"De klasgenoten van Oud Zevenhuizen-Moer- kapelle" Rolling '90 grossiert in Duivensport Schakers Moerkapelle beginnen finale- groep Marcel Drost naar NK-biljarten m prijzen M Collecte Hartstichting aTTTTTTTTTTTTT#* Activiteiten-Agenda pagina 8 Hart van Holland 17 april 2002 ZEVENHUIZEN MOERKAP^^^i Vorige keer Op de klassenfoto van de vorige keer(foto rechts) zijn twee reacties binnen gekomen waardoor enkele verbeteringen zijn aangebracht. De foto betreft een groep van de open bare lagere school uit Moerkapelle in het seizoen 1913/1914. Op de bovenste rij van links naar rechts: Jan Boere, Pleun Snaaier, Leen Zij derhand, Piet Verschoor, Bas Boe- vée, Martinus Boevée, Jacob van der Spek, Piet Zijderhand, Wout van der Spek en Tinus Zijderhand. Op de tweede rij van links naar rechts: juf frouw Torreman, Jan Nieuwland, Frans Boevée, Johanna Slim, onbe kend, Trui Versloot, Riek Hooger- dijk, Pietje van der Spek, Evert Brandhorst, Trijntje Zijderhand en meester Lambo. De onderste rij van links naar rechts: Trien (Katrien) Verschoor, Ab (Albert) Boevée, Piet Verschoor, Liesbeth Zij derhand, Mien van der Spek, vier onbekenden en Emmy Zijderhand. u ,.(T.'v -•» HO - &S wmm 'V mmwm Moerkapelle/Zaandam - Tijdens de B-klasse wedstrijd in Zaandam op 13 april heeft Rolling '90 zo goed gepresteerd dat 10 deelnemende sporters met 9 prijzen naar huis gingen. Bij de pupillen B2 werd Rol ling,90 vertegenwoordigd door Daphna Bontebal; zij werd met figuren 2e, vrijrijden 4e en in de combinatie 2e. In de klasse BI ging Lindsey Krijgsman na een mooie kür met de beker van de eerste plaats aan de haal, Joyce Bakker werd 9e, Maxime Disseldorp 18, figuren 9 en in de combinatie 8e. Denise Koore- vaar voor het eerst in een hogere klasse 21e. Marlotte Vonk(Bl) kwam ook met figuren op de baan en werd 2e na ook nog eens een mooie kür (7e) kwam zij in de combinatie ook op een 2e plaats uit. Na een pauze was het tijd voor de aspiranten B2. De dames van Rolling '90 bleken goed in vorm. Vrijrijden: Lizzy Quick le Claudia Jonker 3e, Ingrid Oskam 4e en op de 7e plaats Emily van 't Wout. Claudia Jonker was in de 'winning mood' daar zij bij het figuren le was geworden kon ze nog een keer op het schavot plaats nemen voor de beker van le in de combinatie. Zevenhuizen - Voor PV de Stormvlie- gers ging zaterdag 13 april het dui- venseizoen weer van start. De eerste wedstrijd vlucht werd gevlogen van uit Duffel, 102 km. De 682 ingekorfde duiven werden om 10.05 uur gelost met een noorden wind. Om 11.33 uur werd -de eerste duif geklokt door B. Hertog, de duif had een snelheid gehaald van 1163 m.p.m., 70 km p/u. Dat hij zijn duiven al in goede vorm heeft bleek doordat hij 4 duiven bij de eerste 10 pad. Ook de prestatie van de duiven van E.P. Verschoor viel op, van de 13 duiven die hij mee gegeven had, vielen er 11 in de prij zen. Uitslag: B. Hertog 1, 3, 6, 8 C. Zweere 2, 5, 13, 14. C. Nobel 4. J. v.d. Haak 7. C.P. Edelin g9. D.C. Brem 10, 12. R. Brands 11, 15. Moerkapelle - De beste zes schakers van de voorronde zijn met de finale- groep gestart. Deze finalisten bepa len in een halve competitie van vijf ronden wie er uiteindelijk clubkam pioen van Schaakvereniging Moerka pelle in het jaar 2002 gaat worden. De eerste ronde verliep nog wat stroef. Zo eindigde de partij van Gerard van Ommeren met wit tegen Dick Bac na enkele