nieuws EEN JAAR DE RUIMTE VOOR UW JAARRUIMTE J03RKE Klajh #1 togjfeé De bank waar je lid van wordt FINANCIALS GROTE VERLIEZERS IN BOEKHOUDSOAP RABOBANK LEVERT OPNIEUW WINNAAR VOOR VERKIEZING "FINANCEEL PLANNER VAN HET JAAR' RABOBANK HELPT STUDENTEN BIJ VINDEN KAMER SS 3 Weeknieuws 549 p.p. 899 p.p. Hart van Holland 13 februari 2002 voor u> van en door uw bank 11 sssss Vertrek: 27 februari, 2,3, 6,9 en lOmaart ®[s> ta§8§ i®§ 8@§ 8 dagen van 6S9 voor 15 dagen van 1.039 voor Ut u meer weten, bei ons gerust tel: 0180-637373 Bezoekadressen: Openinostiiden: Telefoonnummer Beleggingsadvies: Telefoonnummer Reisbureau: Rabofoon: Rabo orderliin: Interpolis schadeservice: Blokkeren passen/cards: Helpdesk Internetbankieren: Helpdesk Telebankieren: Sterke afname bankovervallen RaboKringNieuws krijgt nieuw jasje Gironummer Rabobank niet gebruiken AGENDA Helpdesk Telebankieren Extra: E-mail-adres: Rabobank website: Tot voor kort was u niet verplicht om uw lijfrentepremie in het belastingjaar zelf over te maken. U kon dit namelijk tot 1 juli van het eerstvolgende jaar doen. Met de wijziging van het belastingstelsel in januari 2001 is dit zogenaamde "terugploegen" voor de basisruim te niet meer toegestaan. Maar het is nog wel mogelijk de lijfrentepremie terug te ploegen voor de jaarruim te. U heeft daar zelfs een jaar de gelegenheid voor. Indien u in 2001 een aantoonbaar tekort heeft in de opbouw van uw oudedagsvoorziening, dan kunt u gebruik maken van de zogenaamde jaarruimte. Deze ruimte staat aan iede re belastingplichtige die bij aanvang van het kalenderjaar jonger is dan 65 jaar, een bepaalde jaarlijkse fiscale aftrekpost toe. De hoogte van deze jaarruimte wordt berekend aan de hand van een ingewikkelde formule, die we u in deze krant zullen besparen. De Financieel Adviseurs van de Rabo bank rekenen de jaarruimte echter graag voor u uit. Van de fiscus mag u hiervoor zelfs het hele jaar de tijd nemen. Voor particulieren is het echter raadzaam dit vóór 1 april te regelen; de uiterste datum waarop de fiscus uw aangifteformulier wil ontvangen. De Rabobank heeft daarom alvast wat voorwerk gedaan. Op 28 februari ont vangen al onze klanten -voor wie wij denken dat dit interessant kan zijn een speciale brief over dit onderwerp. Mogelijk ontvangt u geen brief, omdat wij over onvoldoende gegevens beschikken om een beoordeling voor u te kunnen maken. Dat is echter geen probleem. Bel gewoon even onze afdeling Financieel Advies en wij stu ren u de brief alsnog. U kunt natuurlijk ook een afspraak makep, dat vinden we nog gezellig ook. Flet directe num mer van de afdeling is (0180) 637356. Het voorzichtige herstel op de wereldwijde aandelenbeurzen kreeg afgelopen week opnieuw een flinke knauw. Gesjoemel met de boekhouding door enkele grote Amerikaanse ondernemingen was daar mede debet aan. De proble men als gevolg van boekhoudkun dige fouten kwamen vooral de financials duur te staan. Enig licht puntje was de onverwacht gedaal de werkloosheid in de Verenigde Staten. Geknoei met winst- en omzetcijfers kwam onder meer industrieel conglo meraat Tyco en energiehandelaar Reli ant de afgelopen tijd op forse koers verliezen te staan. Flet boekhoudkun dig gesjoemel zorgde voor onzekerheid over de juistheid van gepresenteerde bedrijfscijfers en dat zette de koersen ook afgelopen week over een breed front onder druk.Tyco maakte het wel heel erg bont. De onderneming maakte bekend dat zij de afgelopen jaren voor USD 8 miljard aan overnames buiten de boeken heeft gehouden. Reliant joeg beleg gers schrik aan door met het Enron- debacle nog vers in het geheugen de publicatie van haar jaarcijfers uit te stellen. Macrocijfers zorgden nauwe lijks voor verlichting, al vielen zij in de meeste gevallen mee. Zo bleek de Amerikaanse werkloosheid in januari onverwacht te zijn gedaald. In euro land bleef het consumentenvertrou wen in januari echter iets achter bij de verwachtingen. Het producentenver- trouwen was daarentegen licht hoger dan verwacht. Vooral de Amerikaanse financials gingen stevig onderuit door de berichten over boekhoudproble- men. Financieel dienstverlener JP Morgan Chase werd met een verlies van 11% het zwaarst getroffen. Con current Citigroup deed met een ver lies van 7.8% al evenmin goede zaken. Bron: IRIS Research Denise Visser van de Rabobank Heusden-Vlijmen is op een forum voor Financieel Planners in Noord- wijk uitgeroepen tot Financieel Planner van het Jaar. Zij is de eerste vrouw die deze titel in de wacht sleept. Visser werkt sinds 1983 bij de Rabobank.