Veel enthousiasme bij project 't Reigerbos Gehavend Nesselande verliest in Doetinchem Competitie Love 70 goed gestart Goede dag Moerkapelse voetbaljeugd T VEER We maken van uw kleintje een plaatje! Vanaf 1 mei moet uw bromfiets weer voorzien zijn van een nieuw bromfiets-plaatje! KIJK OOK OP WWW.HART-VAN-HOLLAND.NL Clubkampioenschap hengelsport Slotavond Vrouwen van Nu Oefenwedstrijd bij LR PC Moerveen Bel of kom langs voor de premie voor uw: brommer automaat snorfiets fiets met hulpmotor versneller bromauto BELL ??i<£rm BELL TTKErro Hart van Holland 17 april 2002 Afsluiting een dag naar voren geschoven SCOOter (brom en/of snor) en/of Nu voor 2 euro een foto van uw baby of peuter (vanaf vier weken tot en met vijf jaar), door een professionele kinder-fotograaf. Vanaf dinsdag 23 april t/m vrijdag 26 april Albert Heijn, Dorpsstraat te ZEVENHUIZEN Qfi X Zevenhuizen - Door alle leerlingen van OBS 't Reigerbos is de afgelopen week met veel entousiasme gewerkt aan het project "de Euro in Bedrijf". Tal van bedrijfjes waren en zijn druk in de weer met het vervaardigen van hun producten het blijkt dat de leer lingen over een grote creativiteit beschikken. Zelfs in de groepen 1 en 2 zijn de kinderen bezig met "win kels". Maandag 8 april werd door alle leerlingen een bezoek gebracht aan de Rabobank, elk bedrijf heeft toch immers een startkapitaal nodig. Afgelopen vrijdag kregen de leerlingen uit groep 8 een uiterst leerzame en interessante rondlei ding met een afsluitende quiz in de Rabobank aangeboden. Om zoveel mogelijk leerlingen de gelegenheid te geven deel te nemen aan de afslui ting van het project is besloten deze te verplaatsen van zaterdag 20 naar vrijdag 19 april van 17.00 tot 19.00 uur. De oorspronkelijk datum bleek voor veel sportende Reigerbossers een obstakel. Directie en teamleden van 't Reigerbos hopen dat de bur gemeester, de heer Westendorp, als nog in de gelegenheid zal zijn de opening van dit evenement te ver richten. Alle ouders, ook van kinderen die dit schooljaar 4 worden, grootouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Volleybal Zevenhuizen - Geteisterd door bles sures en ziekte gingen de dames dan Capricorn Nesselande op bezoek bij Orion. Door het uitvallen van spel- verdeelster Monique Bijl ontstond er voor het team van Wim Boegheim een groot probleem. Een andere spelverdeelster telt de selectie niet en daarom had de trainer/coach een systeem bedacht met Olga van Zaa- nen en Anke Boerefijn als stand-in spelverdeelsters. Op deze manier zou de verdediging intact blijven en aangezien Orion een aantal dames heeft met een sprong-service werd er veel gevraagd van deze dames. De reserve-spelverdeling verdiende zeker een pluim voor het getoonde spel, desóndanks werd deze wed strijd met 3-1 verloren (setstanden 25-18; 23-25; 25-16 en 25-20). In de eerste set werd begonnen met een 0-4 achterstand, die door een goede service-serie van Aafke Ver- brugge te niet werd gedaan. In het verloop van de set behield Orion de voorsprong, die het daarna opge bouwd had. In de 2e set ging de wedstrijd gelijk op tot 18-18 daarna nam Capricorn een voorsprong van vier punten, mede door de scorende 3-meteraanval van Lisette Branden burg en kon de set naar zich toe trek ken. Capricorn nam in de 3e set een 15-13 voorsprong, maar door een score van 11 punten op rij door de tegenstander was het setverlies voor onze dames een feit. In de 4e set probeerden de dames om nog een extra puntje mee naar