schermutselin gen in een Stonewall aanval in remi se. Ben van Geffen, met wit spelend tegen titelhouder Jesse van Elteren, kreeg een uitstekende stelling. Te voorzichtig voortgezet vervlakte het voordeel en het eindspel was remi se. In tegenstelling tot genoemde ontmoetingen was de derde partij bloedstollend. Hugo van Elteren ver loor eerst een pion tegen zwartspe- ler Wouter Vroegindeweij, maar kreeg in een gevaarlijke vrijpion zeer goede kansen. Énkele keren kon Hugo winnend toeslaan, maar in de spannende tijdnoodfase was het Wouter die ogenschijnlijk koeltjes het punt incasseerde en voorlopig de leiding nam in de finale. De overige senioren speelden ronde 30. Maarten Vroegindeweij moest in een Ben-Oni remise toestaan aan Jacques de Lange na een lastig toreneindspel. Marcel de Haan ver sloeg op typerende wijze en nog wel met zwart Andre Nieuwlaat, die na zijn overwinning met het eerste team geen nieuwe heldendaad kon verrichten. Boudewijn Weijermars liet Arno Luinenburg aanvallen en erg veel risico nemen. Te veel, bleek later. Boudewijn won. Overige uitslagen: Kees van Vuuren - Jan Blok 0,5-0,5; Dirk Molenaar - Arie Hoogduijn 0-1; Kevin Bakker - Freek Hofman 1-0; Gerrit van Meete- ren - Patrick Stam 1-0. Deze keer Vanwege de viering van het hon derdjarig bestaan van de christelijke lagere school te Zevenhuizen gedu rende deze weken, is nu gekozen voor een foto van een klas van deze jubilerende school (foto links). We weten weinig van deze klas. Waar schijnlijk is de foto uit midden jaren vijftig. Wie helpt ons verder? Van iedere gepubliceerde klassenfo to kan men een kopie foto bestellen tegen de kostprijs 2,-. De bijdrage van 2,- komt ten goede aan de Stich ting "Oud Zevenhuizen/Moerkapel- le". Van oude klassenfoto's van voor 1970 maakt de heer van der Zalm graag een kopie. De kans bestaat dan dat de foto te zijner tijd in deze rubriek geplaatst wordt. Ook gaat een kopie naar de Stichting "OZM". Graag reacties, het liefst tussen 20.00 en 22.00 uur, naar Pim van der Zalm: 0180 - 633077. E-mailen kan ook: wvdzalm@box.nl Moerkapelle - De jaarlijkse collecte voor de Hartstichting wordt gehou den van 21-27 april. Jaarlijks sterven ruim vijftigduizend mensen aan een hart- of vaatziekte en moeten hon derduizenden mensen leven met de gevolgen van een infarct of beroerte. Steun is dringend nodig. KERKDIENSTEN - 21 april Zevenhuizen Ned. Herv. kerk 10.00 uur Evang. G. van den Bos; 19.00 uur dr. W. de Bruin. Oud Verlaat Kapel 10.00 uur cand. M. van Laar. Geref. kerk 9.30 uur mw. W.J. Bet- tenhaussen-Baak; 18.30 uur dra. M.A. Dollaard-Verseveld. R.K. Gem. Moerkapelle-Zevenhui- zen in Geref. kerk 14.00 uur Eucharistieviering. Moerkapelle Ger. Gem. 9.30 uur Leesdienst; 19.00 uur ds. G. Clements. Herv. Gem. 9.30 uur ds. E.F. Ver- gunst; 18.30 uur ds. J.C. Schuur man. Zevenhuizen-Moerkapelle en Waddinxveen: voor spoedeisen de huisartsenhulp buiten kan tooruren (17.00-8.00 uur, wee kenden/feestdagen): HuisArtsen- Post Midden-Holland (HAP MH), Jan van Beaumontstraat 4, Gouda, 0182-322488. NPV Vrijwillige Thuiszorg: Mw. B. van Rooyen, 079-593.14.88 (19.00- 20.00 uur); Mw. J. Snoep 079- 593.27.02 (13.30-14.30 uur); Mw. H.M.C. Cammeraat 079-593.21.49 (18.00-20.00 uur). Verslavingszorg Midden-Holland, Pamassia, psycho-medisch cen trum, IJssellaan 2-2a, 2806 TK Gouda, telefoon 0182-563500, fax 