NIEUWS Aangifte ontaardt in chaos OPENING BLOKKER AFDELING IN TUINCENTRUM DE ZILVERBERK HOOP OP SPOEDIG HERSTEL OVERHEERST HERMAN WIJFFELS INNOVATIEPRIJS 2002 Zevenhui De bank waar je lid van wordt Weeknieuws agenda Hart van Holland 6 maart 2002 c voor van en door uw bank 'mmet' 299,-p.p. aformulier te ingewikkeld: Belasting! massaal uitstel verwac t Bezoekadressen: Openingstijden Telefoonnummer Reisbureau: Rabobank op een na grootste internetbank van Europa Aantal leden Rabobanken 850.000 gepasseerd Interpolis neemt proef met Irisherkenning Bankzaken steeds vaker elektronisch afgehandeld Dorpsstraat 190,2761AJ Zevenhuizen 0180-637373 Dorpsstraat 12,2751 AZ Moerkapelle Rabofoon: aandag t/m donderdag 09.00-17,00 vrijdag (doorlopend open) 09.00 - 20.00 zaterdag (reizen) 10.00 -16.00 Helpdesk Telebankieren: Raboorderliin: 1H1 013-580 0499499112 09000905 Rabobank ïSÜMHHPRl tMJsÈmLM Op woensdag 27 februari jl. heeft Blokker Zevenhuizen haar deuren geopend. Dit is de nieuwe afdeling voor speelgoed en huishoudartike- len van tuincentrum de Zilverberk, aan de Noordelijke Dwarsweg. Tot begin dit jaar was hier de Novalux afdeling gevestigd. Na anderhalve week hard werken was de verbou wing gerealiseerd en kon de Blokker ^afdeling geopend worden. De in richting van de winkel is geheel vernieuwd en door de deelname aan de Blokkerformule is het assortiment flink uitgebreid. Zo is er nu meer keus in huishoudelijke artikelen en wordt er ook een fotoservice geboden. De eerste reacties van klanten en perso neel op de nieuwe afdeling zijn dan ook positief. Naast de Blokker afdeling blijven de afdeling kreatief, waar de hobby-artikelen te vinden zijn, en het tuincentrum van de Zilverberk nog gewoon bestaan. Na een nogal zwak begin wisten de meeste toonaangevende beurzen over de afgelopen week aardige prestaties neer te zetten. Meevallende macro- en bedrijfscijfers zorgden voor een toenemende hoop op een spoe dig economisch herstel. Vooral tech- nologiegerelateerde aandelen profi teerden hiervan. De AEX-index sloot de week 3.8% hoger op 499 punten. Signalen over een spoedig herstel van de Europese economie zorgden afge lopen week voor een prima stemming op de Europese aandelenbeurzen. Zo zette het Franse vertrouwen van pro ducenten in februari de stijgende lijn voort en bleek ook het vertrouwen van Duitse ondernemers in de toe komst sterk te zijn gestegen. Vooral dat laatste gaf beleggers hoop, omdat de signalen over een herstel van de Duitse economie, nog altijd de belangrijkste in de eurozone, de laat ste tijd steeds sterker worden. Dat besef leek ook te zijn doorgedrongen bij de ECB. Topman Duisenberg voor ziet inmiddels nog dit jaar een econo misch herstel. Het gunstige macro- nieuws werd ondersteund door mee vallers van het bed rij venfront. Absolute uitblinker op het Damrak was KPNQwest met een weekwinst van 24.3%. De kabelexploitant wist zich daarmee te herstellen van eerde re forse koersverliezen, die ontston den na berichten over financiële moeilijkheden bij moederbedrijf Qwest. Het andere moederbedrijf, KPN, won 9.4%. Ook chipmachinefa brikant ASML was gewild. Dit alles werd de afgelopen week nog overgoten met een stevige dosis cij- fernieuws. Zo voldeden onder meer Heineken, Randstad, Elsevier en Hage- meyer aan de verwachtingen van beleggers en analisten. Akzo Nobel deed het in 2001 beter dan verwacht en ook de gunstige vooruitzichten die CMG schetste voor haar telecomdivi- sie stemde beleggers tevreden. Jonge ondernemers staan voor fris se ideeën. Ze zijn de motor achter vele vernieuwingen. Dat verdient applaus en ondersteuning. Vandaar dat de Rabobank jaarlijks de Herman Wijffels Innovatieprijs gaat uitreiken. In 2002 gebeurt dat voor de eerste keer. Een stimulerings- prijs voor jonge ondernemers die staan voor een knap staaltje duur zaam ondernemerschap. Er zijn drie geldprijzen te vergeven. De hoofdprijs bedraagt maximaal 100.000,=, de tweede prijs en de derde prijs bedragen maximaal 75.000,= en 50.000,=. Met dit geld kan het prijswinnend idee wor den gerealiseerd of verder worden uit gebouwd. Op deze manier is de Herman Wijffels innovatieprijs een directe ondersteuning van innovatief ondernemerschap. Wie kunnen er mee doen? Alle ondernemers die jonger zijn dan 36 jaar komen in aanmerking. Niet alleen fulltime ondernemers, maar ook zij die in loondienst werken of nog studeren en daarnaast een eigen bedrijf runnen of willen starten, ledereen die volop bezig is met het ontwikkelen van een innovatief product, concept, proces, procédé of dienst kan zich aanmelden bij de Rabobank in de buurt. Die bekijkt of de inzending voldoet aan de criteria. Bij de Rabobank Zevenhuizen-Moer- kapelle kunt u zich wenden tot Petra de Heer, telefoon (0180)63733 of Joop van Horssen, telefoon (0180)637339. De plaatselijke bank maakt een voor selectie en kiest uiteindelijk daaruit de kandidaten die de meeste kans maken op de Herman Wijffels Innova tieprijs. 