Sleutels voor eerste bezoekers recreatiepark De Koornmolen fLEXCL Monument emeente elangen Vrouwen van Nu maken Royal Toer Inschrijven bedrijfs- volleybal Historisch Centrum Ons Verleden open Trainersstaf Moerkapelle rond Playstationwedstrijd en zaalvoetbal toernooi in vooijaarsvakantie naar 2006 uizen- Moerkapelle j DEZE Voorjaarsbeurs Veiling Boskoop WEEK JN HET HART VAN: HOLLAND Chinees Nieuwjaar Zie pagina 15 bij Gouden Wok Valentijnsgroet CDA 4f» Niet alleen een grote collectie in GSM, maar ook in accessoires! CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. KIJK OOK OP W WW.HART-VAN-HOLLA ND.NL FrïmÉ ZEVENHUIZEN- rrroi/APFIIE NESSELANDE 24e jaargang nummer 961 20 februari 2002 Zevenhuizen - De afdeling Zeven huizen van de Vrouwen van Nu, maken woensdagmiddag 27 februari een uitstapje, naar Den Haag. Ze maken een uitgebreide Royal Toer en vergeten de (tijde lijke) woonstee van het jonge paar Alexander en Maxima niet! De dames vertrekken om 13.00 uur vanaf de brandweerkazerne en zijn om ongeveer 17.30 uur weer thuis. De kosten voor deel name bedragen 15,-. Aanmelden kan bij Gre Heijkoop, telefoon 632441 of Lia Breedijk, teleoon 632775. Zevenhuizen - Inschrijfformulie ren voor het bedrijfsvolleybal- toernooi Zevenhuizen, dat gehouden wordt op twee zaterd- i agen in mei en juni, dienen inge- leverd te worden voor 2 maart bij j Martien Zijderhand, De Grutto 10,2761 ST Zevenhuizen. Zevenhuizen - Het Historisch Centrum Ons Verleden is zater dagmiddag 23 februari van 13.30 tot 16.00 uur open voor publiek. De lopende tentoonstelling over het Koningshuis is te bezoeken. Ook kunnen bezoekers kennis maken met de genealogische werkgroep die zich bézighoudt met de geschiedenis en her komst van onze voorouders. Deze werkgroep wil graag haar nieuwe onderkomen laten zien. De bovenverdieping staat weder om in het teken van de molens. Het museum is te vinden aan de Tweemanspolder 15. Moerkapelle - Afgelopen week maakte Moerkapelle voorzitter Leo Moerman bekend, dat het contract met trainer André Ram- steijn met een jaar is verlengd en dat deze komend seizoen voor het derde achtereenvolgende jaar bij de "Blauw-Witten" werk zaam zal zijn. Hetzelfde geldt voor tweede trainer René Storm- broek en jeugdtrainer Hans Her tog, oud-voorzitter Cor Rutgerink zal samen met Lammert Hertog als intermediair tussen spelers en technische staf gaan fungeren. Zie pagina 19 Zie pagina 18 Door Frits Bromberg Zevenhuizen - Stralend weer en uitsluitend tevreden gezichten. Zo lagen de zaken erbij, toen burge meester J. Westendorp van Zeven- huizen-Moerkapelie afgelopen vrij dagmiddag de sleutels kon over handigen van de eerste verhuurde bungalow van het recreatiepark De Koornmolen aan een familie uit Winterswijk, de heer en mevrouw Vreeman, in gezelschap van zoon, schoondochter en kleindochter. Hoewel enkele van de totaal 95 bungalows al waren betrokken door kopers - 30 bungalows zijn of worden verkocht, 65 worden verhuurd - beschouwde algemeen manager van dit Gran Doradocom plex mevrouw Appie de Kruijf-Koo- len, de overhandiging van de sleu tels door burgemeester Westendorp aan de Winterswijkse familie als een redelijk officiële openingshandeling. "Dit zijn dus onze eerste huurders, maar de anderen volgen in gestaag tempo. Nu ai zijn voor mei 70 pro cent van de beschikbare 60 bunga lows verhuurd, tijdens de meivakan tie zijn we vol. Voor de zomermaan den, wanneer half Nederland in Frankrijk ligt te bakken, ben ik ook niet bang. Dan zullen we zeker ook zijn volgeboekt." Waarom dit bungalowpark onder de spaarzame rook van Zevenhuizen belangstelling trekt, kon de heer Vreeman in logische taal verwoor den. "Kijk, bij ons in Winterswijk