huis te nemen, maar dit lukte net niet. Zaterdag 20 april speelt Capricorn om 16.30 uur thuis in dorpshuis Swanla de laatste competitiewed strijd van dit seizoen tegen Mikro uit Roosendaal. Zevenhuizen - De derde werdstrijd van het clubkampioenschap werd zaterdag 13 april gevist in het Lage Bergsche Bos. Er waren 10 vissers. Deze keer was de vangst goed tot matig; er werd 31.680 gram vis gevangen. Eerste werd M Huisman met 11.540 gram, tweede werd J de Zwart met 4.380 gram en derde Adr. van Erk met 3.840 gr vis. De volgende wedstrijd is zaterdag 4 mei in het Het Kanaal door Voorne. Vertrek vanaf de parkeerplaats La Baraque om 6.00 uur. Moerkapelle - Voordrachtskunstena res Mieke van Oostveen komt woens dag 24 april naar Moerkapelle met haar programma "Uit het leven gegrepen". Op de slotavond van het seizoen van de Vrouwen van Nu laat zij de dames kennismaken met het werk van o.a. Marga Minco, Carmig- gelt en Belcampo. Aanvang 20.00 uur in doprshuis Op Moer. Deze slotavond betekent niet dat er geen activiteiten meer georganiseerd worden in de komende maanden. Op het programma staan nog een stads wandeling door Schiedam en een bezoek aan Xotus te Delft. Het hoog tepunt, de jaarreis, is dit keer een bezoek aan de Floriade. Moerkapelle - De Landelijke rijver- eniging en Ponyclub Moerveen houdt zaterdag 4 mei de eerste onderlinge dressuurwedstrijd. De organisatie verwacht een grote opkomst. Het is niet verplicht om een zogenaamd 'startbewijs' te heb ben. ledereen die het leuk vindt een keer een dressuurwedstrijd met zijn of haar pony/paard te rijden is wel kom. De vereniging organiseert zaterdag 29 juni een springwedstrijd en op 31 augustus een dressuurwed strijd en een cross. Het wedstrijd terrein bevindt zich aan de Rottedijk in Moerkapelle. ZEVEN HUIZE N/MOERKAPELLE^I Tennis Moerkapelle - Tennisvereniging Love 70 is de competitie goed begonnen. In de herencompetitie heeft het eer ste team 2e klasse bestaande uit Erik Broers, Jacques Muusz, Hennie van de Linde, Gert Zoet en Hans Ver doorn de eerste ronde winnend afge sloten, Het team moest hiervoor naar Dordrecht, Dash '35. Erik Broers verloor de singlepartij. Hen nie en Jacques wisten de dubbel te winnen. Hans Verdoorn maakte zijn competitiedebuut. De eerste set won hij vrij eenvoudig met 6-1. In de tweede set wist hij een achterstand van 0-4 goed te maken en won door 6 games op rij te scoren. De dubbel- partij van Hennie en Erik werd verlo ren, maar de laatste en beslissende partij van Hans en Jacques werd gewonnen. Een mooi eindresultaat dus: 3-2 voor Love 70. De tweede competitie partij verliep minder goed n. Tegenstander was TVO uit Oud Beijerland. De eerste single werd eenvoudig gewonnen door Hans Verdoorn. Gert en Jac ques werd verloren na een tie-break in de derde set. Hennie verloor zijn eerste singlepartij deze competitie. De tweede dubbel werd op een merkwaardige manier gewonnen: na een kleine onenigheid liep een van beide tegenstanders van de baan en weigerde verder te spelen. Tussen stand 2-2. De beslissende dubbel- partij werd door Moerkapelle verlo- Het damesteam van Love 70 speelt in de 2e klasse 40+. Dit keer speel den voor Moerkapelle mee Janny van de Linde, Anneke Schep, Janny Ottevanger en Ineke de Niet. Hun eerste wedstrijd was thuis tegen TVO. Moerkapelle won met 4-1. Voetbal Moerkapelle - De meeste Moerkapel se jeugdteams waren zaterdag suc cesvol. Van het maximale punte- naantal van 27 bleven er maart liefst 16 in