*OROEf\IEf/l/E& g— I m HEEMSKERK Scoort in interieur Formido GALLSGALL Versprille vfgs -ry a L V fi S J J i E J J J G NIEUWSPAGINA DE GROEIENDE JEUGDAFDELING VAN V.V. GROENEWEG Bontenbal Kampioen in verzekeringen STAALBOUW LASERSNIJDEN RVS PLAATWERK ZEVENHUIZEN SPORTHÜIS NOONING ÜOhn de NVOB Tel. 0180-633733 Küchenmöbel BORGO ANTICO Centrale verwar- mings- en service installa tiebureau ZEVENHUIZEN (0180) 631395 SPECIALIST IN UW FAVORIETE SPORT Tel. (0180) 63 84 57 ZEVENHUIZEN Vanaf 5 jaar kunnen kinderen bij Groeneweg gaan voetballen bij de mini's P. VISSER ZONEN Ristorante pizzeria Reserveren in het weekend Keuken-montagebedrijf Staringstraat MM 2761 LH Zevenhuizen Tel./Fax:0180-632665 Mobiel: 06-10305736 ZOETERMEER LEIDEN Dorpsstraat 129, Zevenhuizen pagina 12 Hart van Holland 13 februari 2002 Schildersbedrijf Speciaalzaak Verf - Behang Dorpsstraat 166 2761 AJ Zevenhuizen Tel.: 0180 - 63 13 77 Fax: 0180 - 63 15 19 BREDEWEG 96 TEL.0180-631666 633536 TENNIS -VOETBAL -HOCKEY -RUNNING INLINE SKATING - SPORTIEVE VRIJETIJDSKLEDING PLAATS 15 BLEISWIJK 010 521 52 00 AANNEMINGSBEDRIJF NIEUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD RENOVATIE BADKAMERS Daar bouw je beter mee Knibbelweg 87, 2761 JC Zevenhuizen WDË De Fuut 23, Zevenhuizen F .--v:-:-.-:-:, --XX— De jeugdafdeling van de w Groeneweg heelt vele sponsors. Dit seizoen zijn er weer onder meer twee nieuwe shirtsponsors aan- etrokken, te weten ClOOO Wals (minipupil- jvoor de derde maal) besloten een jeugdteam (Dl) te sponsoren. Door al de kledingsponsors lopen alle jeugdteams van de v.v. Groeneweg er keurig bij en allemaal in hetzelfde tenue. Van B1 tot Fó. De Cl OOO is ook verkooppunt voor loten van de jaarlijkse grote loterij van Groeneweg. Ook dit jaar zullen er, in februari, weer 7000 loten verkocht worden door de jeugdspelers. Er zijn 25 mooie prijzen te winnen, waaron der een reischeque, een jaar lang bloemen, een kleurentelevisie, een dinerbon en een overvolle boodschappen mand. De opbrengst van de loterij wordt volledig besteed aan activiteiten voor de jeugdige spelers, waardoor deze activiteiten voor de deelnemers betaalbaar blijft. Zo gaan de oudste spelers (van C- tot A-elftallen) tijdens de Pinksteren vier dagen naar een groot inter nationaal toernooi in België. Aan het toer nooi nemen teams deel uit onder meer België, Duitsland, Frankrijk, Tsjechië en Denemarken. Met Pasen gaat de iets jongere groep (de E- en D-jeugd) drie dagen naar een sportief kamp in Heino. Naast veel voetbal staan ook een disco, een kampvuur en een dropping op het programma. Voor de aller kleinsten (de F-jeugd) is er aan het eind van het seizoen de populaire Nacht van Veerman. Tijdens deze twee, door Veerman Verzekeringen, gesponsorde dagen wordt er op het sportcomplex gelogeerd. Hierbij wordt in de kleedkamers geslapen. Er wordt veel gesport, er is 's avonds iaat een film en een kinderartiest sluit het geheel op een pas send wijze af. De jeugdafdeling van w Groeneweg organiseert ook jaarlijks twee grote jeugdtoernooien. Cv -- www.heemskerk-bloemisten.nl email: info@heemskerk-bloemisten.nl bankastraat 70 tel. 070-3558544 2585 ep den haag fax 070-3524233 Dorpsstraat 167-169 2761 AR Zevenhuizen Tel. 0180-631206 Deze toernooien, het La Baroque toernooi (voor de oudste jeugd) en het Phaff Precise toernooi (voor de jongere teams) staan in de regio zeer goed aangeschreven. Dit vanwe ge de goede sfeer en de vele randactivitei- ten. Dit is maar een greep uit de activiteiten die Groenweg voor haar jeugdleden organi seert. Mede door deze activiteiten is de jeugdafdeling van Groeneweg in een paar jaar tijd uitgegroeid van zes teams naar maar liefst achttien teams en gaat de groei momenteel gestaag door. Dat zij trots zijn op hun jeugd laat Groeneweg jaarlijks blijken door de uitgave van een fullcolour presentatiegids. Hierin staan naast vele leuke artikelen ook alle team foto's in. De realisatie van deze presentatie- gids wordt mogelijk gemaakt door drukkerij Elgersma. De vele adverteerders in de gids zorgen ervoor dat Groeneweg weer meer kan doen voor haar spelers en natuurlijk ook voor de vele vrijwilligers die helpen bij de jeugdafdeling. Zoals daar natuurlijk zijn de leiders en trainers, maar ook de dames die in de kantine helpen. Voor deze medewerkers waar Groeneweg terecht erg zuinig op is, wordt aan het eind van het seizoen een grootse feestavond georganiseerd. Een grote barbecue en een gezellige artiest zorgt er voor dat een ieder dan al weer uitkijkt naar het volgende seizoen. In het eerste elftal van v.v. Groeneweg spelen op het moment veel jeugdige spelers. Al deze spelers kwamen voort uit de eigen jeugdopleiding. Dat het eerste elftal zoveel jeugdspelers herbergt bevestigt eens te meer dat een bloeiende jeugdafdeling een must is voor iedere ama teur vereniging. Alleen met veel jeugdspelers en de daarbij behorende goede opleiding is het mogelijk om structureel een succesvol eer ste elftal aan de competitie te laten deelne men. Door het jonge eerste elftal en de vele ontluikende talenten in de jeugd kan Groeneweg met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Moerkapelse Zijde 3-5 2752 BA Moerkapelle Tel./Fax: (079) 593 2) 33 Dorpsstraat 63 2761 AB Zevenhuizen Tel.: 0180-632688 Pizza-bezorglijn: 0180-634095 (dinsdag gesloten) U F< A Dorpsstraat 202a - 2761 A) Zevenhuizen Tel.: 0180-328988- Fax: 0180-328976 |8 O U W M A R K T E Nj

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 12