zijn bossen genoeg. Die hoeven we dus even niet meer. Nu zijn we geïnteres seerd in dit prachtige polderland schap, ruim en groen en het direct aangesloten zijn op een zwembad complex. En, voor ons ook belang rijk, dicht bij Den Haag." Mevrouw De Kruijf: "En Rotterdam natuurlijk, Delft, terwijl ook Amster dam niet zo ver weg is gelegen. Nee, bos is hier niet en zal er ook niet komen. We maken er wel een park van, al zal het tijd kosten om daar wat van te kunnen zien." Ook de eigenaar van het recreatie park A. van der Knaap ziet de toe komst van het recreatiepark De Koornmolen even zonnig tegemoet als de dag van de opening, waarop nog elf andere gezinnen of families arriveerden, voor deze gelegenheid bijna letterlijk door de plaatselijke vestiging van Albert Heijn en het recreatiepark in de watten gelegd. De gasten ontvangen een gratis ont- bijt, een bos bloemen, stroopwafels en bonbons. Van der Knaap: "De bezoekers ver wachten hier ook geen bos, wel mogelijkheden ter ontspanning en die zijn er in alle vormen en maten, ook voor kinderen.Voor de dagelijk se boodschappen ligt Zevenhuizen vrijwel om de hoek en op het terrein zelf is het zwembad. En dan is er natuurlijk de omgeving nog, niet alleen het weidse landschap, uit zicht op de molen-viergang, de Rot- temeren, het Lage en het Hoge Berg se Bos, de Zevenhuizerplas en de Bleiswijse Zoom." Bewegwijzering Het recreatiepark De Koornmolen kent in dit stuk zuidwest Nederland geen soortgelijke concurrentie en wie het park eenmaal heeft gevon den, zal tegenkomen wat tevoren werd beloofd. De bungalows zijn praktisch en vriendelijk gebouwd en ingericht en met de auto direct bereikbaar. Nieuwkomers zullen mogelijk wel enige moeite hebben het park te vin den: de bewegwijzering is nogal gebrekkig, komende vanaf de A 12. Huurders echter, die de vakantiegids 2002 van Gran Dorado hebben ont vangen, treffen daarin aan een dege lijke en correcte routebeschrijving. Burgemeester J. Westendorp overhandigt de sleutels van een bungalow aan de eerste huurders, het echtpaar Vreeman uit Winterswijk. Ach, ten langeleste Hotel Vos toch alsnog vereerd. De vos nu monument,al door sloop en vuur verteerd. De brand als een lopend vuurtje,aan ledereen bekend, De vos zijn plekje kwijt,maar nu toch een monument Hak uit steen een beeld, een vos,en zet hem op het plein. Het zou daar een symbool van slimheid kunnen zijn. Helaas we zijn te iaat,onze vos komt nooit weerom Niet goed nagedacht, of gewoon een beetje dom? Uit de bundel: Save the fox. Harry de Jong Zevenhuizen - In de voorjaarsva kantie wordt door Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland een tweetal activiteiten georgani seerd. Er wordt een Playstationwedstrijd gehouden op maandag 25 februari in dorpshuis Swanla van 13.00 tot 17.00 uur. Deelname is gratis. Park-eigenaar van der Knaap: "Geen bos. Wel een groeiend park en een immens vrij uitzicht. mm—m TELECOMMUNICATIE professionals in communicatie-apparatuur Noordkade 56a Waddinxveen Tel. 0182-630966 Fax 0182-617502 Internet: www.flexcombv.nl Een zaalvoetbaltoernooi wordt gehouden op dinsdag 26 februari in dorpshuis Swanla van 10.00 tot 15.00 uur. De kosten voor deelname bedra gen 4,50 per team. Jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 15 jaar kunnen deelnemen aan deze activiteiten. Opgeven dient te geschieden met een inschrijfformu lier, dat afgehaald kan worden op het gemeentehuis, bij het politiebu reau of op vrijdag in de Jipjopbus aan de Leliestraat. Telefonisch kan ook: 06-12839280. Opgeven kan tot zaterdag 23 februari voor het zaal voetballen; voor de playstationwed strijd is opgeven niet nodig. 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1