VLEESHAL Te gast in de ArenA ban van 'Het Huwelijk' In de V WÊÊËÊÊÊÊÊXm DE WITTE Voorronde Nationale Voorleesronde Activiteiten Vrouwen van Nu Minicursus fotogaferen tegen inlevering van deze waardebon: van 4.98 vooï van mobiel tot datanetwerken? CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. 24e jaargang nummer 959 6 februari 2002 DEZE WE De euro is van ons allemaal.... Zie pagina 19 15 Mutsenclub op Weissensee Zie pagina 17 Zie pagina HET HART VA Koninklijke lampionoptocht GOUDA: Markt 67 0182-5U120 WADDINXVEEN: Brederotaan 11 0182-612561 I 7bm" ZEVtNHUIZEN- J! MOERKAPELLE NESSELANDE sfeer en leuk voor jong en oud." Zo typeert Ciska Dijkema, namens de gemeente optredend als de gast vrouw voor de vijftig gasten uit de gemeente Zevenhuizen-Moerkapel- le, de avond. Een hoogtepunt was toen de film over de jeugd van de Kroonprins (Willeih Alexander in de wieg, sneeuwballen gooiend en uit glijdend op het ijs) werd vertoond en de spontane reacties daarop van het bruidspaar. Er waren vele hoog tepunten voor alle gasten tijdens de feestavond. Opvallend was de ont spannen sfeer waarin iedereen met elkaar omging en de goede organisa tie in de Arena. Ook de optredens waren gevarieerd zodat er naar ieders smaak iets bij was. Zelfs na het feest, onderweg naar de bus bleef de sfeer ontspannen. Lek ker napraten met volkomen vreem den maakten de wandeling naar de bussen aangenaam. Heel tevreden kwamen de gasten dan ook weer aan, even voor twaalf uur, in Zeven huizen. Maxima. Zij kregen allemaal een beker. De eerste bekers werden uit gereikt door wethouder van onder wijs, de heer Zijderhand. Hij zei dat de Koninklijke bruid er onmogelijk mooier uit kon zien dan wat hij op school had gezien. Hij overhandigde vijf bekers aart de kinderen die jarig zijn op 2 februari. Dit waren Jacoline van den Hoek, Erwin van der Lee, Jeffrey de Wilde, Anne Somers en Jimmy Sterk. Na de overhandiging van de eerste mokken ging de modeshow verder: een aantal 'echte' bruidsjurken die pasten bij de echte eigenaren wer den voor de kinderen geshowd. Nadien was er voor alle kinderen een mok van de gemeente ter herin nering aan het Koninklijk huwelijk. Wethouder Zijderhand overhandigt de kinderen die jarig zijn op 2 febru ari de beker, als aandenken aan het Koninklijk huwelijk Zevenhuizen - Vrijdagmiddag rond vier uur vertrok vanaf het gemeen tehuis de bus met vijftig gasten naar de Arena om daar het groots opgezette feest mee te maken ter gelegenheid van het huwelijk van Prins Willem Alexander en Maxi ma. Oranje shirts, gekleurde haren en rood-wit-blauw gingen uiteraard mee de bus in. "Een unieke ervaring met een enthousiaste groep mensen. In het stadion een bruisende, speciale Zevenhuizen - De bibliotheken Nootdorp, Pijnacker en Zevenhuizen houden op dinsdag 12 februari geza menlijk een voorronde van de Natio nale Voorleeswedstrijd. De voorleeskampioenen van basis scholen uit de werkgebieden van deze bibliotheken treden voor het voetlicht. Zij lezen een fragment voor uit hun favoriete kinderboek. De kinderen zijn afkomstig uit de groepen 7 en 8. Op school wonnen zij de wedstrijd en zij zijn dan ook allen in het bezit van de titel 'voor leeskampioen' van de school. Tijdens de eerste voorronde strijden deze kampioenen om een plek in de kwartfinale. Als alles goed blijft gaan maakt de voorleeskampioen kans op een plek in de 'provinciale finale van Zuid- Holland' die plaats vindt op woens dag 10 april in het Theater van het Leids Volkshuis in Leiden. De win naar van de provinciale finale gaat door naar de landelijke finale op woensdag 15 mei in het Muziekcen trum Vredenburg in Utrecht. De voorronde waar de schoolkampi oenen van de Eendragt en 't Reiger- bos aan deelnemen vindt op dinsdag 12 februari plaats in de bibliotheek van Nootdorp. Het programma begint om 16.00 uur. Door Karin Heeren Zevenhuizen - De Vrouwen van Nu, afdeling Zevenhuizen, heeft een aantal activiteiten op het programma staan. Op dinsdag 12 februari komt mevrouw Geertse- ma een dialezing geven over de tuinen van Monet. Voor leden is de avond gratis; niet-leden beta len 3.25. De avond wordt gehou den in De Zevenster. Janny de Jong komt maandag 25 maart vanaf 20.00 uur om met de dames een paasbloemstuk te maken. Voor informatie en aan melding kan men terecht bij Paula Keijzer, telefoon 632396. Moerkapelle - De Fotoboetiek gaat een tweede cursus fotogra fie geven. De cursus heeft als doel bezitters van spiegelreflex camera's (geen digitaal) te leren beter en creatiever met de came ra om te gaan en wordt gehouden op de dinsdagen 5, 12 en 19 maart in het atelier van Artique aan het Kerkewater. Belangstel lenden kunnen zich opgeven bij de Fotoboetiek in Moerkapelle. Zevenhuizen - De leerlingen en de oudersvan leerlingen van de open bare basisschool 't Reigerbos waren vrijdag 1 februari al hele maal in de ban van 'Het Huwelijk'. De dag voor het huwelijk van Kroonprins Willem Alexander en Maxima stond geheel in het teken van bruiden en bruidegommen. Tijdens een fantastische modeshow zagen de jongste kinderen er alle maal Ms bruidsparen uit, terwijl de hele ruimte was versierd met bruidsjurken. Het raden van 'welke jurk hoort bij wie' leverde veel plezier op. 'oor alle kinderen was er een aandenken aan het huwelijk van Prins Willem Alexander en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1