8 dagen, vertrek 22 april Appartement Marl I en II 8 dagen, vertrek 24 april Appartement Las Brisas I en II 8-daagse vliegreis, inclusief lucht havenbelasting en appartement. Prijzen o.b.v. minimale bezetting van 2 personen Wilt u meer weten, bel ons gerust tel: 0180 -637373 igewik- i ervan, de aan- v.nor»«^»^^^listingfonnuUer is zotof VIagen voor belastingplichtigen. Formulier pas op 1 Bron: Algemeen Dogblad 28-2-2002 Door de herziene belastingwetge ving is er bij veel mensen verwar ring ontstaan. Wellicht begint u dan ook wat onwennig aan het invullen van het formulier. Wij willen u graag op weg helpen bij het invullen van De sluitingstermijn van de inschrijving is 1 mei 2002. De prijsuitreiking vindt plaats in september. Rabo uw belastingformulier en nodigen u daarom uit voor de presentatie'Het nieuwe belastingformulier'. Wij organiseren deze bijeenkomst op donderdagavond 7 maart 2002 in de Conferenceroom van de Rabo bank Zevenhuizen-Moerkapelle. Tijdens de bijeenkomst zal drs. J.E. van den Berg, directeur van het Instituut van Fiscale Kennisoverdracht en verbonden aan de Erasmus Univer siteit Rotterdam, een korte uitleg geven over het nieuwe belastingstel sel en de laatste ontwikkelingen. Tevens worden ook enkele onderde len uit het belastingformulier nader toegelicht, zodat u goed voorbereid aan uw belastingaangifte kunt begin- aen. Uiteraard is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen. De avond begint om 20.00 uur (ont vangst vanaf 19:30 uur) en wordt rond 22.30 uur afgesloten. Wilt u deze bijeenkomst bijwonen? U kunt zich nu nog telefonisch aanmel den bij de afdeling Financieel Advies, telefoonnummer (0180)637356. De Rabobank neemt de tweede plaats in op de ranglijst van groot ste internetbanken in Europa. De Rabobanksite verwelkomde in december vorig jaar 833.767 unie ke bezoekers. De Zweedse Swed- bank (ForeningsSparbanken) voert met 17.000 bezoekers meer de ranglijst aan. De lijst is opgesteld door het Amerikaanse onderzoeks bureau Nielsen Netratings. Europe se grootmachten als Lloyds TSB, Barclays en Deutsche Bank bevin den zich wel in de top tien, maar volgen de koplopers op gepaste afstand. De Nederlandse Postbank bezet de tiende plaats met ruim 394.000 bezoekers, terwijl de ABN Amro met circa 254.000 bezoekers op de 24ste plek is terug te vinden. Het aantal leden van de Raboban ken is de 850.000 gepasseerd. De teller stond vorige week woensdag ochtend op 851.201. Vanaf mei 2000 zijn er bijna 365.000 nieuwe leden bijgekomen. I Zo'n 250 medewerkers van Interpo li lis hebben in de toekomst hun toe- gangspas voor kantoor altijd bij S zich. De verzekeringsmaatschappij neemt een proef met toegangs- controle via irisherkenning. Interpo li lis wil onderzoeken of dit een j gebruiksvriendelijk alternatief kan I vormen voor de toegangspoortjes 1 met pasjessysteem van het hoofd- kantoor. De iris is zo gedetailleerd en complex dat het uitermate I geschikt is als persoonlijk identifi catiemiddel. Het irisherkennings- I systeem is volkomen onschadelijk I voor de ogen. Ook bij mensen met I contactlenzen of een (zonne-)bril, wordt de iris zonder problemen "herkend. Interpolis denkt dat een I nieuw toegangscontrolesysteem met irisherkenning kan bijdragen aan een prettiger werkomgeving. Een op de drie huishoudens met een pc, totaal 1,7 miljoen, handelt bankzaken elektronisch af. Binnen I die groep regelen 1 miljoen huis houdens de dagelijkse bankzaken via internet. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2001 is het aantal huishoudens dat intemetbankiert eind vorig jaar met 570.000 geste gen. Dit blijkt uit een NlPO-Interac- tieve enquete. 21 t/m 24 maart 5 april t/m 20 oktober 11 mei indoor brabant floriade landelijke fietsdag ernolis schadeservice: Rabobank

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 2