7e editie Super Voices voor Artsen zonder Grenzen emist Boeken Harry Potter breken verkooprecords Anna Enquist te gast in Zoetermeer Red Buil Zeepkistenrace Europa Kinderhulp zoekt gastouders Dier vermist den? REGIO Hart van Holland 13 februari 2002 pagina 9 3000 stemmen gezocht voor opname live -CD o Schrijfster van Boekenweekgeschenk 2002 T» Regio - Sinds 1996 zingen zo'n 3000 zangliefhebbers uit heel Nederland elk jaar in één dag een CD vol met bekende popsongs. De opbrengst van die Cd gaat naar het goede doel. Dit jaar is dat Artsen zonder Gren zen. Super Voices is de grootste vocale popgroep ter wereld en wordt jaarlijks opnieuw samenge steld. Iedereen - met of zonder zang ervaring - kan meedoen. Al meer dan 11.000 zangliefhebbers uit binnen- en buitenland hebben al eerder mee gezongen. Super Voices wordt op zaterdag 15 juni gehouden in de Americahal in Apeldoorn. Het motto van dit jaar is 'Live for life'. Super Voices neemt de CD 'live' op voor een enthousiast publiek en wil daarmee een bijdrage leveren aan het belangrijke werk van Artsen zonder Grenzen dat gericht is op de verbetering van de levensom standigheden en de gezondheidssi tuatie van mensen in crisisgebieden over de hele wereld. Het repertoire wordt dit keer groten deels samengesteld door de deelne mers zelf. Zij kunnen stemmen op hun favoriete songs uit de voorgaan de evenementen. Naast de nieuwe songs I'm outta love (Anastacia), Let's get loud (Jenniger Lopez) en It's raining men (Geri Halliwell), staan op dit moment Something insi de so strong (Labi Siffre), Brand new day (Wizzard of Oz), Dromen zijn bedrog (Marco Borsato), You've got a friend (Carole King) en To my father's house (Les Humphries Sin gers) hoog in de tipparade. Er hebben zich inmiddels bijna dui zend mensen ingeschreven. De inschrijving loopt door tot uiterlijk twee weken voor het evenement, maar vol is vol. Instuderen van de meerstemmige songs gaat heel mak kelijk met speciaal oefenmateriaal (twee oefen-CD's en een uitgebreide deelnemersgids). Dat oefenmateri aal wordt zodra het inschrijfgeld (een -bijdrage van 57,-) binnen is, toegezonden aan de deelnemers (vanaf 15 maart). Op de dag van het evenement zelf vinden de repetities plaats en kunnen de deelnemers tij dens de pauze meedoen met de Karaokeshow. De winnaar treed op tijdens het avondconcert. In septem ber ontvangen alle deelnemers een gratis exemplaar van de opgenomen live-CD. Voor meer informatie: 0172-586840 (tijdens kantooruren en op maan dag- woensdagavond 19.00-21.00 uur) of www.zing.nl wr5^.- Het doet mij goed dat zoveel vrijwilligers zich hebben ingezet tijdens de landelijke huis-aan-huis collecte. Toch kon het gebeuren dat u de collectant en de collectebus hebt gemist. Dat betekent echter niet dat u met uw overgebleven Nederlands en buitenlands geld hoeft te blijven zitten. U kunt het - voor u - waardeloze munt- en papier geld namelijk nog tot 1 maart 2002 bij heel veel winkels en banken inleveren in de speciale Eurocollecte/Coins for Care inzamelbakken. Kijkt u alstublieft nog een keer in alle laden, potjes, blikjes en schoenendozen. Misschien heeft u in uw jaszak of portemonnee nog een gulden die u voor uw winkelwagentje gebruikte, of een paar kwartjes om te bellen? U kunt niet meer met deze muntjes betalen, maar dat wil niet zeggen dat dit geld waardeloos is geworden. Integendeel! Meer dan 140 goede doelen kunnen er geweldige Harry Potter bezet de eerste vier posities in de Top-100 