Vereniging molenvrienden wil na 10 jaar uitbreiding Auto uitgebrand rLExenm Narcissen van Rolling '90 Taizéviering op Palmzondag Trekkerrondrit Valborgkoor in Orion Clubkampioen schap Hengelvereniging Op /ook naar oen baan in hof iijroon? 24e jaargang nummer 965 20 maart 2002 m Cd viswijven gepresenteerd O 6. Z -JE WEEK IN HET HART VAN - HOLLAND; Raadsleden geïnstalleerd Zie pagina 15 Zie pagina 13 Inspirerende avond Rondom Poëzie Zie pagina 13 CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. Niet aiieen een grote collectie in GSM, maar ook in accessoires! professionals in communicatie-apparatuur KIJK OOK OP WWW.HART-VAN-HOLLAND.NL fmTÏËZËVENHUIZEN JPpJaPFLLE NESSELANDE WUÊtÊÊ Moerkapelle - De leden van rol- schaatsvereniging Rolling '90 gaan donderdag 21 maart langs de deuren om narcissen te ver kopen. Zij hopen op die manier bij de inwoners van Moerkapelle 'het voorjaar in huis te brengen' en hun kas enigszins te spekken Zevenhuizen - In de gerformeer- de kerk wordt op palmzondag 24 maart een oecumenisch avond gebed plaats in de traditie van Taizé. Deze vieringen hebben vooral een meditatief karakter.De viering duurt van 19.00 tot 19.30 uur. Vooraf wordt ingezongen i vanaf 18.30 uur. De viering wordt georganiseerd door de Taizé werkgroep gevormd door leden van de RK Gemeenschap, Hervormde Gemeente, Vrijzinnig Hervormde kerk en de Gereformeerde Kerk te Zevenhuizen. Iedereen is wel kom. Voor meer informatie: 0180- 633905 of 0180-631912. Moerkapelle - De Trekkervrien- den organiseren een rondrit in Moerkapelle op 18 mei, vertrek 10.00 uur bij dorpshuis Op Moer. Kinderen kunnen mee in de spe ciale kinderbus, kosten €2,-. Opgeven voor 11 mei bij Philip Vermulm 079-5932780 of Bert Ver- mulm 0180-633213. Leeftijd vanaf 16 jaar. De kosten bedragen €7,00 voor koffie, limonade en j lunchpakket. Rotterdam-Nesselande - In Cultu reel Centrum Oriori aan de Wol- lefoppenweg worden regelmatig culturele activiteiten gehouden. Op Goede Vrijdag, 29 april, om 19.30 uur brengt het Valborgkoor het Paas-Oratorium "Gehoben ist der Stein" van de Zweedse com ponist Jan Nilsson. In Orion is plaats voor 150 perso nen. Kaarten kunnen telefonisch gereserveerd worden: 010- 4204122 of 010-2898585. De toe gang bedraagt €12,-. De zaal is open vanaf 19.00 uur; de uitvoering start om 19.30 uur en eindigt omstreeks 22.00 uur. Zevenhuizen - HHengelvereniging Zevenhuizen-Moerkapelle begint zaterdag 23 maart aan het club kampioenschap. Er wordt 4 uur gevist in de Oude Rijn tussen Alphen a/d Rijn en Zwammer- dam. Vertrek vanaf de parkeer plaats La Baraque om 6.00 uur. Voor meer informatie: 0180- I 632654-of 06-22156429. Door Frits Bromberg Zevenhuizen - Er was een ramp voor nodig, om een ramp te voorkomen. Voorzit ter A.B.P.M Lamot van de Vere niging Molenvrienden Rotte- merengebied herinnert het zich aldus: "Tien jaar geleden bleef het maar regenen. In die mate, dat de gebruikelijke gemalen de toestroom niet meer aankonden en wat waren de boeren en tuinders blij, dat bij Zevenhuizen een molenviergang stond die nog kon worden ingezet. Ik beweer niet, dat die vier molens al dat water wel even weg konden malen. Maar als toevoeging voorkwamen we wel een ramp. Gewas dat 24 uur onder water staat, verstikt. En dat konden we voorkomen. Zo ont stond ook de vereniging, die nu het tweede lustrum viert. Om nog een derde lustrum te kunnen vieren en zo verder, zoeken