LENTEMODE Allemaal Otten en Sienen in het dorp Weerzien Eendragt- leerlingen na 28 jaar WEZE WEEK: en 13 Kaarten bij Zang en Kleur Kinder-/jeugddisco Maatschappelijk werkster in Zeven- huizen-Moerkapelle Activiteiten Vrouwen van Nu 4 24e jaargang nummer 968 10 april 2002 M pagina 11,12 DEZE WEEK IN HET HART VA Tweede vaarseizoen LAND: Duizenden naar 'Kom in de Kas' 1 Zie pagina 9 pont 't Verlaat Zie pagina 8 Wensen Boskopers in bestuursakkoord Zie pagina 13 Honderd jaar christelijke basisschool De Eendragt CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. MOBIELE KAPPERS EN NAGELSTYLISTES AAN HUIS Rosbief 1 onsvan€ 1,72 voor€ 1,25 Vers uit eigen oven: Kaiserbroodjes 4 stuks van ï.os voor 0,99 Bananen11 wovan 1,99 voor 1,50 Varkensrollade1 kilovan 8,15 voor 4,991 Aanbiedingen alleen geldig op 11 april (^Dorpsstraat 129, Zevenhuizen KIJK OOK OP WWW.HART-VAN-HOLLAND.NL ZEVENHUIZEN ..acpVAPELIE NESSELANDE IIU Zevenhuizen - Bij vogelverening Zang en Kleur wordt vrijdag 12 april een kaartavond gehouden, de laatste kaartavond in het winterprogramma. Het zomer- kaarten start op vrijdag 3 mei. ledereen is welkom vanaf 20.00 uur in het clubgebouw aan de Zuidplasweg. Zevenhuizen - La Baraque aan de Zuidplasweg organiseert in samenwerking met de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden- Holland en de Jeugdkiankbord- groep Zevenhuizen een kinder- /jeugddisco op vrijdag 12 april voor kinderen van 10 tot en met 14 jaar. De disco is van 19.00 tot 23.00 uur en de entree bedraagt 2,-. Voor meer informatie: 06-12839280. Zevenhuizen-Moerkapelle - Per 18 maart is Wendy Huisman officieel i als maatschappelijk werkster in Zevenhuizen-Moerkapelle gaan werken. Wendy heeft psychologie gestu deerd en is in dienst gekomen bij De Vierstroom. Hiermee komt een eind aan de verscheidene wisse lingen van maatschappelijk wer- i kers die het afgelopen jaar heb ben plaatsgevonden. Wendy is te bereiken tijdens het inloopspreekuur op maandag en woensdag tussen 9.00 tot 10.00 uur, Leliestraat 3 in Zevenhuizen. Zij is dan ook telefonisch te berei ken op telefoon 0180-631280. Bui ten de spreekuren wordt men doorverbonden naar De Vier- stroom-Zorglijn. Zevenhuizen - De Vrouwen van N". afdeling Zevenhuizen, houden maandag 15 april een bijeenkomst in zorgcentrum De Zevenster. Aan- vang 20.00 uur. Deze avond neemt mevrouw Roubos de dames mee naar India. beden van Vrouwen van Nu kun nen zich tot 1 mei opgeven voor net jaarlijske dagreisje. Dit keer gaan de dames naar de Floriade. vanaf de eerste woensdagavond m mei kunnen leden wekelijks deelnemen aan een fietstochtje. Het vertrek is om 19.00 uur vanaf jfe brandweerkazerne, ten bezoek aan een imker staat op het programma voor 29 mei. De dames gaan er per fiets naar toe; van tevoren aanmelden is niet nodig. Vertrek 13.30 uur vanaf de brandweerkazerne. Zevenhuizen - De feestweek op basisschool de Eendragt, naar aan leiding van het 100 jarig bestaan, begint zaterdag 20 april met een reünie voor alle oud-leerkrachten en oud-leerlingen. De week daarna is de feestweek. Het wordt een gezellige oud-Hollandse week. Alle kinderen en leerkrachten gaan ver kleed als Ot en Sien. Zondag 21 april worden in de hervormde en gereformeerde kerk kinderdiensten gehouden. Maandag 22 april wordt gestart met een feestelijke opening van de schoolweek. De vlag wordt gehesen, er wordt een optocht gelopen, taart gegeten, oud-Hollands les gegeven en een oude film bekeken. Dinsdag is er een sport- en speldag. Woensdag is een oud-Hollandse les- dag, met poppenkast voor de jong- sten en kroontjespennen en derge lijke voor de hogere groepen. Ook worden er die ochtend groepsfoto's gemaakt. Donderdagmorgen treden de groe pen voor elkaar op, met liedjes en sketches, 's Middags doen ze dit nog een keer, maar dan voor hun opa's en oma's, 's Avonds is er, als afslui ting van de festiviteiten, een feeste lijke gezinsavond op het school plein. Een aantal groepen brengt in de feestweek een bezoek aan het museum "Oud Zevenhuizen". In de school zelf wordt een "klein museum" ingericht met oude voor werpen die de kinderen van thuis meenemen. Iedereen weet het nu: over een klei ne twee weken lopen er ruim 200 Otten en Sienen rond in Zevenhui zen! (foto: De Eendragt) Zevenhuizen - In restaurant de Strandgaper aan de Zevenhuizer- plas werd onlangs een reünie gehouden van oud-leerlingen van christelijke basisschool De Een dragt. 28 jaar geleden verliet deze klas de school om nu met bijna alle leerlingen bij te kletsen over een periode waarin veel gebeurde. Op verzoek van een van de leer- TELEFOON 079-362 31 67 krachten heeft iedereen een praatje gehouden over zijn/haar huidige leef-, werk en woonomstandighe den. Dat ze na de geplande eindtijd nog niet uitgepraat waren, lijkt overbo dig te melden (De foto's van toen en nu leveren een aardig zoekplaatje op. De foto's zijn eigendom van Tineke Alferink-van Vliet).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1