van de meest verkochte boeken in 2001. In totaal hebben de Nederlandse boekwinkels 838.927 exemplaren van de vier boeken van J.K. Row ling verkocht. In het genre Nederlandse litera tuur is Harry Mulisch de best verkopende acteur. "Siegfried" en "De ontdekking van de hemel" bezetten in deze categorie de eer ste twee plaatsen. In 2001 zijn meer bestsellers verkocht dan in voorgaande jaren. De honderd top hoeken van 2001 gingen met elkaar 5,3 miljoen maal over de toonbank. In 2000 was dit cijfer 4,4 miljoen. De Harry Potter-serie breekt alle records. Het oude record van een serieverkoop dateert uit 1997, toen van zeven Montignac-uitgaven ruim 700.000 exemplaren werden verkocht. Zeven auteurs zorgden samen voor 26 noteringen in de Top-100. Naast J.K. Rowling zijn dat John Grisham, Youp van 't Hek, Nicci French, Geert Mak, Annie M.G. Schmidt en Naked Chef Jamie Oliver. Elk van hen is met drie of meer titels in de ranglijst vertegenwoordigd. De best verkochte literaire auteur is Harry Mulisch. "De ontdekking van de hemeF'staat al vier jaar in de Top-100. Na een hoge notering dankzij een gebonden midprice- editie in 2000, het jaar waarin hij het Boekenweekgeschenk schreef, leidt dit jaar de verfilming van de roman tot extra verkoopimpulsen. De CPNB Top-100 wordt jaarlijks samengesteld op basis van door accountants te verifiëren verkoop cijfers van Nederlandse uitgevers van algemene boeken. Alleen de verkoop van de Nederlandse boek winkels wordt meegeteld, inclusief internetboekwinkels. De verkoop in Vlaanderen en boekenclubs blijft buiten beschouwing. Zoetermeer - In het kader van de Boekenweek 2002 (13-23 maart) vindt op woensdag 6 maart een literaire avond plaats in de grote zaal van het CKC, Leidsewallen 80 te Zoetermeer. Tijdens deze avond, waarbij literatuur en muziek cen traal staan, zal Anna Enquist, schrijfster van het Boekenweekge schenk 2002, voordragen uit eigen werk. Zij wordt daarbij begeleid door pianist Ivo Janssen. De avond wordt georganiseerd door de Bibli otheek Zoetermeer in samenwer king met het Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC). De aanvang is om 20.30 uur en de toegangsprijs bedraagt 7,00. De kaartverkoop startte 11 februari bij de Hoofdbi bliotheek en de wijkbibliotheken Seghwaert en Rokkeveen. Voor meer informatie: www.biblio- theek.nl/zoetermeer Ooit gedroomd om in een zelfge bouwde kar een steile helling vol scherpe bochten af te sjezen? Voor de één een droom, voor de ander een nachtmerrie. Amerikanen ken nen de traditie van zeepkistenraces sinds de vorige eeuw. En nu is het in Nederland zover. Op 20 mei start midden in Bloemendaal, op 't Kopje van Bloemendaal, de eerste Neder landse Red Buil Zeepkistenrace. Tientallen freaks storten zich vanaf 12.00 uur de diepte in met zelfge bouwde zeepkisten. Iedereen van 14 tot 144 jaar kan meedoen aan de race. Inschrijven kan tot en met 29 maart via www.redbullzeepkistenrace.nl of 0800 0232501. Er kunnen maximaal 100 teams deelnemen. Belangrijkste onderdeel van de inschrijving is een bouwtekening van de zeepkist. Een technische jury beoordeelt de tekening op veilig heidsvoorschriften en andere rand voorwaarden. Zo zijn hulpmotoren pedalen niet toegestaan. Na goed keuring van de tekening kan het team gaan bouwen. Op 20 mei beoordeelt een deskundige jury de deelnemende teams en hun zeep kisten op snelheid, originaliteit en fantasie. Het team dat deze drie het best weet te combineren, wint de hoofdprijs. Daarnaast