attractie- evenementenverhuur WBlÊSIÊSls^^ e-mail: dijkshoorn.bril@ 12move.nl De Kangeroe (OIO) 474 34 45 ÏSSKSÏ;!?'». De goedkoopste Nederland pagina 12 Hart van Holland 17 april 2002 pac Er zijn hoortoestellei voor o.- na aftrek van di vergoeding van de zort fc Bij Dijkshoorn Brillen kunt u altijd voor meer informatie terecht. ven De Kangeroe is een jong dynamisch bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het compleet verzor gen van attracties en feesten tot 3500 mensen. Draailadder Zeppelins Luchtkussen Kleefwand Bungee run Sumuworstelen Armworstelen Razende Roeland Rodeo stier Ballenbad Kop van Jut Levende voetbaltafel Lasso werpen Hoefijzer werpen Disco ♦.Zwembad 0 5m Handboogschieten Schiettent Black Jack de Luxe Wervelwind Stokvangspel Donderbal Bierfietsen Bierpulschuiven Surf simulator Trein (16 personen) Crazy fietsen Koe melken Schminken (onbeperkt) Popcorn (onbeperkt) Suikerspin (onbeperkt) Onder meer voor winkeliersverenigingen sport verenigingen discotheken scholen bedrijven Hieronder vindt u een greep uit ons assortiment. Sint en Piet Paashazen Kerstman DISCO EVENEMENTEN Thema's: Popcorn Schuim Snow Jungle Horror Country Caribische en Balonnen party's Back to the 60's Decors Dit is slechts een bescheiden greep uit ons overweldigend assortiment. Bel voor meer vrijblijvende informatie onderstaande nummers Mobiel 06 55896673 www.dekangeroe.nl e-mail: kangeroe@jovandi.nl Suikerspinmachine 68,- I.v.m. het 5-jarig bestaan worden vereni gingen bij afname gesponsord. WmÊmM llillMm4jWp|iipHBBWi Hoortest ,f._ V., m.i.itj,.***0"*"1 Het nieuwste toestel van GN ReSound heet Canta. Hij is leverbaar in alte uitvoeringen eik met zijn eigen eigenschappen. De allerkleinste uit de Canta serie is een CIC (Complete in the ear canal). Deze zit zo diep en is zo klein dat hij daarom met een klein draadje uit het oor genomen moet wor den. Omdat hij zo diep zit is hij vrijwel onzichtbaar en bevindt zich op de meest natuurlijke plaats namelijk dicht bij het trommelvlies. De geluidkwa liteit is dan ook het meest natuurgetrouw. Hij heeft een snelle lawaaireductie waardoor hinderlijk omgevingsgeluid zoais verkeer e.d. minder, is. De Canta heeft zijn versterking in 64 verschillende toonhoogten waardoor het toestel exact de ver sterking in alte toonhoogten kan geven. Hij heeft ook DFS; een elektronisch systeem dat met behulp van antigeluid er voor zorgt dat het toestel niet fluit. Het telefoneren met een GSM en DECT (hand- vrije) telefoon is bij de Canta, in tegenstelling met andere vergelijkbare hoortoestellen storingsvrij, kortom een prachtig nieuw topproduct! Een weinig groter maar toch nog redelijk onop vallend Is de MIHO (Mini in het Oor). Dit boortoestel heeft, rraast alles dat de kleinste CIC heeft, als extra een programmaknop waar 4 verschillende luisterprogramma's mee in te scha kelen zijn. Bijvoorbeeld een programma voor een rustige omgeving (huiskamer). Een tweede programma speciaal voor een rumoerige omge ving. Het derde programma kan bijvoorbeeld de ringleiding in gemaakt worden en in het vierde maken we vaak een muziek/TV programma. Nog een beetje groter, maar ook nog steeds klein is de MIHO met een extra bijzondere eigenschap. Een fantastische richtingmicrofoon zorgt voor opti maal spraakverstaan in een rumoerige omgeving. Het geluid dat van voren komt wordt beter ver sterkt dan van achteren. Deze bijzondere micro foon is in staat om waar te nemen waar het gewenste geluid vandaan komt en kan ook precies het ongewenste rumoer dat voornamelijk vanaf achteren komt maximaal zachter te maken. Er wordt door de elektronica 250 keer per seconded) gemeten waar de meeste rumoer vandaan komt en daar reageren de twee microfoons meteen op. Ai door een klein verloop van de gevoeligheid van de microfoons is er een sterke verslechtering van de richtinggevoeiige eigenschappen, maar alleen de Canta zat ook in de toekomst altijd prefect blij- ven omdat een afwijking aan 1 van de microfoons 1 meteen gecorrigeerd wordt door de elektronica. 1 Dit is echt elektfonica van de derde generatie! S De ontwikkelaars noemen dit: Horen in 3D. I I De Canta is ook leverbaar als achter het oor toe- li stel. I Vaak maken we een toestel achter het oor als de I bediening wat makkelijker moet of wanneer we i liever het oor een beetje open houden. Dan komt I het DFS systeem prima tot zijn recht. Het hoor- I toestel blijft dan Fluitvrij. Het kastje waar de Canta f in zit is een heel mooi slank ontworpen kastje dat 1 zelfs prijzen heeft gewonnen vanwege zijn ontwerp. Uniek voor een hoortoestel! Er is ook een super power toestel voor mensen die heel veel gehoorverlies hebben. Alle Canta's werken automatisch, dus geen wieltje voor hard en zacht. Geluid is nooit meer te hard of I te zacht! Alleen bij de super power Canta hebben I we een volumeregelaar omdat dit voor de ernstig I slechthorenden wel belangrijk is. Kortom de voor- I delen van de Canta zijn voor iedereen bereikbaar!! I (Er is een top-serie en een voordeliger serie). I We gaan graag de uitdaging aan om dit nieuwe I product voor u te maken zodat u het eens kunt I proberen. I Hoortoestellen krijgt u altijd op proef, dus wat let u, kom eens langs op onze open dagen. De Kangeroe

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 12