de thans 704 vrienden, donateurs en sponsors, uitbreiding van de vriendenkring. Penning meester Johan Ottevanger: "Om pre cies te zijn, een verdubbeling. Hoe wel je natuurlijk nooit genoeg molenvrienden kunt hebben, zou die verdubbeling om financiële rede nen al wenselijk zijn. Jawel, de pro vincie is eigenaar van de molens en er is veel provinciale financiële steun, maar net niet voldoende voor het onderhoud. Kijk. De vereniging heeft geld. Maar weer net niet genoeg. Daarom hebben we zo gedacht: als we het aantal vrienden op pakweg 1500 konden brengen, dan zouden we van de rente van het verenigingskapitaal alle onderhoud kunnen betalen." Waaraan de penningmeester met een spijtig opgetrokken onderlip moet bekennen: "Geen geld, geen vriendschap. Maar voor tien euro per jaar ben je al donateur en je doet er prachtig werk mee." Symposium Tijdens een symposium september dit jaar, willen de molenvrienden alles nog eens uitleggen. Want niet elk detail is genoegzaam bekend. Dat Nederland er trots op mag zijn, dat bij Zevenhuizen wereldwijd nog één molenviergang bestaat, dat wil iedere Nederlander nog wel geloven. Maar dat zelfs een rij populieren een eind verderop de molens bedreigt, ligt minder voor de hand. Lamot: "Sterker nog, de bomen langs de Al 2 zijn al van invloed." Johan. Ottevanger, bewoner van molen nummer vier, is geduldig genoeg om het breed te zien en uit te leggen: "Je moet uitgaan van de biotoop van de molenviergang. Dat wil zeggen: onder welke ruimtelijke voorwaarden kan een molen naar behoren functioneren. Water waar de molen bij kan en constante wind. Zelfs in Nederland is die wind niet altijd constant, maar je moet het doen met wat je hebt. Bomen, dich terbij dan 500 meter, zijn van invloed. Ze veroorzaken rukwinden. Daarom willen we met alle betrok ken praten over de manier, waarop we die biotoop zo gunstig mogelijk kunnen houden." Lamot: "Kijk maar om je heen. De hele omgeving groeit naar ons toe: Bentwoud, Nesselande, van alle kan ten neemt de bebouwing toe. Daar om willen we duidelijk maken: jon- Johan Ottevanger en voorzitter Lamot: "Het zijn echt kolossen, de molens die Nederland nog heeft" gens, bouw wat nodig is, maar denk aan je erfgoed. Niet alleen omdat die vier molens in de toe komst misschien weer moeten worden ingezet tegen het was sende water. Ook niet alleen omdat de Nederlandse molens toeristen trekken, die hun geld elders uitgeven. Leuk voor de economie van ons land. Maar wat misschien het belangrijkste is: laat Nederland in de huidige multiculturele samenleving behouden, wat Nederland Hol land maakt. Tulpen, klompen en: molens. Zonder molenvrienden raken de molens in verval en kun je veilig stellen: geen vrienden, geen molens. Die zijn zonder de vrienden binnen vijftig jaar ingestort. En wat is nou tien euro per jaar?" De biotoop van de molen: ruimte. Zelfs de bomen langs de A12 zijn van invloed. Zevenhuizen - Op de Zuidplasweg nabij het Nijverheidscentrum brand de maandag 18 maart rond 20.20 uur een auto volledig uit. De auto stond er al meer dan een half jaar onbeheerd. Nadat onverlaten het afgelopen weekend al een ruitje van de auto vernield hadden, viel hij nu ten prooi aan brandstichters. Van de auto bleef niets meer over. TELECOMMUMCA TIE*mJ Noordkade 56a Waddinxveen Tel. 0182-630966 Fax 0182-617502 Internet: www.flexcombv.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1