-Via de banken Blaricum, Helvoirt, Heusden, Eindho ven en Vught, waar ze als Financieel Adviseur werkte, kwam ze een jaar geleden terecht in Vlijmen als Financi eel Planner. Als winnaar mag ze het prestigieuze Succes Forum van de Financial Planning Association in New Orleans bijwonen. In het vierjarig bestaan van de prijs ging deze drie keer naar de Rabobank. Dit bevestigt dat de Rabobank beschikt over hoog waardige Financieel Adviseurs. Er wordt dan ook bijzonder veel aan dacht geschonken aan structurele bij scholing van deze groep adviseurs. Wellicht levert de Rabobank Zeven- huizen-Moerkapelle volgend jaar de winnaar of winnares! I Z E N Rabobank introduceert Rabobank Kamer Alert Service, een landelijke internet-service die studenten helpt met het vinden van een kamer. Dit initiatief, dat sinds 1 februari operationeel is, is opgezet in samenwerking met de website Kamernet.nl. Aanmelding kan via de site Rabobank.nl. Met de Rabobank Kamer Alert Service kan de student via email of SMS bericht krijgen als er een kamer beschikbaar komt die aan vooraf aan gegeven eisen voldoet. Men kan instellen in welke plaats een kamer wordt gezocht, hoeveel huur men maximaal wil betalen, etc. Op het moment dat e* een geschikte kamer vrijkomt, wordt er een bericht ver stuurd. Deze Rabobank Kamer Alert- emails zijn gratis. De Rabobank Kamer Alert-SMS'jes kosten 0,40 per stuk. Houders van een Rabo Studentenre kening krijgen de eerste tien Rabo bank Kamer SMS'jes gratis. De Rabo bank Kamer Alert Service gaat tevens via eigen kanalen, zoals het ledenblad U (oplage 2,3 miljoen) en via de Rabo bank internetsite, klanten stimuleren kamers aan te bieden. Projectleider Rabobank Casper van Amelsfort: "Uit onderzoek blijkt dat het zoeken van een kamer voor stu denten elk jaar moeilijker wordt. Som migen zoeken meer dan een jaar naar een kamer. Met de Rabobank Kamer Alert Service wordt vraag en aanbod op een eenvoudige manier bij elkaar gebracht. Wij verwachten dat we stu denten hiermee goed kunnen helpen. De mobiele, kamerzoekende student is via e-mail en SMS veel beter bereik baar" Het aantal bankovervallen is in 2001 flink afgenomen. In totaal vonden er 76 bankovervallen plaats, waarvan 14 op Rabobanken. Hierbij waren 17 daders, 43 mede werkers en 14 cliënten betrokken. Een daling van 46% vergeleken met ■2000. Een overval is een bijzonder traumatische ervaring voor zowel medewerkers als klanten. Met name de psychische gevolgen kun nen zeer ernstig zijn. De cijfers zijn weliswaar bemoedigend maar de Rabobank zal beslist niet achtero ver gaan leunen. Ook in 2002 zal er gewerkt worden aan maatregelen die de kans op een overval verder moeten beperken. Veel van onze klanten ontvangen een keer per kwartaal het magazine RaboKringNieuws. Uit een lezers onderzoek gehouden in 2000 blijkt dat dit magazine hoog (gewaardeerd wordt.Vooral de aan dacht voor lokale ondernemers scoort goed. Na acht jaargangen verdient het magazine echter een eigentijdser karakter. Zowel de inhoud als de vormgeving gaan daarom op de schop. Daarbij zal het goede natuurlijk worden behouden maar kunnen de lezers rekenen op de toevoeging van nieuwe rubrieken en nog meer aan dacht voor lokale ontwikkelingen De frequentie zal worden terugge bracht van vier naar drie keer per jaar. Het eerste nummer van 2002 zal daarom niet in maart verschij nen maar in mei. Even wachten dus nog. Hoewel al enkele jaren geleden afgeschaft, is er nog altijd een aan tal bedrijven dat gebruik maakt van het vroegere gironummer van de Rabobank. Het gevolg hiervan is dat betalingen ernstig worden ver traagd 'of erger nog zoek raken. Bedrijven die het postbanknummer nog op hun briefpapier vermelden, worden dringend geadviseerd om betalingen via het juiste bankreke ningnummer te laten plaatsvinden. Bij herdruk van briefpapier is het raadzaam dat het gironummer niet meer wordt vermeld. 21 t/m 24 maart indoor brabant 5 april t/m 20 oktober floriade 11 mei landelijke fietsdag Rabobank

Kranten Streekarchief Midden-Holland

HH | 2002 | | pagina 2