eigen huis. Al vocht met DWO A2 een uiterst aantrekkelijk duel uit. Door goals van Johan Klomp en Robin Reigwein werd twee maal een voorsprong genomen, vlak voor tijd scoorde DWO uit een penalty de 2-2 gelijkmaker. B moest bij het hoogge plaatste Aarlanderveen het onder spit deiven, de 3-0 nederlaag kreeg echter pas diep in de tweede helft gestalte. Cl deed uitstekende zaken. Donderdag werd Gouda C2 met 2-1 verslagen, twee dagen later verraste Cl het op de derde plaats staande Olympia C3. Na een 0-1 ruststand werd in de tweede helft prima gespeeld en de tegenstander met een 4-3 nederlaag naar huis gestuurd. Dl keerde terug op het pad der overwinningen, met 2-0 werd DWO geen kans gelaten. Ook D2 won met 2-0 van WDS. In een doelpuntrijk duel zette El met 4-3 tegenstander FC Zoetermeer opzij. E2 daarentegen maakt een moeilijk seizoen door, ondanks hard werken liet Groeneweg E4 de Moerkapelle- naren geen kans. F1 liep tegen DWO F3 een onverwachte maar kansloze 0-3 nederlaag op. Door dit resultaat zijn de titelkansen nagenoeg verke ken en kan Groeneweg F2 de vlag hijsen. F2 won haar wedstrijd wel, na een 0-3 ruststand werd Fioreant met 1-5 verslagen met een tweede positie op de ranglijst als gevolg. Dorpsstraat 200 - Postbus 2 2760 AA Zevenhuizen Tel: 0180-631866, Fax: 0180-633178 krijgen we bezoek van Bell Photo! Zij maken van een hoekje in de winkel een echte professionele kinder-fotostudiowaar zij uw kleine (vanaf vier weken) op de foto zetten. Eén fotoafdruk (per gezin) van 13 x 18 centimeter is al voor het kleine bedrag van 2 euro voor u. (Meer afdrukken aan kopen kan.) Een plaatje van uw plaatje.zo'n kans krijgt u niet elke dag. Kom langs dus. Van 9.30 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur in onze winkel. Kinderen dienen vergezeld te zijn van een ouder. KEURVERGUNNINGEN Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland maken bekend dat bij hen de volgende aanvragen zijn binnengekomen voor een ver- qunning ingevolge de Keur van Schieland: 1. van Groen Bregman voor het slopen en herbouwen van het dijkpand De Harmonie ter plaatse van de Dorpsstraat 2 in de gemeente Moordrecht 2. van J. Westendorp voor het her bouwen van een woning ter plaatse van de Rottekade 51 in de gemeente Zevenhuizen; 3. van Mont Royal voor het dempen en graven van water en het plaat sen van een dam met duiker ter plaatse van de Zesde Tochtweg 6 en 7 in de gemeente Waddinxveen; 4. van H. van Kleeft voor het verbre den van een dam ter plaatse van de Kralingseweg 262-266 in de gemeente Rotterdam. dat zij voornemens zijn naar aan leiding van de aanvragen vergun ning te verlenen. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de aanvragen of het ontwerp van de vergunningen naar keuze schriftelijk of monde ling naar voren brengén van 19 april tot en met 17 mei 2002. Schriftelijke reacties kunnen wor den ingediend bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland, Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam. Voor een mondelinge reactie of voor inlichtingen over de aanvragen kunt u zich wenden tot de afdeling Vergunningverlening en handhaving van Schieland, Maasboulevard 123 te Rotterdam (telefoon 010 - 453 73 35) De afdeling vergunningverlening en handhaving is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 11.00 uur. j Hoogheemraadschap van Schieland Maasboulevard 123 Postbus 4059 3006 AB Rotterdam www.schieland.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 16