel: 611580 Moerkapelle - Rolschaatsvereni- ging Rolling'90 heeft tijdens de Nederlands Showkampioenschap pen voor een sensatie gezorgd door in de hoofdcategorie het koningsnummer, de grote groep, een le plaats te veroveren. De kersverse Nederlandse Kampioe nen hebben in het hol van de leeuw hun grootste concurrent voor de titel RV de Oude Molen, Europees Kampioen grote groep 2000, verslagen in eigen huis! Nadat de groep om 8.00 uur per tou ringcar vertrokken was zat de goede stemming er al in. Luidkeels werd het clublied gezongen bij aan komst in de hal door alle 31 deelne mers. Het grote legioen op de tribu ne, dat speciaal voor dit kampioenschap was mee gereisd vatte dit op als een uitdaging en hebben de ploeg de gehele dag vocaal ondersteund. Het eerste nummer dat verreden werd was het Kwartet cadet gere den door Marlotte Vonk, Tamara Bontebal, Lindsey en Valerie Krijgs man. Met hun nummer Diep in de Zee lieten zij een vertederende en foutloze show zien wat hun de "Derde" plaats op leverde. Nu was het de beurt aan de groep van 12, Tiger Lily's. In dit nummer rolschaatsen 12 mysterieuze dames op opzwepende en mooie muziek een snel en elegant nummer. Deze show werd door de jury beloont met hoge cijfers en een "derde" plaats. Het kwartet groot met de jarige Carla Matze, Maaike Vonk, Daniëlle Hoogendoorn en Rona Dijkema kreeg het publiek op de banken. Van lieve Cupido's veranderden, deze dames in 4 flitsende meiden die een wervelende show lieten zien. Er waren weinig mensen'in het publiek die bij het zien van dit num mer de handen niet op elkaar kre gen. De jury had het moeilijk en Rol ling'90 kwam net 1 jury overwinning tekort voor de eerste plaats maar kwam dus wel op een schitterende "tweede" plaats. Lange neuzen, mooie hoed op en aparte kleding. Zoekt u een gebruikte auto? Kijk op: Met z'n tienen7 werd het nummer Pinokio-kio-kio gereden in de kleine groep cadet. De meisjes in de leef tijd van 9 t/m 12 jaar hadden zich voorgenomen alles te laten zien wat ze kunnen. Ze hadden immers niet voor niets zo hard getraind! De 4 meisjes uit het kwartet kregen dit keer versterking van: Chantal Her tog, Joyce Bakker, Maxime Dissel dorp, Stefanie Hathie, Elja Kamp en Daphna Bontebal. Ook zij behaalde een mooie "tweede" plaats. In de kleedkamer waar visagist Vera de Niet het druk had werden de 24 deelnemers aan de grote groep geschminkt en gekleed. Wat zal het worden. Tijdens het nummer "Extra vaganza a rouge" zat het publiek en de jury ademloos te kijken naar een mooi, flitsend maar vooral span nend en technisch nummer waarbij de uitzonderlijke choreografie van Ciska Dijkema, een van de train- sters, op viel. Toen de laatste tonen van de muziek nog klonken brak er al een oorverdovend applaus op uit de zaal. Het was duidelijk dit was het mooiste nummer tot dan toe. Met een score van achten en negens gaf de jury aan dat dit nummer van hoog niveau was. Alleen de Euro pees Kampioen van vorig jaar, de Oude molen moest nog rijden. Het nummer was mooi, hard gereden maar voor iedereen was het duide lijk Rolling'90 zou kampioen wor den. Nadat de jury de punten omhoog had gestoken werd er in de hoek bij de deelnemers van Rol ling'90 hard gejuicht. Er kon niets meer gebeuren alle nummers bij de beste drie en daarmee voor alle nummers gekwalificeerd voor het Europees Kampioenschap! Doordat de grote groep "eerste" en dus Nederlands Kampioen zijn gewor den hebben zij zich tevens voor het Wereld Kampioenschap geplaatst. Fantastisch. De Nederlandse Kampioenen zijn: Mark Bakker, Daniëlle Hoogen doorn, Kathy Hoogendoorn, Mar- loes Bukman, Lizzy Quick, Caroline Wolderling, Colette Kamp, Carla Matze, Maaike Vonk, Daphna Bonte bal, Marlotte Vonk, Tamara Bonte bal. De volgende dames Claudia Jonker, Emilie van 't Wout, Wanda v. Hoven, Elise Hoogendoorn, Trisja v. 't Wout, Iris Dijkema, Rona Dijkema, Ingrid Oskam, Maria Oskam, Sjoukje v. Haastert, Joyce Hoek en Linda Krispijn waren tevens succesvol als de Tiger Lily's. -63 yppiv Door Karin Jongkind Waddinxveen - De Leerlingen van de Rehobothschool (Sperwerhoek) kre gen afgelopen vrijdag een heel bij zonder les. In het kader van de lan delijke actie 'Veilig op weg' - een initiatief van 800 transportonderne mers, die aangesloten zijn bij Trans port en Logistiek Nederland - kre gen zij les in het veilig omgaan met vrachtauto's. De kinderen uit de groepen vijf tot en met acht kregen eerst theorieles van een instructeur op basis van een video en een les brief. Daaropvolgend werd een praktijkles gegeven. Voor de prak tijkles was een demonstratievracht auto aanwezig, waarmee kinderen uit eigen ervaring bijvoorbeeld de 'dooie hoek' van een vrachtauto konden waarnemen. Op de scholen wordt de instructeur altijd onder steund door een plaatselijke - bij Transport en Logistiek Nederland aangesloten - transportonderne ming. In dit kader was de heer van Noort van de gelijknamige trans portonderneming uit Waddinxveen ook bij de lessen aanwezig. De actie 'Veilig op weg' wordt jaar lijks op ruim vierduizend basisscho len onder de aandacht gebracht. Leerlingen van groep zeven kunnen door een vragenlijst te beantwoor- I 4m den een instructiedag op school bothschool waren dit keer de geluk- winnen. De leerlingen van de Reho- kigen. h ovens ZIE ONZE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT! Aan- en verkoop van woningen en bedrijven. Alle taxaties Hypotheken Ook 's avonds bereikbaar Leny Hovens Nrd. Dwarsweg 1 - 2761 GA Zevenhuizen - Tel. 0180-632001 na MAKELAAR

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2001 | | pagina 1