is er ook een aantal andere prijzen te winnen. Regio - Europa Kinderhulp is op zoek naar mensen, jong of al wat ouder, samenwonend of getrouwd, die een kind een fijne vakantie wil len bezorgen. Het gaat in de meeste gevallen om kinderen uit achterstandswijken van grote ste den in Europa zoals Londen, Parijs, Lille, Amsterdam, Ber lijn en Hannover. De kinde ren komen op verschillende data vakantie vieren, afhan kelijk van het land waar ze vandaan komen: •Neder land: 22 juli-9 augustus; •Frankrijk: drie groepen van 30 juni tot 21 juli, 5-26 juli en 20 juli-10 augustus; «Enge land: 22 juli-9 augustus; •Duitsland: twee groepen: van 16 juli tot 2 augustus en 8-27 juli; Kosovo/Albanië: 19 juli-9 augustus. Elk jaar verzorgt Europa Kinderhulp in samenwer king met uitzendende organisaties zoals het Rode Kruis, Humanitas, Leger des Heils en sociale diensten, vakanties voor een kleine 3000 kinderen in heel Nederland. Europa Kinderhulp is een vrij willigersorganisatie die dit werk vanaf 1960 doet. Om dit werk te kunnen blijven doen zijn nieuwe gastgezinnen nodig. Elk jaar gaat Europa Kinder hulp in op zoek naar nieuwe gastouders omdat zij geen kinderen wil teleurstellen. Kinderen die deze vakantie zo hard nodig hebben. Zij kijken er het hele jaar naar uit. Het is voor hen vaak de enige kans om een paar weken de voor hen niet altijd even vrolijke thuisomgeving te ont vluchten. Problemen thuis zijn er legio. Die kunnen variëren van een alcohol- of drugsprobleem van vader en/of moeder, het gemis van een speelgelegenheid omdat in de buurt veel criminaliteit is, éénouder gezinnen, een te krap gezinsbudget als gevolg van werkloosheid tot sociale verwaarlozing omdat de ouders domweg niet meer naar hun kind omkijken. Voor al deze kinderen zoekt Europa Kinderhulp 'gewone' mensen die iets voor een ander over heb ben. Het is niet altijd even gemakkelijk om een vreemd kind in huis te nemen, maar het is wel verschrikkelijk bevredigend om zichtbaar iets voor een ander kind te kunnen doen. Als het goed klikt tussen het kind en het gastgezin is het mogelijk om het kind een aan tal jaren achtereen terug te vragen voor een vakantie zodat er een band tussen kind en gastgezin kan worden opge bouwd. Wat deze kinderen vragen is huiselijke gezelligheid, een beetje aandacht, wat speel ruimte en een plekje om te sla pen. Gastouders hoeven niet alle attractieparken met hun pleegkind(eren) af te lopen. Opgenomen worden in een normaal huisgezin is voor de kinderen van Europa Kinder hulp al een unieke en bijzon dere vakantie. Voor meer informatie: 078-6149522, e-mail: arin- gelbergboelee@freeler.nl of de website: www.euro- pakinderhulp.nl Stichting AMTVED1. Kosteloze registratie vermiste en gevonden huisdieren. Hulppost 3B-Hoek- Zevenhuizen/Moerkapelle. In de week van 3 tot 10 februari werden de volgende vermiste /gevonden huisdieren gere gistreerd: Vermist: «Kater, ongecastr. zwart met een witte bef en klein vlekje naast neus. Heeft een volle vacht 1,5 jr. Klein postuur en een brede kop Is vermist sinds begin decej- ber; Noordeinde(Zevenhuizen). Gevonden: zwart/witte ruwhari ge, bastaard, teef, halve staart, jonge hond, station Boskoop; Kater, helemaal cypers, groene ogen. Zwarte voetzooltjes, De Bonk (Zevenhuizen); Iedereen die vragen heeft of informatie kan geven kan bel len naar Stichting Amivedi Hulppost 3B-Hoek Zevenhui- zen-Moerkapelle, telefoon 010- 5121937.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 9