PETER DEN BOER 'TT,7" VEfRj|tfU~ KLEINTJE Nieuwe collega's gevraagd! Sanitair Hout deüIHMho ONZE NIEUWE MAKELAAR: EEN NIEUW GEZICHT BIJ EEN GERENOMMEERD BEDRIJF! 'op 30 a,Pril a.s.W Ü»»is "ti kme" maken op het Koninginnedtg-festpde dorpsstraat Met deze vrolijke fi^reh ^mn li weekendm naarDlè>N£ywv||||rg— Wij kopen n op 30 april te kannen Wet vriendelijke §roet, keter den doer V Is wegens uitbreiding van haar werkzaamheden op zoek naar enthousiaste: BELADERS m/v FULLTIME SCHOONMAKER(STERS) PART-TIME SCHOONMAKERISTERSI Interesse: 0172 -211368 en vraag naar Deborah Telkamp W xmh m Dorpsstraat 200, 2761 AJ Zevenhuizen Tel: 0180-631866, Fax: 0180-633178, E-mail: veerman@atriserv.nl WWW.VEERMAN.ORG BON VOOR C3 Afdeling Liefst uit de branche afkomstig. Het betreft hier een fulltime baan. Kom gerust even langs of schrijf een handgeschreven sollicitatiebrief ter attentie van de directie. 4500 m2 doe-het-zelf plezier onder één dak* 16 van de 70 soorten dag vlinders zijn uitgestorven. Help ons de vlinders te beschermen! DIENSTVERLENING BV pagina 13 Hart van Holland 17 april 2002 £^0* liS$ make: l a a r d i J uitsluitend voor particulieren (geen personeel, onroerend goed of dieren) max. 4 regels, plaats in elk vakje één letter of leesteken en laat tussen twee woorden één vakje open! Naam: Adres: Postcode: OF INLEVEREN BIJ: BAC mode - Dorpsstraat 1 - Moerkapelle - Gé de Slijter - Puttelaan 146 - Boskoop Heemskerk electra - Dorpsstraat 33 - Waddinxveen - C1000 - Passage - Waddinxveen Plaats; Slagerij Buijs - Dorpsstraat - Benthuizen De redactie behoudt zich het recht voor INLEVEREN BIJ OF OPSTUREN NAAR: KLEINTJES te weigeren. Inlevering is geen garan- HART VAN HOLLAND - Postbus 85 - 2760 AB Zevenhuizen tie voor plaatsing in de eerstkomende editie. Maximaal 1 bon per gezin! Kleintjes per fax, tele foon of email worden geweigerd! "ifct aWi&a vo&i cU wxdwuut OH doe- di t - jcPoi'1 Edisonstraat 111 Zoetermeer (industrieterrein Zoelerhage) Tel. (079) 331 07 De Vlinderstichting zet zich in voor het behoud van de vlinders, Stort uw gift op postgiro 5134425 of word donateur (G 20,40/ f 45,-). Voor het te laat is! Bel 0317 467346 of mail: info@vlin- derstichting.nl. f rui 4 In bezit van rijbewijs is een prè. In bezit van rijbewijs is een prè. Voor in de avonduren. Je kan komen werken in een jong en dynamisch team, waar veel flexibiliteit van je zal worden gevraagd. Aile middelen die nodig zijn om de functie goed uit te oefenen zijn beschikbaar.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 13