0182-563521. Bereikbaar: maan dag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Moerkapelle - Marcel Drost, van bil jartvereniging Moerkapelle is van 19 tot en met 21 april deelnemer aan het Nederlands Kampioenschap bandstoten 4e klasse in Ede. Begin maart werd Marcel in Rotterdam kampioen van gewest Zuid-Holland Het NK is te volgen op www.bvgel- re.iwg.nl De stand bovenaan: 1. Maarten Vroegindeweij; 2. Wim Vroeginde weij; 3. Marcel de Haan; 4. Jacques de Lange; 5. Boudewijn Weijermars. Bij de jeugd won in de kampioens- groep Pieter Perdijk van Dirk-Jan van den Berg. Thijs van der Torren en Matthias Freeke leiden met 5 uit 6. Uitslagen groep 1, ronde 13: Daniël Noorland - Gerben Kooij 1-0; David Bontenbal - Harm de Wild 0-1; Arjan van den Bergh - Walter van den Berg 1-0; Stefan Noorland - Jan van den Hoek 0-1; Daniël Vente - Lisa van de Hoven 1-0; Lieselotte Schoemaker - Arno Oudijk 0,5-0,5. De stand aan de kop: 1. Job Noor land; 2. Daniël Noorland; 3. Arjan van den Bergh; 4. Jan van den Hoek; 5. Thomas Roest. agenda van kerkelijke, maatschappelijke en culturele activiteiten in ÉfevenHiizen- Moerkapelle. Wie activiteiten te melden heeft kan ze uitsluitend dHorgevtfi aan mevrouw G. Beunder, 0180-631733 Geef ook de activiteiten voor later in het jaar op. Juist een vroege vermelding kan voorkomen dat er meerdere activiteiten op één datum plaatsvinden! Zevenhuizen Iedere zaterdag: 10.00-16.00 uur: wereldwinkel op dorpsplein. Zaterdag 4 mei: 19.00 uur, herv. kerk: herdenkingsdienst voorafgaande aan de plech tigheid bij het gemeentehuis. Zondag 9 juni en 3 nov.: Taizeviering; voorbereid door gezam. kerken, in de geref. kerk; 19.00 uur (inzingen 18.30 uur) Zeven Muzen; 20 april: 20.00 uur, ger. kerk: amateur-muziekavond; I juni: 19.00 uur: ger. kerk: grote avond muziekleerlingenl 2 november14.00 uur: Swanla: kindertheater "Toverdraad"; 8 febr. 2003: 14.00 uur: Swanla: kindermusical "Peter en de Wolf". De Zevenster: Lunchrestaurant de Hertenkuil geopend elke werkdag van 12.00- 13.30 uur; info 6371 I I; koffie-inloop elke morgen 10.00 uur; welfare handwerken elke dinsdag 14.00 uur. Avondrestaurant de Hertenkuil: geopend elke le en 2e woensdag van de maand voor 55-plussers (vooraf reserveren 0180-6371 I I). ANBO: Spelmiddag: elke maandag Zevenster 14.00 uur; Soosmiddag (lx per 14 dagen op woensdag): 14.00 uur in De Zevenster; Fietsen: (lx per 14 dagen): verza melen bij dorpshuis Swanla vrijdagmiddag 13.30 uur; Gymnastiek: gebouw geref. kerk dinsdag 9.30 en 10.30 uur; Zwemmen: in zwembad De Koornmolen elke donderdag 9.00, 10.00, 13.30 en 14.30 uur. Musea Zevenhuizen: Openstelling Historisch Museum Ons Verleden ,het Molen museum en het museum van de Jan. C. Lunenburgstichting, alle gevestigd in het pand Tweemanspolder 15 te Zevenhuizen, elke laatste dinsdagavond van de oneven maan den van 19.00-21.00 uur en elke laatste zaterdagmiddag van de even maanden van 13.30-16.00 uur en verder op afspraak. Vogelvereniging Zang en Kleur: zomerkaarten: 3, 17, 31 mei; 14, 28 juni; 12,26 juli, 9 aug. Moerkapelle: Ouderensoos Op Moer: 2 mei. Oud Verlaat Vierkap: Creatieve middag elke woensdag 13.30-15.00 uur; Soos: 14.30 uur:23 apr.,7, 14 mei; Schakel: 20.00 uur: 7 mei; klaverjassen: 20.00 uur: 19 apr. 3 mei; 2/ apr.: 20.00 uur: bingo;

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 8